1996 (alt. 641) Lötzen (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wsch.(Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaLötzenGiżycko 1926300 dpidetails
MapaLötzen [Planblatt A] /Merkblatt/ 1928300 dpidetails
MapaLötzenGiżycko 1944600 dpidetails
MapaGiżyckoGiżycko 1947300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaGIŻYCKOGiżycko 1947300 dpidetails
original image / oryginalny obraz