1973 (alt. 618) Funkelkau (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaLorenzLoryniec 1902300 dpidetails
MapaFunkelkauWąglikowice 1941300 dpidetails
MapaFunkelkauWąglikowice 1941300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaFunkenauWąglikowice 1941300 dpidetails
original image / oryginalny obraz