1783 (alt. 468) Trunz (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaTrunzMilejewo 1929300 dpidetails
MapaTrunzMilejewo 1929300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaTrunzMilejewo 1929300 dpidetails
original image / oryginalny obraz
MapaTrunzMilejewo 1944300 dpidetails