1775 (alt. 460) Kelpin (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wsch.(Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaKelpin 0600 dpidetails
Załączniki do tego arkusza :details
Załącznik1775 Kelpin (verso)0details
MapaKlepinKiełpino 1911300 dpidetails
MapaKelpin 1911600 dpidetails
MapaKelpinKiełpino 1919300 dpidetails
MapaKelpinKiełpino 1925600 dpidetails
MapaKelpinKiełpino 1940600 dpidetails
MapaKelpsee (Kelpin)Kiełpino 1942300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaKelpsee (Kelpin)Kiełpino 1942300 dpidetails
original image / oryginalny obraz
MapaKelpsee 1942300 dpidetails
MapaKelpsee (Kelpin) ±1944400 dpidetails