1769 (alt. 454) Alt-Kolziglow (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaAlt KolziglowKołczygłowy 300 dpidetails
BLUEPRINT COPY, POOR
MapaAlt KolziglowKołczygłowy 1911300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaAlt KolziglowKołczygłowy 1911300 dpidetails
original image / oryginalny obraz