1667 (alt. 381) Kulsow (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaKulsowKuleszewo 1891300 dpidetails
MapaKulsowKuleszewo ±1930300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaKulsowKuleszewo ±1930300 dpidetails
original image / oryginalny obraz
MapaKulsowKuleszewo 1934600 dpidetails
MapaKulsowKuleszewo 1952300 dpidetails