1591 (alt. 340) Georgenau (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wschodnia (Ostdeutschland) /1870 - 1945/)
MapaGeorgenauРощино 1942300 dpidetails
colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach
MapaGeorgenauРощино 1942300 dpidetails
original image / oryginalny obraz