13 XII 13 XIII (alt. 4873 4874) Popadia, Hryniawa (1:75 000 Atlas geologiczny Galicji)
MapaPOPADIA - HRYNIAWAПопадя, Гринява 600 dpidetails
MapaPOPADIA - HRYNIAWAПопадя, Гринява 600 dpidetails
korekta