11 XXIV NO (alt. 4566 NO) (1:25 000 Austro-węgierska mapa topograficzna)
Mapa 0600 dpidetails