10 XXX SO (alt. 4472 SO) (1:25 000 Austro-węgierska mapa topograficzna)
Mapa 0400 dpidetails