Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
Arkusz 15.4 MBBlatt 1 Oporto 1941 300 dpi (2020-10-20) details
Arkusz 17.2 MBBlatt 2 Bilbao 1941 300 dpi (2020-10-20) details
UWAGA, duży plik: 46.3 MBBlatt 3 Barcelona 1941 300 dpi (2020-10-20) details
Spanien_400K_Blatt_3 Barcelona_V.1941_uniberk_NR9431.jpg
Arkusz 16.1 MBBlatt 4 Lissabon 1941 300 dpi (2020-10-20) details
Arkusz 18.1 MBBlatt 5 Madrid 1941 300 dpi (2020-10-20) details
Arkusz 10.3 MBBlatt 6 Valencia 1941 300 dpi (2020-10-20) details
Arkusz 7.4 MBBlatt 7 Sevilla 1941 300 dpi (2020-10-20) details
Arkusz 9.7 MBBlatt 8 Granada 1941 300 dpi (2020-10-20) details
UWAGA, duży plik: 46.3 MBBlatt 3 Barcelona 1941 400 dpi (2018-03-08) details
UWAGA, duży plik: 27.9 MBBlatt 9 [Cartagena] 1941 400 dpi (2018-03-08) details
Both Blatt 9 and Blatt 9 [insert] are the same file!
UWAGA, duży plik: 27.9 MBBlatt 9 [insert] Spanien 1:400 000 Blatt 9 Ceuta 1941 400 dpi (2018-03-08) details
Both Blatt 9 and Blatt 9 [insert] are the same file!

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikSonderausgabe Spanien 1:400 000 [Ee 400] 1941 details
aus: Planheft Übersichten Mittelmeergebiet, Stand 1.VI.41