Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA, duży plik: 31.1 MB11 XXXI НАДВОРНА Надвірна 1916 600 dpi (2014-02-21) details
UWAGA, duży plik: 33.9 MB13 XXXII МАРЕНИЧЕНИ Krivorovnya 1916 600 dpi (2014-02-21) details
UWAGA, duży plik: 33.6 MB13 XXXII МАРЕНИЧЕНИ Krivorovnya 1916 600 dpi (2014-02-21) details
Arkusz 22.6 MB3 XXV САНДОМИРЪ и ТАРНОБЖЕГЪ Sandomierz i Tarnobrzeg 1916 600 dpi (2013-05-21) details
Arkusz 12.6 MB3 XXV САНДОМИРЪ и ТАРНОБЖЕГЪ Sandomierz i Tarnobrzeg 1916 400 dpi (2015-02-12) details
UWAGA, duży plik: 29.6 MB5 XXII КРАКОВЪ Kraków 1916 600 dpi (2014-02-21) details
UWAGA, duży plik: 29.6 MB5 XXIII УЙСЦЕ СОЛЬНЕ Ujscie Solne ± 1916 600 dpi (2015-10-03) details
UWAGA, duży plik: 31.9 MB5 XXIV ТАРНУВЪ и ДОМБРОВА Tarnow i Dabrowa 1916 600 dpi (2015-10-03) details
UWAGA, duży plik: 31.9 MB5 XXV ТАРНУВЪ и ДОМБРОВА Tarnow i Dabrowa 1916 600 dpi (2015-10-03) details
UWAGA, duży plik: 35.0 MB5 XXXI КАМIОНКА СТРУМИЛОВА Кам'янка-Бузька 1916 600 dpi (2014-02-21) details
UWAGA, duży plik: 31.8 MB5 XXXII БРОДЫ Броди 1916 600 dpi (2014-02-21) details
UWAGA, duży plik: 33.3 MB6 XXIII БОХНЯ и ЧХУВЪ Bochnia i Czchow 1916 600 dpi (2015-10-03) details
UWAGA, duży plik: 32.9 MB6 XXVI ТЫЧИНЪ и ДЫНУВЪ Tyczyn i Dynow 1916 600 dpi (2015-10-03) details
UWAGA, duży plik: 31.9 MB6 XXX ЛЬВОВЬ Львів 1916 600 dpi (2014-02-21) details
UWAGA, duży plik: 28.9 MB7 XXXII ПОМОЖАНЫ Поморяни ± 1916 600 dpi (2014-02-21) details
UWAGA, duży plik: 33.6 MB7 XXXIII ТАРНОПОЛЬ Тернопіль 1917 600 dpi (2014-02-21) details
UWAGA, duży plik: 35.2 MB8 XXIII АЛЬТЪ-ЛЮБЛАУ и ЩАБНИЦА Szczawnica 1916 600 dpi (2014-02-21) details
UWAGA, duży plik: 36.7 MB8 XXIX ДРОГОБЫЧЪ Дрогобич 1917 600 dpi (2014-02-21) details
Arkusz 20.1 MB9 XXXII МОНАСТЭЖИСКА Монастириська 1917 600 dpi (2014-02-21) details
Arkusz 19.8 MB9 XXXIII БУЧАЧЪ и ЧОРТКУВЪ Бучач ; Чортків 1916 600 dpi (2014-02-21) details