Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
UWAGA, duży plik: 42.0 MB19 1886 600 dpi (2019-10-26) details
UWAGA, duży plik: 42.8 MB19 1886 600 dpi (2019-10-26) details
UWAGA, duży plik: 39.4 MB32 1877 600 dpi (2019-10-26) details
UWAGA, duży plik: 44.6 MB8 1914 600 dpi (2018-07-14) details
UWAGA, duży plik: 40.9 MBГ 1916 600 dpi (2018-07-14) details
Arkusz 23.1 MBР 1914 400 dpi (2018-07-14) details
UWAGA, duży plik: 26.8 MBС 1914 400 dpi (2018-07-14) details
UWAGA, duży plik: 25.9 MB1 1902 600 dpi (2015-04-24) details
UWAGA, duży plik: 27.7 MB1 1905 600 dpi (2015-04-24) details
UWAGA, duży plik: 27.2 MB2 1892 600 dpi (2015-04-24) details
UWAGA, duży plik: 27.0 MB3 1914 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 15.6 MB4 1898 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 9.8 MB5 ± 1866 600 dpi (2015-04-24) details
UWAGA, duży plik: 25.8 MB6 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 11.4 MB6 1865 400 dpi (2016-05-15) details
Arkusz 8.7 MB7 ± 1866 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 24.6 MB8 1903 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 23.6 MB13 1905 600 dpi (2015-04-24) details
UWAGA, duży plik: 26.8 MB14 1883 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 19.2 MB15 1903 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 23.6 MB16 1916 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 19.9 MB17 1902 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 15.5 MB18 1903 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 18.2 MB18 1903 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 14.1 MB19 1903 400 dpi (2015-04-24) details
UWAGA, duży plik: 28.3 MB19 1903 600 dpi (2016-05-15) details
Arkusz 24.9 MB26 1905 600 dpi (2015-04-24) details
UWAGA, duży plik: 26.2 MB27 1905 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 23.9 MB28 1902 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 24.4 MB29 1905 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 22.1 MB30 1902 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 23.6 MB31 1903 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 21.7 MB32 1900 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 18.8 MB33 1903 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 10.0 MB34 1905 600 dpi (2015-04-24) details
UWAGA, duży plik: 35.5 MB43 1940 600 dpi (2016-05-15) details
UWAGA, duży plik: 26.5 MB44 1903 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 23.6 MB45 1902 600 dpi (2015-04-24) details
UWAGA, duży plik: 31.7 MB45 1938 600 dpi (2016-05-15) details
Arkusz 23.6 MB46 1903 600 dpi (2015-04-24) details
UWAGA, duży plik: 49.2 MB46 1934 600 dpi (2016-05-15) details
Arkusz 21.9 MB47 1905 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 19.0 MB48 1900 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 16.2 MB49 1899 600 dpi (2015-04-24) details
UWAGA, duży plik: 35.2 MB57 1937 600 dpi (2016-05-15) details
UWAGA, duży plik: 34.8 MB58 1937 600 dpi (2016-05-15) details
UWAGA, duży plik: 33.8 MB59 1933 600 dpi (2016-05-15) details
UWAGA, duży plik: 30.2 MB60 1868 600 dpi (2016-05-15) details
Arkusz 22.4 MB61 1894 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 22.4 MB62 1870 600 dpi (2016-05-15) details
Arkusz 19.6 MB62 1899 600 dpi (2015-04-24) details
UWAGA, duży plik: 42.3 MB63 1933 600 dpi (2016-05-15) details
UWAGA, duży plik: 42.4 MB76 1933 600 dpi (2016-05-15) details
UWAGA, duży plik: 39.3 MB77 1933 600 dpi (2016-05-15) details
Arkusz 11.4 MB106 1865 400 dpi (2016-05-15) details
Arkusz 21.5 MBА 1889 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 18.2 MBД 1913 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 16.1 MBЕ 1915 600 dpi (2015-04-24) details
Arkusz 18.1 MBЕ 1910 600 dpi (2015-04-24) details
UWAGA, duży plik: 27.0 MBИ 1886 400 dpi (2016-05-15) details
Arkusz 20.1 MBК 1886 400 dpi (2016-05-15) details
Arkusz 13.5 MBК 1914 600 dpi (2015-04-24) details

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikIndex map of the U.S.S.R. Scale 1:420,000 1944 details
ZałącznikСБОРНАЯ ТАБЛИЦА СПЕЦİАЛЬНОЙ КАРТЫ ЕBРОПЕЙСКОЙ РОССİИ 1:420 000 (Сборный-лист-Стрельбицкий) ± 1910 details
JOINT SHEET OF SPECIAL MAP OF THE EUROPEAN RUSSIA 1:420 000 (join sheet of Strelbitski map)
ZałącznikСБОРНАЯ ТАБЛИЦА СПЕЦİАЛЬНОЙ КАРТЫ ЕBРОПЕЙСКОЙ РОССİИ 1:420 000 (Сборный-лист-Стрельбицкий) [2] ± 1910 details
JOINT SHEET OF SPECIAL MAP OF THE EUROPEAN RUSSIA 1:420 000 (join sheet of Strelbitski map) [2]
ZałącznikСБОРНАЯ ТАБЛИЦА СПЕЦİАЛЬНОЙ КАРТЫ ЕBРОПЕЙСКОЙ РОССİИ 1:420 000 (Сборный-лист-Стрельбицкий) ± 1910 details
JOINT SHEET OF SPECIAL MAP OF THE EUROPEAN RUSSIA 1:420 000 (join sheet of Strelbitski map) [3]