Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA, duży plik: 141.5 MBKARPATY J. Galicz, Przewodnik po Beskidzie Śląskim A guide through the Silesian Beskidy Mountains ± 1930 200 dpi (2014-03-15) details
UWAGA, duży plik: 195.8 MBMA?OPOLSKA Widoki miasta Krakowa i jego okolic zdjęte podług natury przez J. N. Głowackiego Views of the city of Cracow and its surroundings taken from nature by J. N. Głowacki ± 1840 200 dpi (2014-02-13) details
UWAGA, duży plik: 458.9 MBMA?OPOLSKA Darstellungen aus dem königreiche Galizien Obrazy z królestwa Galicji ± 1845 200 dpi (2014-03-14) details
UWAGA, duży plik: 468.6 MBMA?OPOLSKA Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie krakowskiem i księstwie Bukowińskiem pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju An index of all localities within the Kingdom of Galicia and Lodomeria as well as the great dutchy of Kraków and the dutchy of Bukovina with respect to the political and forensic organisation of the land 1855 200 dpi (2014-03-15) details
UWAGA, duży plik: 430.5 MBMA?OPOLSKA Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi The newest index of all localities including hamlets within the Kingdom of Galicia 1885 200 dpi (2014-03-15) details
UWAGA, duży plik: 60.8 MBMA?OPOLSKA Czterdziestolecie - Sokół w Samborze The 40th anniversary of the 'Sokół' organisation in Sambor 1930 200 dpi (2014-03-15) details
UWAGA, duży plik: 533.8 MBPOLSKA Sujkowski, Geografia ziem dawnej Polski Sujkowski, A geography of lands od the old Poland 1921 200 dpi (2014-03-15) details
UWAGA, duży plik: 220.3 MBPOMORZE Plan rozwoju polskiego wybrzeża morskiego. A plan of the development of the Polish seaside. 1924 300 dpi (2014-02-08) details
UWAGA, duży plik: 63.6 MBPOMORZE Rysunki Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Drawings of the Castle of Princes of Pomerania in słupsk. 1948 300 dpi (2014-02-08) details
UWAGA, duży plik: 134.7 MBPOMORZE Miejskie mury obronne w województwie koszalińskim City walls in the Voivodship of Koszalin. 1974 300 dpi (2014-02-08) details
Arkusz 6.5 MBPOMORZE Park Krajobrazowy 'Dolina Słupi' w grafice : zabytki architektury The Landscape Protection Park of the Valley of Słupia River in graphics : monuments of architecture. ± 1992 300 dpi (2014-02-08) details
Arkusz 10.2 MBPOMORZE Park Krajobrazowy 'Dolina Słupi'. Informator turystyczny nr 2 Landscape Protection Park of the Valley of Słupia River. Tourist info no 2. 1992 300 dpi (2014-02-08) details
Arkusz 16.3 MBPOMORZE Park Krajobrazowy 'Dolina Słupi'. Informator turystyczny nr 3 Landscape Protection Park of the Valley of Słupia River. Tourist info no 3. 1992 300 dpi (2014-02-08) details
Arkusz 8.6 MBPOMORZE Park Krajobrazowy 'Dolina Słupi'. Informator turystyczny nr 4 Landscape Protection Park of the Valley of Słupia River. Tourist info no 4. 1992 300 dpi (2014-02-08) details
Arkusz 11.6 MBPOMORZE Park Krajobrazowy 'Dolina Słupi'. Informator turystyczny nr 5. Landscape Protection Park of the Valley of Słupia River. Tourist info no 5. 1993 300 dpi (2014-02-08) details
Arkusz 9.3 MBPOMORZE Park Krajobrazowy 'Dolina Słupi'. Informator turystyczny nr 7 Landscape Protection Park of the Valley of Słupia River. Tourist info no 7. 1993 300 dpi (2014-02-08) details
UWAGA, duży plik: 305.1 MBPOMORZE Zbigniew Klotzke, Bedeker Luziński A Luzino Baedeker. ± 2000 300 dpi (2014-02-08) details