Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
Arkusz 3.1 MBR.II L.4 Мысловице-Нивка Mysłowice – Niwka 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 2.7 MBR.II L.5 Бобрек Bobrek 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 3.8 MBR.III L.10 Олькуш Olkusz 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 3.5 MBR.III L.3 Милевице-Сосновице Milewice – Sosnowice 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 4.5 MBR.III L.4 Сосновице-Сельце Sosnowiec – Sielce 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 4.2 MBR.III L.5 Поромбка Porąbka 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 4.3 MBR.III L.6 Граница-Немце Granica – Niemce 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 4.4 MBR.III L.7 Дембова-Гура Dębowa Góra 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 3.5 MBR.III L.8 Буковно Bukowno 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 3.9 MBR.III L.9 Старчинов Starczynów 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 3.1 MBR.IV L.3 Челядзь-Милевице Czeladź – Milewice 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 3.5 MBR.IV L.4 Бендзин-Малобондз-Домброва Będzin – Małobądz – Dąbrowa 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 3.6 MBR.IV L.5 Домброва-Загорже Dąbrowa – Zagórze 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 5.1 MBR.IV L.6 Стржемешице-Вельке Strzemieszyce Wielkie 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 3.4 MBR.IV L.7 Козел Kozieł 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 4.9 MBR.IV L.9 Болеслав Bolesław 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 1.8 MBR.V L.2 Долькен Dołki 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 3.2 MBR.V L.3 Гродзец Grodziec 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 3.1 MBR.V L.6 Голоног-Лосен Gołonóg – Łosień 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 2.7 MBR.VI L.1 Бобровники Bobrowniki 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 3.4 MBR.VI L.2 Бобровники-Рогозник Boborowniki – Rogoźnik 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 4.0 MBR.VI L.3 Стржижовице-Псары Strzyżowice – Psary 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 3.3 MBR.VI L.4 Псары-Сарнов Psary – Sarnów 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 4.0 MBR.VII L.4 Топоровице-Домбе Toporowice – Dąbie 1914 300 dpi (2014-01-11) details
Arkusz 3.2 MBR.VIII L.4 Мерженчице-Пржечице Mierzęcice – Przeczyce 1914 300 dpi (2014-01-11) details

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikСборный трианголяционный лист карты польского каменноугольного бассейна Skorowidz triangulacyjny mapy złóż polskiego zagłębia węgla kamiennego1914 details