Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 19.6 MB1 Karte für die Herbstuebungen des XII (1.K.S.) Armeekorps 1913 Mapa dla jesiennych ćwiczeń XII korpusu armijnego 1913 r 1913 400 dpi (2013-05-06) details
UWAGA, duży plik: 104.3 MB10 Herbstübungen der 3 Division Ćwiczenia jesienne 3 dywizji 1938 400 dpi (2013-05-08) details
UWAGA, duży plik: 41.7 MB2 Manöverkarte Danzig Ostpreußen Mapa dla manewrów: Gdańsk - Prusy Wschodnie ± 1910 400 dpi (2013-05-06) details
UWAGA, duży plik: 48.4 MB3 Manöverkarte Legnitz Mapa dla manewrów: Legnica 1906 400 dpi (2013-05-06) details
UWAGA, duży plik: 29.7 MB4 Belegungskarte für das Kaisermanöver 1912 Mapa obsady manewrów cesarskich 1912 r 1912 300 dpi (2013-06-22) details
mapa / map
Arkusz 2.0 MB4 Belegungskarte für das Kaisermanöver 1912 Mapa obsady manewrów cesarskich 1912 r 1912 300 dpi (2013-06-22) details
okładka / cover
UWAGA, duży plik: 49.2 MB5 Karte für die Manöver der 28 Division 1910 Mapa dla manewrów 28-ej dywizji 1910 r 1910 300 dpi (2013-06-22) details
UWAGA, duży plik: 65.2 MB6 Lage am 15 Sept. Abds Położenie w dn. 15 września wieczorem 1907 600 dpi (2014-02-08) details
Arkusz 18.9 MB6 Lage am 15 Sept. Abds. Położenie w dn. 15 września wieczorem 1907 300 dpi (2014-02-08) details
UWAGA, duży plik: 65.3 MBempty Karte zu den Übungen der 8. Division 1888 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 42.5 MBempty Karte für das Korpsmanöver des I. Armee-Korps 1892 600 dpi (2021-02-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Karte für das Korpsmanöver des I. Armee-Korps - verso 1892 600 dpi (2021-02-22) details.png
UWAGA, duży plik: 59.5 MBempty Garnisonumgebungskarte Dresden 1893 600 dpi (2021-02-03) details
UWAGA, duży plik: 76.0 MBempty Karte für das Kaisermanöver 1896 1896 600 dpi (2021-02-03) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Karte für das Kaisermanöver 1896 (verso) 1896 600 dpi (2021-02-03) details.png
UWAGA, duży plik: 76.3 MBempty Karte für die Herbstübungen des 17. Armee-Korps 1897 1897 600 dpi (2021-02-03) details
der 3 Division
UWAGA, duży plik: 111.1 MBempty Herbstübungen in Umgebung von Oppeln, Neisse und Frankenstein ± 1900 600 dpi (2021-02-03) details
UWAGA, duży plik: 73.9 MBempty Karte für das Kaisermanöver Stettin - Koenigsberg 1900 600 dpi (2021-09-03) details
UWAGA, duży plik: 134.9 MBempty Karte für das Kaisermanöver 1901 1901 600 dpi (2021-02-03) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Karte für das Kaisermanöver 1901 (verso) 1901 600 dpi (2021-02-03) details.png
UWAGA, duży plik: 67.0 MBempty Karte für das Korpsmanöver des VI. Armee-Korps 1901 1901 600 dpi (2021-02-03) details
UWAGA, duży plik: 80.8 MBempty Garnisonumgebungskarte Altenburg 1902 600 dpi (2021-02-03) details
UWAGA, duży plik: 75.1 MBempty Karte für das Manöver der 10. Division 1904 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 73.5 MBempty Karte für das Korpsmanöver des XVII. Armeekorps 1907 600 dpi (2021-02-22) details
UWAGA, duży plik: 60.3 MBempty Karte für die Herbstübungen des XII. (1.K.S.) Armeekorps 1910 1910 600 dpi (2021-02-03) details
UWAGA, duży plik: 120.5 MBempty Karte für das Kaisermanöver 1913 1913 600 dpi (2021-02-03) details
Załączniki do tego arkusza details
Uwaga! Duży plik! Karte für das Kaisermanöver 1913 (verso) 1913 600 dpi (2021-02-03) details.png
UWAGA, duży plik: 51.1 MBempty Herbstübungen in Umgebung von Schroda - Schrimm - Jarotschin ± 1930 600 dpi (2021-09-02) details
UWAGA, duży plik: 109.3 MBempty Herbstübungen der 5. Division 1932 1932 600 dpi (2021-02-03) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Herbstübungen der 5. Division 1932 (verso) 1932 600 dpi (2021-02-03) details.png
UWAGA, duży plik: 90.5 MBempty Herbstübungen der 11 Division 1936 1936 600 dpi (2021-02-03) details