Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA, duży plik: 117.1 MBJ50 K48 Metz - Belfort 1914 600 dpi (2022-06-05) details
UWAGA, duży plik: 68.1 MBL55 M54 Kiel - Rostock - Hamburg - Schwerin - Hannover - Magdeburg 1916 600 dpi (2018-03-14) details
UWAGA, duży plik: 55.0 MBP53 Q51 Posen - Breslau - Oppeln - Plock - Piotrkow 0 300 dpi details
arkusz łączny z 6 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 6 standard sheets
UWAGA, duży plik: 472.9 MBP53 Q51 Posen - Breslau - Oppeln - Plock - Piotrkow (3) 1914 600 dpi (2022-06-05) details
UWAGA, duży plik: 458.5 MBP53 Q51 Posen - Breslau - Oppeln - Plock - Piotrkow (4) 1914 600 dpi (2022-06-05) details
UvM_300K_Posen-Breslau-Oppeln-Plock-Piotrkow_1914_nhwx8Zd_BN_Sygn._.jpg
UWAGA, duży plik: 128.7 MBP53 Q51 Posen, Breslau, Oppeln, Plock, Piotrkow (2) 1914 600 dpi (2018-07-22) details
UWAGA, duży plik: 104.3 MBP55 Q54 Stolp - Danzig - Bromberg - Marienwerder 1914 600 dpi (2021-12-06) details
UWAGA, duży plik: 454.8 MBP55 Q54 Stolp - Danzig - Bromberg - Marienwerder (2) 1914 600 dpi (2022-06-05) details
UWAGA, duży plik: 86.3 MBP55 Q54 Stolp - Danzig - Bromberg - Marienwerder (incomplete) ± 1915 600 dpi (2021-11-22) details
UWAGA, duży plik: 53.0 MBP55 Q54 Stolp - Danzig - Bromberg - Marienwerder 1916 300 dpi details
arkusz łączny z 4 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 4 standard sheets
UWAGA, duży plik: 101.0 MBR53 Q49 Warszawa - Brest-Litowsk - Radom - Lublin - Kielce - Tomaszów 0 300 dpi details
arkusz łączny z 6 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 6 standard sheets
UWAGA, duży plik: 52.0 MBR53 Q49 Warszawa - Brest-Litowsk - Radom - Lublin - Kielce - Tomaszów 0 300 dpi details
arkusz łączny z 6 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 6 standard sheets
UWAGA, duży plik: 139.9 MBR53 Q51 Wschodnia część Królestwa Polskiego Eastern part of the Kingdom of Poland 300 dpi (2013-06-22) details
UWAGA, duży plik: 72.0 MBR53 Q51 Warszawa - Brest-Litowsk - Radom - Lublin - Kielce - Tomaszów 0 300 dpi details
arkusz łączny z 6 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 6 standard sheets
UWAGA, duży plik: 162.1 MBR53 Q51 Warszawa - Brest-Litowsk - Radom - Lublin - Kielce - Tomaszów 1914 600 dpi (2022-06-05) details
UWAGA, duży plik: 466.9 MBR53 Q51 Warszawa - Brest-Litowsk - Radom - Lublin - Kielce - Tomaszów ± 1915 600 dpi (2022-06-05) details
UWAGA, duży plik: 180.4 MBR53 Q51 Warszawa, Brest-Litowsk, Radom, Lublin, Kielze, Tomaszow (3) 1915 600 dpi (2018-07-22) details
UWAGA, duży plik: 128.4 MBR53 Q51 Warszawa - Brest-Litowsk - Radom - Lublin - Kielce - Tomaszów 1916 600 dpi (2021-11-22) details
UWAGA, duży plik: 75.0 MBR56 S54 Tilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno 0 300 dpi details
arkusz łączny z 6 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 6 standard sheets
UWAGA, duży plik: 61.0 MBR56 S54 Tilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno 0 300 dpi details
arkusz łączny z 6 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 6 standard sheets
UWAGA, duży plik: 133.8 MBR56 S54 Tilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno 1914 600 dpi (2021-11-22) details
UWAGA, duży plik: 130.7 MBR56 S54 Tilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno 1914 600 dpi (2022-06-05) details
UWAGA, duży plik: 130.6 MBR56 S54 Tilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno 1914 600 dpi (2022-06-29) details
UWAGA, duży plik: 125.3 MBR56 S54 Tilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno ± 1915 600 dpi (2021-11-22) details
UWAGA, duży plik: 161.4 MBR56 S54 Tilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno 1915 600 dpi (2022-06-05) details
UWAGA, duży plik: 116.4 MBR56 S54 Tilsit - Szawle - Königsberg - Kowno - Łomża - Grodno 1916 600 dpi (2022-06-05) details
Arkusz 13.1 MBR56 S54 Königsberg Калининград ± 1920 300 dpi (2013-04-16) details
część północna arkusz
sheet's northern part
Arkusz 11.2 MBR56 S54 Königsberg Калининград ± 1920 300 dpi (2013-04-16) details
część południowa arkusza
sheet's southern part
UWAGA, duży plik: 48.0 MBR58 S57 Windau - Dünamünde - Libau - Riga 0 300 dpi details
arkusz łączny z 4 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 4 standard sheets
UWAGA, duży plik: 46.0 MBR58 S57 Windau - Dünamünde - Libau - Riga 0 300 dpi details
arkusz łączny z 4 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 4 standard sheets
UWAGA, duży plik: 303.4 MBR58 S57 Windau - Dünamünde - Libau - Riga 1915 600 dpi (2022-06-06) details
UWAGA, duży plik: 66.0 MBT53 U51 Pińsk - Dawidgródek - Kowel - Dombrowica - Łuck - Ostróg 0 300 dpi details
arkusz łączny z 6 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 6 standard sheets
UWAGA, duży plik: 166.7 MBT53 U51 Pinsk - Dawidgrodek - Kowel - Dombrowica - Luck - Ostrog 1915 600 dpi (2022-06-05) details
UWAGA, duży plik: 63.0 MBT56 U54 Wilkomierz - Dwinsk - Wilna - Wilejka - Slonim - Minsk 0 300 dpi details
arkusz łączny z 6 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 6 standard sheets
UWAGA, duży plik: 117.5 MBT56 U54 Wilkomierz - Dwinsk - Wilna - Wilejka - Slonim - Minsk 1915 600 dpi (2022-06-06) details
UWAGA, duży plik: 131.2 MBT56 U54 Wilkomierz - Dwinsk - Wilna - Wilejka - Slonim - Minsk 1915 600 dpi (2022-06-29) details
UWAGA, duży plik: 143.7 MBT56 U54 Wilkomierz - Dwinsk - Wilna - Wilejka - Slonim - Minsk 1916 600 dpi (2022-06-06) details
UWAGA, duży plik: 63.2 MBT56 U54 Wilkomierz - Dyneburg - Wilna - Wilejka 1918 400 dpi (2013-05-19) details
arkusz łączny z 4 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 4 standard sheets
UWAGA, duży plik: 91.6 MBT56 U54 Wilkomierz - Dyneburg - Wilna - Wilejka (2) 1918 600 dpi (2018-03-08) details
Staatsgrenze von Litauen, Kurland, Grenze der Verwaltungsbezierke Litauen-Nord u. Litauen-Sued, Militaerkreise in Litauen, Gouvernements-, Kreis- u. Kreis u. Wolostgrenzen
UWAGA, duży plik: 51.0 MBT58 U57 Walk - Pskow - Jakobstadt - Rjezyca 0 300 dpi details
arkusz łączny z 4 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 4 standard sheets
UWAGA, duży plik: 53.0 MBT58 U57 Walk - Pskow - Jakobstadt - Rjezyca 1914 300 dpi details
arkusz łączny z 4 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 4 standard sheets
UWAGA, duży plik: 409.0 MBT58 U57 Walk - Pskow - Jakobstadt - Rjezyca 1915 600 dpi (2022-06-05) details
UWAGA, duży plik: 33.0 MBV54 W53 Bobruisk - Mohilew - Mosyr - Gomel 0 300 dpi details
arkusz łączny z 4 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 4 standard sheets
Arkusz 25.0 MBV56 W55 Witebsk - Welish - Borissow - Smolensk 1915 300 dpi details
arkusz łączny z 4 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 4 standard sheets
UWAGA, duży plik: 35.0 MBV58 W57 Ostrow - Staraja Russa - Newel -Toropjetz 0 300 dpi details
arkusz łączny z 4 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 4 standard sheets
Arkusz 21.0 MBV60 W59 St. Petersburg - Schlüsselburg - Luga - Nowgorod 1915 400 dpi (2013-05-19) details
arkusz łączny z 4 arkuszy zwykłych / a joint sheet of 4 standard sheets