Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 16.7 MB4159 MAEHRISCH-WEISSKIRCHEN (HRANICE) 1944 300 dpi (2019-07-21) details
UWAGA, duży plik: 26.3 MB4749 Tittmonig 1939 400 dpi (2013-08-24) details
Arkusz 8.6 MB5352 Klagenfurt u. Villach Klagenfurt, Villach 1938 400 dpi (2013-05-05) details
UWAGA, duży plik: 123.4 MB5355 Marburg 1939 600 dpi (2016-09-25) details
UWAGA, duży plik: 123.4 MB5355 Marburg 1939 600 dpi (2016-09-25) details
UWAGA, duży plik: 122.3 MB5355 Marburg an der Lachn 1943 600 dpi (2016-09-25) details
UWAGA, duży plik: 117.1 MB5452 Radmannsdorf 1938 600 dpi (2016-09-25) details
UWAGA, duży plik: 122.6 MB5453 Eisenkappel 1943 600 dpi (2016-09-25) details
UWAGA, duży plik: 120.3 MB5454 Prassberg 1943 600 dpi (2016-09-25) details
UWAGA, duży plik: 117.2 MB5456 Pettau 1943 600 dpi (2016-09-25) details
UWAGA, duży plik: 111.0 MB5553 Laibach 1943 600 dpi (2016-09-25) details
UWAGA, duży plik: 128.8 MB5554 Cilli 1943 600 dpi (2016-09-25) details
UWAGA, duży plik: 120.7 MB5555 Rohitsch und Drachenburg 1943 600 dpi (2016-09-25) details
UWAGA, duży plik: 99.2 MB5651 Görz und Gradisca 1943 600 dpi (2016-09-25) details
UWAGA, duży plik: 117.5 MB5653 Weixelburg und Zirknitz 1943 600 dpi (2016-09-25) details
UWAGA, duży plik: 122.1 MB5655 Gurkfeld und Rann 1943 600 dpi (2016-09-25) details
UWAGA, duży plik: 109.3 MB5755 Jaska 1941 600 dpi (2016-09-25) details