Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
Arkusz 1.5 MBWAG Mappa jeneralna województwa augustowskiego podług Sotzmanna uwzględniając zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826
---
część północna
A general map of the Voivodship of Augustów as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Juliusz Colberg 1826
---
northern part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 3.8 MBWAG Mappa jeneralna województwa augustowskiego podług Sotzmanna uwzględniając zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826
---
część północna, obrócona do położenia naturalnego
A general map of the Voivodship of Augustów as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Juliusz Colberg 1826
---
northern part, rotated to its natural position
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 3.5 MBWAG Mappa jeneralna województwa augustowskiego podług Sotzmanna uwzględniając zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826
---
część południowa, obrócona do położenia naturalnego
A general map of the Voivodship of Augustów as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Juliusz Colberg 1826
---
southern part, rotated to its natural position
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.4 MBWAG Mappa jeneralna województwa augustowskiego podług Sotzmanna uwzględniając zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826<br>---<br>część południowa A general map of the Voivodship of Augustów as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Juliusz Colberg 1826<br>---<br>southern part 0 300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 4.0 MBWAG Mappa jeneralna województwa augustowskiego podług Sotzmanna uwzględniając zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826<br>---<br>część południowa, obrócona do położenia naturalnego, wyostrzony obraz A general map of the Voivodship of Augustów as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Juliusz Colberg 1826<br>---<br>southern part, rotated to its natural position, image sharpened 0 300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.3 MBWKL Mappa jeneralna województwa kaliskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1827
---
część północna
A general map of the Voivodship of Kalisz compiled from best authorities by Julisz Colberg
---
northern part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 2.8 MBWKL Mappa jeneralna województwa kaliskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1827
---
część północna, obrócona do naturalnego położenia
A general map of the Voivodship of Kalisz compiled from best authorities by Julisz Colberg
---
northern part, rotated to its natural position
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.5 MBWKL Mappa jeneralna województwa kaliskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1827
---
część południowa
A general map of the Voivodship of Kalisz compiled from best authorities by Julisz Colberg
---
southern part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 3.0 MBWKL Mappa jeneralna województwa kaliskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1827
---
część południowa, obrócona do naturalnego położenia
A general map of the Voivodship of Kalisz compiled from best authorities by Julisz Colberg
---
southern part, rotated to its natural position
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.0 MBWKR Mappa jeneralna województwa krakowskiego, wraz z Okręgiem Wolnego Miasta Krakowa ułożona według naylepszych źródeł przez Juliosza Colberg 1827.
---
część wschodnia
A general map of the Voivodship of Kaków including the district og the Free City of Kaków, based on best authorities, compiled by Juliusz Colberg 1827.
---
eastern part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.3 MBWKR Mappa jeneralna województwa krakowskiego, wraz z Okręgiem Wolnego Miasta Krakowa ułożona według naylepszych źródeł przez Juliosza Colberg 1827.
---
część zachodnia
A general map of the Voivodship of Kaków including the district og the Free City of Kaków, based on best authorities, compiled by Juliusz Colberg 1827.
---
western part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.1 MBWLB Mappa jeneralna województwa lubelskiego ułozona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1826
---
część wschodnia
A general map of the Voivodship of Lublin compiled from best authorites by Juliusz Colberg 1826
---
eastern part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.6 MBWLB Mappa jeneralna województwa lubelskiego ułozona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1826
---
część zachodnia
A general map of the Voivodship of Lublin compiled from best authorites by Juliusz Colberg 1826
---
western part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.5 MBWMZ Mappa jeneralna województwa mazowieckiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1826
---
część wschodnia
A general map of the Voivodship of Mazowsze compiled from best authorities by Juliusz Colber 1826
---
eastern part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.6 MBWMZ Mappa jeneralna województwa mazowieckiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1826
---
część zachodnia
A general map of the Voivodship of Mazowsze compiled from best authorities by Juliusz Colber 1826
---
western part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 5.7 MBWPD Mappa jeneralna województwa podlaskiego A general map of the Podlasie Voivodshaft 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 1.1 MBWPD Mappa jeneralna województwa podlaskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1827
---
część wchodnia
A general map of the Voivodship of Podlasie compiled from best authorities by Juliusz Colberg 1827
---
eastern part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.4 MBWPD Mappa jeneralna województwa podlaskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1827
---
część zachodnia
A general map of the Voivodship of Podlasie compiled from best authorities by Juliusz Colberg 1827
---
część zachodnia
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.3 MBWPL Mappa jeneralna województwa płockiego podług Sotzmana ze wględem na zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826
---
część wschodnia
A general map of the Voivodship of Płock as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Julisz Colberg 1826
---
eastern part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.2 MBWPL Mappa jeneralna województwa płockiego podług Sotzmana ze wględem na zaszłe odmiany przez Juliusza Colberg 1826
---
część zachodnia
A general map of the Voivodship of Płock as per Sotzmann with consideration of occurred changes by Julisz Colberg 1826
---
western part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.5 MBWSD Mappa jeneralna województwa sandomierskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1827
---
część zachodnia
A general map of the Voicodship of Sandomierz compiled based on best authorities by Juliusz Colberg 1827
---
western part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego
Arkusz 1.1 MBWSD Mappa jeneralna województwa sandomierskiego ułożona według naylepszych źródeł przez Juliusza Colberg 1827
część wschodnia
A general map of the Voicodship of Sandomierz compiled based on best authorities by Juliusz Colberg 1827
---
eastern part
300 dpi (2013-06-22) details
Juliusz Colberg, Mappa Królestwa Polskiego

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikPlik oryginalny, całość publikacji Original file, the whole publication1827 details
ZałącznikOkładka Front cover1827 details