Wybierz kategorię:
Dla tej kategorii nie mamy skorowidza, a tylko listę arkuszy
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 3.8 MB1938 1 Śląsk Zaolziański i Czadeckie 1938 300 dpi details
Mapa miejsca zmiany granicy państwowej
Map of a state-border change place
Arkusz 4.7 MB1938 1a Czadeckie; 2 Orawa - Jałowiec Mały; 3 i 4 Orawa - Lipnica Wielka 1938 300 dpi details
Mapa miejsca zmiany granicy państwowej
Map of a state-border change place
Arkusz 1.7 MB1938 5 Orawa - Sucha Góra i Głodówka 1938 300 dpi details
Mapa miejsca zmiany granicy państwowej
Map of a state-border change place
Arkusz 2.8 MB1938 6 Jaworzyna Spiska 1938 300 dpi details
Mapa miejsca zmiany granicy państwowej
Map of a state-border change place
Arkusz 2.6 MB1938 7 Pieniny; 8 Żegiestów 1938 300 dpi details
Mapa miejsca zmiany granicy państwowej
Map of a state-border change place
Arkusz 2.8 MB1938 9 Krynica; 10 Udawa (Bieszczady) 1938 300 dpi details
Mapa miejsca zmiany granicy państwowej
Map of a state-border change place
Arkusz 0.3 MB1938 Nowa granica Polski z Czecho-Słowacją 1938  dpi details
Artykuł z 1939r
A paper of 1938
Arkusz 1.6 MB1938 Okolice węzła kolejowego Czaca 1938 300 dpi details
Mapa miejsca zmiany granicy państwowej
Map of a state-border change place
Arkusz 1.5 MB1938 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1938 300 dpi details
Skorowidz miejsc zmiany granicy państwowej z Czecho-Słowacją w 1939r
An index sheet of places of change of the state border with Bohemia-Slovakia in 1939