Wybierz kategorię:
17
51
17
49
22
51
22
49
W E N S
P46 S25
Grottkau (Grotków)
P47 S25
Neisse O. (Nysa)
P48 S25
Tropplowitz
Opawica
Opavice
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

query: 0.00047802925109863 print: 0.0044381618499756