Wybierz kategorię:
22
57
22
55
27
57
27
55
W E N S
P21 S35
Wahnen
Vāne
P21 S36
Tuckum
Tukums
P21 S37
Schlok
Sloka
P21 S41
Erlaa
Ērgļi
P21 S42
Sesswegen
Cēsvaine
P21 S43
Alt Luban
Lubāna
P22 S35
Frauenburg
Saldus
P22 S36
Doblen
Dobele
P22 S37
Mitau
Jelgava
Mitawa
P22 S42
Kreuzburg
Krustpils
P22 S43
Warklany
Varakļāni
Warklany
P23 S35
Laischew
P23 S36
Szagarren
Žagarė
Żagary
P23 S37
Skajzgiry
Skaistgirys
P23 S38
Bauske
Bauska
P23 S41
Buschhof
Birži
P23 S42
Jakobstadt
Jēkabpils
Jakubowo
P23 S43
Preli
Preiļi
Prele
P24 S35
Wieksznie
Viekšniai
P24 S36
Kurszany
Kuršėnai
P24 S37
Janiszki
Joniškis
P24 S41
Oknista
Oknista
P24 S42
Subbat
Subate
P24 S43
Wyschki
Višķi
Wyszki
P27 S38
Kedainiai (Kiejdany)
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikPoland 1:100,000 with international boundaries (1938 & 1953) 1953 details
Polska - podział na arkusze w cięciu map WIG 1:100 000, z granicami międzynarodowymi na r. 1938 i 1953 (mapa blankowa)
ZałącznikPoland and adjacent countries 1:100,000 with international boundaries (1938 & 1953) Polska i kraje sąsiednie - podział na arkusze w cięciu map WIG 1:100 000, z granicami międzynarodowymi na r. 1938 i 1953 (mapa blankowa)1953 details
ZałącznikPoland and adjacent countries 1:100,000 with international boundaries (1938 & 1953) - sheets in Directorate of Military Survey, editions Polska i kraje sąsiednie - podział na arkusze w cięciu map WIG 1:100 000, z granicami międzynarodowymi na r. 1938 i 1953 (wydania dostępne w Directorate of Military Survey ok. 1955 r.)± 1955 details
ZałącznikPoland and adjacent countries 1:100,000 with international boundaries (1938 & 1953) - sheets in Directorate of Military Survey, editions by WSG quarterly, c.1955 Polska i kraje sąsiednie - podział na arkusze w cięciu map WIG 1:100 000, z granicami międzynarodowymi na r. 1938 i 1953 (wydania dostępne w Directorate of Military Survey, dane o wydaniach wg. kwartalnika Wiad. Służby Geograficznej, ok. 1955 r.)± 1955 details
ZałącznikINDEX MAP OF POLAND Scale 1:100,000 Published by GSGS & by W.I.G. 1945 details
Library of Congress Call No: G6520 s100 .P6
ZałącznikPodręcznik przysposobienia wojskowego TABLICA V ZNAKI TOPOGRAFICZNE map polskich w podziałce 1:100 000 ± 1925 details
ZałącznikWOJSKOWY INSTYTUT GEOGRAFICZNY SKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:25 000 1939 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAP TAKTYCZNYCH 1924 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAP TAKTYCZNYCH W SKALI 1:100 000 1927 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAP TAKTYCZNYCH W SKALI 1:100 000 (2) 1927 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 1928 details
STAN 1.IV.1928 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 (2) 1928 details
STAN 1.IV.1928 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 1930 details
STAN 1.IV.1930 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 1931 details
STAN 1.IV.1931 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 1932 details
STAN 1.IV.1932 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 1932 details
STAN 1.VI.1932 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 1934 details
STAN 1.I.1934 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 (copy) 1934 details
STAN 1.I.1934 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 1936 details
STAN 1.I.1936 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 1937 details
STAN 1.I.1937 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 (2) 1937 details
STAN 1.I.1937 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 (3) 1937 details
STAN 1.I.1937 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 1938 details
STAN 1.I.1938 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO SZTABU GENERALNEGO W.P. (1:100 000) 400 details
ZałącznikPOLSKA SKOROWIDZ MAP W SKALI 1:100 000 1946 details
WYDANIE TYMCZASOWE LUTY 1946 (Główny Urząd Pomiarów Kraju)
ZałącznikSKOROWIDZ MAP W SKALACH 1:25000, 1:100000, 1:300000, 1:500000 1947 details
WOJSKOWY INSTYTUT GEOGRAFICZNY SZTABU GENERALNEGO W.P.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 1938 details
verso arkusza 1:25 000 PRĄDZONKA SOMMIN (SUMIN), Pas 32 słup 25 H, Biblioteka Narodowa, Sygn. ZZK S-21 038 A
ZałącznikWIG 1:100,000 coverage, based on Wiad. Sl. Geograf. (PKC), c. 1955 ± 1955 details
skorowidz (ręczny), zakres różnych wydań mapy taktycznej WIG 1:100 000, Directorate of Military Survey (PKC)
ZałącznikPOLISH MAP SERIES (APPENDIX D POLAND) 1944 details
source: NOTES ON G.S.G.S. MAPS OF GERMANY, DENMARK AND CENTRAL EUROPE (MARCH 1944)
ZałącznikPolnische taktische Karte 1:100 000 1944 details
Quelle: Planheft Osteuropa ehem. poln. Raum (1944)
ZałącznikÜbersicht zur Polnischen Originalkarte 1:100 000 1940 details
Quelle: Polnische und Russiche Kartenwerke (AOK4, 1940)
ZałącznikÜbersicht zur Polnischen Originalkarte 1:100 000 1941 details
Quelle: Polnische und Russiche Kartenwerke (AOK4, 1941)
ZałącznikSKOROWIDZ MAP TAKTYCZNYCH W SKALI 1:100 000 (3) - ze zbiorów ks. S. Kozierowskiego 1927 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 I MAP 1:300 000 - STAN 1.IV.1929 - ze zbiorów ks. S. Kozierowskiego 1929 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 I MAP 1:300 000 - STAN 1.IV.1930 (2) - ze zbiorów ks. S. Kozierowskiego 1930 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 1936 details
ZałącznikSKOROWIDZ arkuszy Mapy Taktycznej w skali 1:100 000 1938 details
Katalog Map WIG 1938
Załączniknieznany skorowidz niemiecki, wczesne wydania map WIG 1:100 000 (Polska pd-wsch.) 0 details
ZałącznikWOJSKOWY INSTYTU GEOGRAFICZNY SKOROWIDZ MAPA 1:100 000, MAPA 1:300 000 1935 details
zał. do Wiadomości Służby Geograficznej nr 1-2 1935
ZałącznikTABLICE POGLADOWE TERENOZNAWSTWO (Borowa Góra) - plik niekompletny ± 1955 details

query: 0.00032186508178711 print: 0.0062751770019531