Wybierz kategorię:
18
51
18
49
23
51
23
49
W E N S
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikPoland 1:100,000 with international boundaries (1938 & 1953) 1953 details
Polska - podział na arkusze w cięciu map WIG 1:100 000, z granicami międzynarodowymi na r. 1938 i 1953 (mapa blankowa)
ZałącznikPoland and adjacent countries 1:100,000 with international boundaries (1938 & 1953) Polska i kraje sąsiednie - podział na arkusze w cięciu map WIG 1:100 000, z granicami międzynarodowymi na r. 1938 i 1953 (mapa blankowa)1953 details
ZałącznikPoland and adjacent countries 1:100,000 with international boundaries (1938 & 1953) - sheets in Directorate of Military Survey, editions Polska i kraje sąsiednie - podział na arkusze w cięciu map WIG 1:100 000, z granicami międzynarodowymi na r. 1938 i 1953 (wydania dostępne w Directorate of Military Survey ok. 1955 r.)± 1955 details
ZałącznikPoland and adjacent countries 1:100,000 with international boundaries (1938 & 1953) - sheets in Directorate of Military Survey, editions by WSG quarterly, c.1955 Polska i kraje sąsiednie - podział na arkusze w cięciu map WIG 1:100 000, z granicami międzynarodowymi na r. 1938 i 1953 (wydania dostępne w Directorate of Military Survey, dane o wydaniach wg. kwartalnika Wiad. Służby Geograficznej, ok. 1955 r.)± 1955 details
ZałącznikINDEX MAP OF POLAND Scale 1:100,000 Published by GSGS & by W.I.G. 1945 details
Library of Congress Call No: G6520 s100 .P6
ZałącznikPodręcznik przysposobienia wojskowego TABLICA V ZNAKI TOPOGRAFICZNE map polskich w podziałce 1:100 000 ± 1925 details
ZałącznikWOJSKOWY INSTYTUT GEOGRAFICZNY SKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:25 000 1939 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAP TAKTYCZNYCH 1924 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAP TAKTYCZNYCH W SKALI 1:100 000 1927 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAP TAKTYCZNYCH W SKALI 1:100 000 (2) 1927 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 1928 details
STAN 1.IV.1928 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 (2) 1928 details
STAN 1.IV.1928 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 1930 details
STAN 1.IV.1930 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 1931 details
STAN 1.IV.1931 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 1932 details
STAN 1.IV.1932 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 1932 details
STAN 1.VI.1932 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 1934 details
STAN 1.I.1934 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 (copy) 1934 details
STAN 1.I.1934 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 1936 details
STAN 1.I.1936 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 1937 details
STAN 1.I.1937 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 (2) 1937 details
STAN 1.I.1937 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 (3) 1937 details
STAN 1.I.1937 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 1938 details
STAN 1.I.1938 R.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP WOJSKOWEGO INSTYTUTU GEOGRAFICZNEGO SZTABU GENERALNEGO W.P. (1:100 000) 400 details
ZałącznikPOLSKA SKOROWIDZ MAP W SKALI 1:100 000 1946 details
WYDANIE TYMCZASOWE LUTY 1946 (Główny Urząd Pomiarów Kraju)
ZałącznikSKOROWIDZ MAP W SKALACH 1:25000, 1:100000, 1:300000, 1:500000 1947 details
WOJSKOWY INSTYTUT GEOGRAFICZNY SZTABU GENERALNEGO W.P.
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 i 1:300 000 1938 details
verso arkusza 1:25 000 PRĄDZONKA SOMMIN (SUMIN), Pas 32 słup 25 H, Biblioteka Narodowa, Sygn. ZZK S-21 038 A
ZałącznikWIG 1:100,000 coverage, based on Wiad. Sl. Geograf. (PKC), c. 1955 ± 1955 details
skorowidz (ręczny), zakres różnych wydań mapy taktycznej WIG 1:100 000, Directorate of Military Survey (PKC)
ZałącznikPOLISH MAP SERIES (APPENDIX D POLAND) 1944 details
source: NOTES ON G.S.G.S. MAPS OF GERMANY, DENMARK AND CENTRAL EUROPE (MARCH 1944)
ZałącznikPolnische taktische Karte 1:100 000 1944 details
Quelle: Planheft Osteuropa ehem. poln. Raum (1944)
ZałącznikÜbersicht zur Polnischen Originalkarte 1:100 000 1940 details
Quelle: Polnische und Russiche Kartenwerke (AOK4, 1940)
ZałącznikÜbersicht zur Polnischen Originalkarte 1:100 000 1941 details
Quelle: Polnische und Russiche Kartenwerke (AOK4, 1941)
ZałącznikSKOROWIDZ MAP TAKTYCZNYCH W SKALI 1:100 000 (3) - ze zbiorów ks. S. Kozierowskiego 1927 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 I MAP 1:300 000 - STAN 1.IV.1929 - ze zbiorów ks. S. Kozierowskiego 1929 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAP 1:100 000 I MAP 1:300 000 - STAN 1.IV.1930 (2) - ze zbiorów ks. S. Kozierowskiego 1930 details
ZałącznikSKOROWIDZ MAPA 1:100 000 1936 details
ZałącznikSKOROWIDZ arkuszy Mapy Taktycznej w skali 1:100 000 1938 details
Katalog Map WIG 1938
Załączniknieznany skorowidz niemiecki, wczesne wydania map WIG 1:100 000 (Polska pd-wsch.) 0 details
ZałącznikWOJSKOWY INSTYTU GEOGRAFICZNY SKOROWIDZ MAPA 1:100 000, MAPA 1:300 000 1935 details
zał. do Wiadomości Służby Geograficznej nr 1-2 1935
ZałącznikTABLICE POGLADOWE TERENOZNAWSTWO (Borowa Góra) - plik niekompletny ± 1955 details

query: 0.00044703483581543 print: 0.0085780620574951