Wybierz kategorię:
Dla tej kategorii nie mamy skorowidza, a tylko listę arkuszy
Sortowanie listy: Typ listy:
AFRICA Mapy Afryki
Maps of Africa

Arkusz 0.6 MBAFRICA General Map of Egypt Przeglądowa mapa Egiptu 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 12.5 MBAFRICA General Map of Egypt Przeglądowa mapa Egiptu 300 dpi (2013-06-22) details
ASIA Mapy Azji
Maps of Asia

Arkusz 7.3 MBASIA Western Siberia, Russian Turkestan, Khiva, Bokhara etc ± 1840 300 dpi (2014-04-12) details
UWAGA, duży plik: 43.9 MBASIA SURVEY IN SECTION NO XII - alaska 1888 600 dpi (2019-07-21) details
UWAGA, duży plik: 34.3 MBASIA Alaska (Marine Chart 1) 1890 600 dpi (2019-07-21) details
UWAGA, duży plik: 35.7 MBASIA Alaska (Marine Chart 2) 1890 600 dpi (2019-07-21) details
Arkusz 21.6 MBASIA ALASKA ± 1900 600 dpi (2019-07-21) details
Arkusz 16.6 MBASIA MAP OF MONGOLIA 1928 300 dpi (2019-07-21) details
UWAGA, duży plik: 67.7 MBASIA CARTA AERONAUTICA DELLA TURCHIA (FOGLIO 2) 1942 400 dpi (2018-03-06) details
UWAGA, duży plik: 34.6 MBASIA SYRIE & LIBAN 1942 600 dpi (2018-03-07) details
BALKANS Mapy Bałkanów
Maps of the Balkans

Arkusz 2.6 MBBALKANS Carte du bassin du Danube ± 1800 300 dpi (2014-04-12) details
Arkusz 4.0 MBBALKANS Map of Servia and the adjoining countries 1846 300 dpi (2014-04-12) details
BALT Mapy krajów bałtyckich
Maps of the Baltic states

Arkusz 2.5 MBBALT Zeecaarte verthoonende ‘t Canael tußchen ‘t zuyd. eÿnde van Oesel en Coerlandt en den grooten inham van de Rÿgsche Zee ± 1600 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 5.3 MBBALT La Livonie duche divisée en ses princip.les parties Esten, et Letten etc. 1663 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 5.4 MBBALT La Curlande duché et Semigalle autrefois de la Livonie. La Samogitie duché en Lituanie 1730 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 8.0 MBBALT Seconde Carte des Courones du Nord. qui Comprend le Royaume de Danemark ± 1742 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 5.1 MBBALT Map of the several countries thro which the Russians are to pass in their March to Prussia 1757 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 5.8 MBBALT Baltic Sea ± 1855 300 dpi (2014-04-12) details
EUROPE Mapy Europy
Maps of Europe

UWAGA, duży plik: 84.5 MBEUROPE A NEW MAP OF THE COUNTRIES EXTENDING FROM THE ADRIATIC TO THE GULF OF FINLAND, AND FROM THENCE WESTWARD TO THE MTHS OF THE SCHELDT 1813 600 dpi (2018-06-16) details
Intended TO EXHIBIT THE PRESENT SEAT OF WAR BETWEEN THE BELILIGERENT POWERS
Arkusz 3.2 MBEUROPE Map illustrating places and racial movements discussed in text ± 1900 300 dpi (2014-04-12) details
UWAGA, duży plik: 52.4 MBEUROPE EISENBAHNKARTE DER SCHWEIZ CARTE DES CHEMINS DE FER DE LA SUISSE 1:250 000 (1) 1913 600 dpi (2018-07-22) details
UWAGA, duży plik: 54.6 MBEUROPE EISENBAHNKARTE DER SCHWEIZ CARTE DES CHEMINS DE FER DE LA SUISSE 1:250 000 (2) 1913 600 dpi (2018-07-22) details
UWAGA, duży plik: 58.9 MBEUROPE EISENBAHNKARTE DER SCHWEIZ CARTE DES CHEMINS DE FER DE LA SUISSE 1:250 000 (3) 1913 600 dpi (2018-07-22) details
UWAGA, duży plik: 59.1 MBEUROPE EISENBAHNKARTE DER SCHWEIZ CARTE DES CHEMINS DE FER DE LA SUISSE 1:250 000 (4) 1913 600 dpi (2018-07-22) details
UWAGA, duży plik: 36.9 MBEUROPE CARTE TARIDE - Routiere No 29 SUISSE 1924 400 dpi (2020-05-16) details
Arkusz 11.8 MBEUROPE TRACÉ DE LA LIGNE DE DÉMARCATION DE LA ZONE OCCUPÉE (Décembre 1941) - Feuille 1 1942 300 dpi (2014-11-16) details
Arkusz 11.6 MBEUROPE TRACÉ DE LA LIGNE DE DÉMARCATION DE LA ZONE OCCUPÉE (Décembre 1941) - Feuille 2 1942 300 dpi (2014-11-16) details
UWAGA, duży plik: 40.1 MBEUROPE CARTA AERONAUTICA D'ITALIA AL. MILIONESIMO Foglio 2 (Parte Sud) 1943 400 dpi (2014-11-16) details
Arkusz 14.7 MBEUROPE DANMARK 1:100 000 41 KOEBENHAVEN 1949 400 dpi (2020-05-16) details
UWAGA, duży plik: 123.9 MBEUROPE CARTA STRADALE D’ITALIA (NORD) 1955 600 dpi (2019-10-21) details
UWAGA, duży plik: 94.2 MBEUROPE CARTA STRADALE D’ITALIA (SUD) 1955 600 dpi (2019-10-21) details
GERMANY Mapy Niemiec
Maps of Germany

Arkusz 7.6 MBGERMANY Carte des chemins de fer allemands-quart nord-est Mapa kolei Niemiec, ćwiartka północno-wschodnia 1944 300 dpi (2014-02-22) details
Arkusz 8.9 MBGERMANY Carte des chemins de fer allemands-quart nord-ouest Mapa kolei Niemiec, ćwiartka północno-zachodnia 1944 300 dpi (2014-02-22) details
Arkusz 7.5 MBGERMANY Carte des chemins de fer allemands-quart sud-est Mapa kolei Niemiec, ćwiartka południowo-wschodnia 1944 300 dpi (2014-02-22) details
Arkusz 8.2 MBGERMANY Carte des chemins de fer allemands-quart sud-ouest Mapa kolei Niemiec, ćwiartka południowo-zachodnia 1944 300 dpi (2014-02-22) details
Arkusz 3.8 MBGERMANY Allemagne Niemcy 1947 300 dpi (2014-02-22) details
Arkusz 4.4 MBGERMANY Allemagne de 1806 à 1812 Niemcy od roku 1806 do 1812 1947 300 dpi (2014-02-22) details
Arkusz 4.2 MBGERMANY Allemagne de 1815 à 1871 Niemcy od roku 1815 do 1871 1947 300 dpi (2014-02-22) details
Arkusz 4.1 MBGERMANY Allemagne de 1914 à 1945 Niemcy od roku 1914 do 1945 1947 300 dpi (2014-02-22) details
Arkusz 4.9 MBGERMANY Allemagne en 1648 (Traités de Westphalie) Niemcy w roku 1648 (Traktat westfalski) 1947 300 dpi (2014-02-22) details
UWAGA, duży plik: 34.3 MBGERMANY THE BERLIN REGION (1989) 1989 300 dpi (2016-05-20) details
NMEAST Mapy Bliskiego i Środkowego Wschodu
MAps of the Near and Middle East

Arkusz 9.8 MBNMEAST Palestine_et_territoires_adjacents Palestyna i sąsiednie terytoria 1948 300 dpi (2014-02-22) details
Arkusz 10.4 MBNMEAST Moyen-Orient Środkowy Wschód 1968 300 dpi (2014-02-22) details
POLAND Mapy Polski
Maps of Poland

Arkusz 6.7 MBPOLAND THE POLITICAL SUBDIVISIONS OF THE POLISH TERRITORY BEFORE THE [WW1] WAR AND ITS LINGUISTIC AREAS 1918 300 dpi (2018-03-10) details
Arkusz 0.6 MBPOLAND Poland 1938 300 dpi (2013-10-14) details
UWAGA, duży plik: 44.4 MBPOLAND POLAND with the FREE TERRITORY OF DANZIG, EAST PRUSSIA and LITHUANIA Polska, obszar Wolnego Miasta Gdańska, Prusy Wschodnie i Litwa ± 1939 600 dpi (2017-01-25) details
RUSSIA Mapy Rosji
Maps of Russia

Arkusz 2.4 MBRUSSIA Map of the Russian Campaign 1812 Mapa kampanii rosyjskiej 1812 roku 1812 300 dpi (2014-04-21) details
Arkusz 6.4 MBRUSSIA Russian empire ± 1820 300 dpi (2014-04-12) details
UWAGA, duży plik: 32.7 MBRUSSIA A new Chart of part of North Pacific Ocean Nowa mapa części północnego Pacyfiku 1821 300 dpi (2014-04-21) details
Arkusz 3.8 MBRUSSIA Russia in Europe - part III 1834 300 dpi (2013-01-28) details
Arkusz 5.3 MBRUSSIA Russia (southern provinces) 1844 300 dpi (2014-04-12) details
Arkusz 7.8 MBRUSSIA Russia in Europe general map 1845 300 dpi (2014-04-12) details
UWAGA, duży plik: 139.9 MBRUSSIA Eastern Europe 1850 600 dpi (2018-06-16) details
Arkusz 7.4 MBRUSSIA Portions of the Russian Empire in Eastern and Western Asia ± 1850 300 dpi (2014-04-12) details
Arkusz 5.4 MBRUSSIA Part of Russia in Asia, and Independent Tartary ± 1855 300 dpi (2014-04-12) details
Arkusz 6.4 MBRUSSIA Russia in Europe ± 1855 300 dpi (2014-04-12) details
Arkusz 6.8 MBRUSSIA Russia in Europe; Rapkin 1855 300 dpi (2014-04-12) details
Arkusz 24.0 MBRUSSIA Chart showing the locality where seals were taken adjacent to the Commander Islands Mapa pokazująca miejsce gdzie schwytano foki, sąsiadujące z Wsypami Komandorskimi 1892 300 dpi (2014-04-21) details
Arkusz 23.2 MBRUSSIA RUSSIA 1897 400 dpi (2016-05-16) details
from: Indexed Atlas of The World
Arkusz 14.7 MBRUSSIA RUSSIA IN EUROPE with POLAND and FINLAND 1899 600 dpi (2016-05-16) details
from: CENTURY ATLAS OF THE WORLD
Arkusz 12.6 MBRUSSIA Russia in Europe Rosja w Europie 1910 300 dpi (2014-04-21) details
Arkusz 18.9 MBRUSSIA La Frontiere Russo-Austro-Allemande 1915 400 dpi (2015-05-01) details
Arkusz 18.9 MBRUSSIA La Frontiere Russo-Austro-Allemande 1915 400 dpi (2015-05-01) details
UWAGA, duży plik: 52.6 MBRUSSIA Large-scale map of Russia in Europe (Hammond) Wielkoskalowa mapa Rosji w Europie (Hammond) 1918 300 dpi (2014-04-21) details
Arkusz 18.1 MBRUSSIA MAP OF EUROPEAN RUSSIA SHOWING RAILWAYS, WATERWAYS. 1919 600 dpi (2018-06-16) details
Situation in Russia from information received up to aug. 12th 1919
UKRAINE Mapy Ukrainy
Maps of Ukraine

Arkusz 6.0 MBUKRAINE Antiquities of the Crimea 1809 300 dpi (2014-04-12) details
Arkusz 5.3 MBUKRAINE The Crimea ± 1855 300 dpi (2014-04-12) details
WASDUK World Atlas of the Society for the Diffucion of Useful Knowledge, ca 1840
Atkas świata Towarzystwa dla Rozpowszechniania Pożytecznej Wiedzy, ok. 1840

Arkusz 9.9 MBWASDUK Turkey I 1830 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 8.3 MBWASDUK Persia, Ottoman Empire 1831 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.0 MBWASDUK Poland 1831 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 11.2 MBWASDUK Austrian dominions I (NW) 1832 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 10.1 MBWASDUK Austrian dominions II (NE) 1832 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 8.3 MBWASDUK Austrian dominions III (SW) 1832 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 8.5 MBWASDUK Germany II (E) 1832 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 10.6 MBWASDUK Germany III (SE) 1832 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.2 MBWASDUK Danmark, Norway south 1833 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.9 MBWASDUK Germany I (W) 1833 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 8.8 MBWASDUK Sweden south 1833 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 10.4 MBWASDUK Russai in Europe IV 1834 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.6 MBWASDUK Russia in Europe III 1834 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.3 MBWASDUK Sweden, Norway north (Finland) 1834 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 8.7 MBWASDUK Russia in Europe II 1835 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 8.8 MBWASDUK Russia in Europe IX 1835 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 10.2 MBWASDUK Russia in Europe V 1835 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.8 MBWASDUK Russia in Europe VI 1835 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.5 MBWASDUK Russia in Europe VII 1835 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.0 MBWASDUK Russia in Europe VIII 1835 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.0 MBWASDUK Siberia 1835 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.5 MBWASDUK Buchara, Kabul 1838 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 10.4 MBWASDUK Sibera, Chinese Tartary 1838 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.3 MBWASDUK Sibera, Tartaty, Khiva 1838 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.0 MBWASDUK Punjab, Afganistan, Kashmir 1839 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 8.6 MBWASDUK Asia 1840 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.7 MBWASDUK Germany, a general map 1840 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 8.9 MBWASDUK Russia in Europe, general 1840 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 8.6 MBWASDUK Scandinavia 1841 600 dpi (2013-08-25) details
Arkusz 9.2 MBWASDUK Turkisch Empire, Greece 1843 600 dpi (2013-08-25) details
WW1 I wojna światowa
World War 1st

UWAGA, duży plik: 45.6 MBWW1 Hark! Hark! The dogs do bark! Słuchajcie! Słuchajcie! Psy szczekają! 1914 400 dpi (2014-04-08) details