Wybierz kategorię:
33
51
33
45
46
51
46
45
W E N S
L-36-V,VI,XI,XII
(L-36 / 3)
L-36-XVII,XVIII,XXIII,XXIV
(L-36 / 6)
L-37-I,II,VII,VIII
(L-37 / 1)
L-37-III,IV,IX,X
(L-37 / 2)
L-37-V,VI,XI,XII
(L-37 / 3)
L-37-XIII,XIV,XIX,XX
(L-37 / 4)
L-37-XV,XVI,XXI,XXII
(L-37 / 5)
L-37-XVII,XVIII,XXIII,XXIV
(L-37 / 6)
L-38-I,II,VII,VIII
(L-38 / 1)
L-38-III,IV,IX,X
(L-38 / 2)
L-38-XIII,XIV,XIX,XX
(L-38 / 4)
L-38-XV,XVI,XXI,XXII
(L-38 / 5)
M-36-XVII,XVIII,XXIII,XXIV
(M-36 / 6)
M-36-XXIX,XXX,XXXV,XXXVI
(M-36 / 9)
M-37-XIII,XIV,XIX,XX
(M-37 / 4)
M-37-XV,XVI,XXI,XXII
(M-37 / 5)
M-37-XVII,XVIII,XXIII,XXIV
(M-37 / 6)
M-37-XXIX,XXX,XXXV,XXXVI
(M-37 / 9)
M-37-XXV,XXVI,XXXI,XXXII
(M-37 / 7)
M-37-XXVII,XXVIII,XXXIII,XXXIV
(M-37 / 8)
M-38-XIII,XIV,XIX,XX
(M-38 / 4)
M-38-XV,XVI,XXI,XXII
(M-38 / 5)
M-38-XXV,XXVI,XXXI,XXXII
(M-38 / 7)
M-38-XXVII,XXVIII,XXXIII,XXXIV
(M-38 / 8)
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikСБОРНАЯ ТАБЛИЦА 1:200 000 КАРТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР С ПРИЛЕГАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВАМИ 1937 details
INDEX SHEET FOR THE 1:200,000 MAP OF THE EUROPEAN PART OF THE USSR AND ADJACENT COUNTRIES

query: 0.00092983245849609 print: 0.002763032913208