Wybierz kategorię:
22
57
22
54
28
57
28
54
W E N S
N-35-29
N-35-5
O-34-117
O-34-118
O-34-119
O-34-120
Юрмала
O-34-129
Салдус
O-34-130
Ауце
O-34-131
Добеле
O-34-132
Елгава
O-34-141
Мажейкяй
O-34-142
Науйойи-Акмяне
O-34-143
Грузджяй
O-34-144
Ионишкис
O-35-109
Рига
O-35-110
Огре
O-35-111
Мадлиена
O-35-112
Эргли
O-35-113
O-35-114
Лубана
O-35-115
O-35-116
O-35-121
O-35-122
O-35-123
O-35-124
O-35-125
O-35-126
Виляны
O-35-133
O-35-134
O-35-135
O-35-136
O-35-137
O-35-138
Прейли
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 1956 details
Масштаб 1:100 000

query: 0.23702788352966 print: 0.25149893760681