Wybierz kategorię:
22
49
22
43
30
49
30
43
Ser.I Col.Q (eastern zone) Mamornița Ser.I Col.R (eastern zone) Herța Ser.I Col.S (eastern zone) Darabani Ser.I Col.T (eastern zone) Ser.II Col.Q (eastern zone) Mihaileni Ser.II Col.R (eastern zone) Dorohoiu Ser.II Col.S (eastern zone) Vorniceni Ser.II Col.T (eastern zone) Săveni Ser.II Col.U (eastern zone) Răpiceni Ser.III Col.Q (eastern zone) Grameșt Ser.III Col.R (eastern zone) Bucecea Ser.III Col.S (eastern zone) Nicșeni Ser.III Col.T (eastern zone) Trusești Ser.III Col.U (eastern zone) Stefanești Ser.IV Col.Q (eastern zone) Mitoc Ser.IV Col.R (eastern zone) Dumbrăveni Ser.IV Col.S (eastern zone) Botoșani Ser.IV Col.T (eastern zone) Sulița Ser.IV Col.U (eastern zone) Bobulesti Ser.IV Col.V (eastern zone) S-ta Maria Ser.IX Col.P (eastern zone) Ața Ser.IX Col.Q (eastern zone) Tarcău Ser.IX Col.R (eastern zone) Tazlau Ser.IX Col.S (eastern zone) Buhuș Ser.IX Col.T (eastern zone) Icușești Ser.IX Col.U (eastern zone) Băcești Ser.IX Col.V (eastern zone) Negrești Ser.IX Col.X (eastern zone) Solești Ser.IX Col.Y (eastern zone) Drânceni (Huși) Ser.IX Col.Z (eastern zone) Rașești Ser.V Col.N (eastern zone) Ser.V Col.O (eastern zone) Chirilu Ser.V Col.P (eastern zone) Gainești Ser.V Col.Q (eastern zone) Cornu Luncei Ser.V Col.R (eastern zone) Fălticeni Ser.V Col.S (eastern zone) Dolhasca Ser.V Col.T (eastern zone) Hârlău Ser.V Col.U (eastern zone) Ser.V Col.V (eastern zone) Bivolari Ser.VI Col.M (eastern zone) Din Neagra Șarului Ser.VI Col.N (eastern zone) Dorna Ser.VI Col.O (eastern zone) Broșten Ser.VI Col.P (eastern zone) Mădeiu Ser.VI Col.Q (eastern zone) Mst. Neamțu Ser.VI Col.R (eastern zone) Drăgănești Ser.VI Col.S (eastern zone) Pașcani Ser.VI Col.T (eastern zone) Ruginosa Ser.VI Col.U (eastern zone) Belcești Ser.VI Col.V (eastern zone) Ţiganași Ser.VI Col.X (eastern zone) Sculeni Ser.VII Col.N (eastern zone) Drăgoeasa Ser.VII Col.O (eastern zone) Neagra Șarului Ser.VII Col.P (eastern zone) Ser.VII Col.Q (eastern zone) Mst. agapia Ser.VII Col.R (eastern zone) Neamțu Ser.VII Col.S (eastern zone) Miroslăvești Ser.VII Col.T (eastern zone) Tîrgu Frumos Ser.VII Col.U (eastern zone) Podul Iloei Ser.VII Col.V (eastern zone) Iași Ser.VII Col.X (eastern zone) Ungheni Ser.VII Col.Y (eastern zone) Prisacani Ser.VIII Col.P (eastern zone) Prisacani Ser.VIII Col.Q (eastern zone) Bicazu Ser.VIII Col.R (eastern zone) Piatra Ser.VIII Col.S (eastern zone) Bozieni Ser.VIII Col.T (eastern zone) Roman Ser.VIII Col.U (eastern zone) Dagâța Ser.VIII Col.V (eastern zone) Mogoșești Ser.VIII Col.X (eastern zone) Codaesti Ser.VIII Col.Y (eastern zone) Răducăneni Ser.X Col.Q (eastern zone) Palanca Ser.X Col.R (eastern zone) Tăslau Sarat Ser.X Col.S (eastern zone) Scorțen Ser.X Col.T (eastern zone) Bacău Ser.X Col.U (eastern zone) Obarșia Ser.X Col.V (eastern zone) Corodesti Ser.X Col.X (eastern zone) Vaslu Ser.X Col.Y (eastern zone) Huși Ser.X Col.Z (eastern zone) Stâlinești Ser.XI Col.Q (eastern zone) Sulța Ser.XI Col.R (eastern zone) Moinești Ser.XI Col.S (eastern zone) Ser.XI Col.T (eastern zone) Racaciuni Ser.XI Col.U (eastern zone) Godineștii Ser.XI Col.V (eastern zone) Pueșt Ser.XI Col.X (eastern zone) Unțești Ser.XI Col.Y (eastern zone) Vutcani Ser.XI Col.Z (eastern zone) Vetrișoea Ser.XII Col.Q (eastern zone) Nemira Ser.XII Col.R (eastern zone) B-le Slănic Ser.XII Col.S (eastern zone) Târgu-Ocna Ser.XII Col.T (eastern zone) Căiuț Ser.XII Col.U (eastern zone) Tătărești Ser.XII Col.V (eastern zone) Podu Turcului Ser.XII Col.X (eastern zone) Berlad Ser.XII Col.Y (eastern zone) Murgeni Ser.XII Col.Z (eastern zone) Fălciu Ser.XIII Col.R (eastern zone) M-ții Sboina Clobuc Ser.XIII Col.S (eastern zone) Soveja Ser.XIII Col.T (eastern zone) Ser.XIII Col.U (eastern zone) Ajud Ser.XIII Col.V (eastern zone) Gohor Ser.XIII Col.X (eastern zone) Ser.XIII Col.Y (eastern zone) Beresti Ser.XIII Col.Z (eastern zone) Ser.XIV Col.R (eastern zone) M-tele Vrancei Ser.XIV Col.S (eastern zone) Negrilești Ser.XIV Col.T (eastern zone) Ser.XIV Col.U (eastern zone) Ser.XIV Col.V (eastern zone) Tecuciu Ser.XIV Col.X (eastern zone) Puțeni Ser.XIV Col.Y (eastern zone) Bujor Ser.XIV Col.Z (eastern zone) Oancea Ser.XIX Col.A'2 (eastern zone) Ser.XIX Col.B (western zone) Ser.XIX Col.B'2 (eastern zone) Ser.XIX Col.C (western zone) Ser.XIX Col.C'2 (eastern zone) Ser.XIX Col.D (western zone) Ser.XIX Col.D'2 (eastern zone) Ser.XIX Col.E (western zone) Ser.XIX Col.E'2 (eastern zone) Ser.XIX Col.F (western zone) Ser.XIX Col.F'2 (eastern zone) Ser.XIX Col.G (western zone) Ser.XIX Col.H (western zone) Ser.XIX Col.I (western zone) Ser.XIX Col.K (western zone) Ser.XIX Col.L (western zone) Ser.XIX Col.M (western zone) Ser.XIX Col.N (eastern zone) Ser.XIX Col.O (eastern zone) Haimanalele Ser.XIX Col.P (eastern zone) Ploeșcii Ser.XIX Col.Q (eastern zone) Haimanalele Ser.XIX Col.R (eastern zone) Mizilu Ser.XIX Col.S (eastern zone) Mihaileșcii Ser.XIX Col.T (eastern zone) Căldăreșcii Ser.XIX Col.U (eastern zone) Largu Ser.XIX Col.V (eastern zone) Batogu Ser.XIX Col.X (eastern zone) Viziru Ser.XIX Col.Y (eastern zone) Stăncuța Ser.XIX Col.Z (eastern zone) Pecineaga Ser.XV Col.I (western zone) Ser.XV Col.K (western zone) Ser.XV Col.L (western zone) Ser.XV Col.M (western zone) Ser.XV Col.Q (eastern zone) Bota-Mare Ser.XV Col.R (eastern zone) M-tele Giurgiu Ser.XV Col.S (eastern zone) Nerju Ser.XV Col.T (eastern zone) Odobești Ser.XV Col.U (eastern zone) Ser.XV Col.V (eastern zone) Ivesti Ser.XV Col.X (eastern zone) Pechea Ser.XV Col.Y (eastern zone) Foltești Ser.XV Col.Z (eastern zone) Ciulinețu-Glaviță (Bălți) Ser.XVI Col.D'2 (eastern zone) Ser.XVI Col.E'2 (eastern zone) Ser.XVI Col.F (western zone) Ser.XVI Col.G (western zone) Ser.XVI Col.H (western zone) Ser.XVI Col.I (western zone) Ser.XVI Col.K (western zone) Ser.XVI Col.L (western zone) Ser.XVI Col.M (western zone) Ser.XVI Col.N (eastern zone) Ser.XVI Col.O (eastern zone) Ser.XVI Col.P (eastern zone) Pasul Bratocea Ser.XVI Col.Q (eastern zone) Ser.XVI Col.R (eastern zone) Ivănețu Ser.XVI Col.S (eastern zone) Scheia Ser.XVI Col.T (eastern zone) Dumitreșcii Ser.XVI Col.U (eastern zone) Plainești (Târgu-Cucului) Ser.XVI Col.V (eastern zone) Nomolosa Ser.XVI Col.X (eastern zone) Corbu Ser.XVI Col.Y (eastern zone) Galați Ser.XVI Col.Z (eastern zone) Lacul Brateșul Ser.XVII Col.A'2 (eastern zone) Ser.XVII Col.B'2 (eastern zone) Ser.XVII Col.C (western zone) Ser.XVII Col.C'2 (eastern zone) Ser.XVII Col.D (western zone) Ser.XVII Col.D'2 (eastern zone) Ser.XVII Col.E (western zone) Ser.XVII Col.E'2 (eastern zone) Ser.XVII Col.F (western zone) Ser.XVII Col.F'2 (eastern zone) Ser.XVII Col.G (western zone) Ser.XVII Col.H (western zone) Ser.XVII Col.I (western zone) Ser.XVII Col.K (western zone) Ser.XVII Col.L (western zone) Ser.XVII Col.M (western zone) Ser.XVII Col.N (eastern zone) Ser.XVII Col.O (eastern zone) Ser.XVII Col.P (eastern zone) Ser.XVII Col.Q (eastern zone) Chiojdu Ser.XVII Col.R (eastern zone) Patarlagele Ser.XVII Col.S (eastern zone) Beciu Ser.XVII Col.T (eastern zone) Râmnicu Sărat Ser.XVII Col.U (eastern zone) Balta alba Ser.XVII Col.V (eastern zone) Domnița Ser.XVII Col.X (eastern zone) Cotul lung Ser.XVII Col.Y (eastern zone) Brăila Ser.XVII Col.Z (eastern zone) Lacul Ochiul Boului Ser.XVIII Col.A'2 (eastern zone) Ser.XVIII Col.B (western zone) Ser.XVIII Col.B'2 (eastern zone) Ser.XVIII Col.C (western zone) Ser.XVIII Col.C'2 (eastern zone) Ser.XVIII Col.D (western zone) Ser.XVIII Col.D'2 (eastern zone) Ser.XVIII Col.E (western zone) Ser.XVIII Col.E'2 (eastern zone) Ser.XVIII Col.F (western zone) Ser.XVIII Col.F'2 (eastern zone) Ser.XVIII Col.G (western zone) Ser.XVIII Col.H (western zone) Ser.XVIII Col.I (western zone) Ser.XVIII Col.K (western zone) Ser.XVIII Col.L (western zone) Ser.XVIII Col.M (western zone) Ser.XVIII Col.N (eastern zone) Ser.XVIII Col.O (eastern zone) Câmpina Ser.XVIII Col.P (eastern zone) Ser.XVIII Col.Q (eastern zone) Şoimari Ser.XVIII Col.R (eastern zone) Ser.XVIII Col.S (eastern zone) Buzeu Ser.XVIII Col.T (eastern zone) Cilibia Ser.XVIII Col.U (eastern zone) Jârlău Ser.XVIII Col.V (eastern zone) Ianca Ser.XVIII Col.X (eastern zone) Traian Ser.XVIII Col.Y (eastern zone) Tichileșcii Ser.XVIII Col.Z (eastern zone) Turcoia Ser.XX Col.A'2 (eastern zone) Ser.XX Col.B (western zone) Ser.XX Col.B'2 (eastern zone) Ser.XX Col.C (western zone) Ser.XX Col.C'2 (eastern zone) Ser.XX Col.D (western zone) Ser.XX Col.D'2 (eastern zone) Ser.XX Col.E (western zone) Ser.XX Col.E'2 (eastern zone) Ser.XX Col.F (western zone) Ser.XX Col.F'2 (eastern zone) Ser.XX Col.G (western zone) Ser.XX Col.H (western zone) Ser.XX Col.I (western zone) Ser.XX Col.K (western zone) Ser.XX Col.L (western zone) Ser.XX Col.M (western zone) Ser.XX Col.N (eastern zone) Ser.XX Col.O (eastern zone) Ser.XX Col.P (eastern zone) Crivina Ser.XX Col.Q (eastern zone) Ser.XX Col.R (eastern zone) Dridul Ser.XX Col.S (eastern zone) Urzicenii Ser.XX Col.T (eastern zone) Grindu Ser.XX Col.U (eastern zone) Padina Ser.XX Col.V (eastern zone) Ciora Doiceșcii Ser.XX Col.X (eastern zone) Mihaiu-Bravul Ser.XX Col.Y (eastern zone) Giurgenii Ser.XX Col.Z (eastern zone) Daenii Ser.XXI Col.A'2 (eastern zone) Ser.XXI Col.B (western zone) Ser.XXI Col.B'2 (eastern zone) Ser.XXI Col.C (western zone) Ser.XXI Col.C'2 (eastern zone) Ser.XXI Col.D (western zone) Ser.XXI Col.E (western zone) Ser.XXI Col.F (western zone) Ser.XXI Col.G (western zone) Ser.XXI Col.H (western zone) Ser.XXI Col.I (western zone) Ser.XXI Col.K (western zone) Ser.XXI Col.L (western zone) Ser.XXI Col.M (western zone) Ser.XXI Col.N (eastern zone) Ser.XXI Col.O (eastern zone) Ser.XXI Col.P (eastern zone) Ser.XXI Col.Q (eastern zone) Căciulații Ser.XXI Col.R (eastern zone) Ferbinții Ser.XXI Col.S (eastern zone) Bărcăneșcii Ser.XXI Col.T (eastern zone) Căzăneșcii Ser.XXI Col.U (eastern zone) Poeana Ser.XXI Col.V (eastern zone) Slobodia Ser.XXI Col.X (eastern zone) Țândarei Ser.XXI Col.Y (eastern zone) Hârșova Ser.XXI Col.Z (eastern zone) Ser.XXII Col.A'2 (eastern zone) Ser.XXII Col.B (western zone) Ser.XXII Col.B'2 (eastern zone) Ser.XXII Col.C (western zone) Ser.XXII Col.D (western zone) Ser.XXII Col.E (western zone) Ser.XXII Col.F (western zone) Ser.XXII Col.G (western zone) Ser.XXII Col.H (western zone) Ser.XXII Col.I (western zone) Ser.XXII Col.K (western zone) Ser.XXII Col.L (western zone) Ser.XXII Col.M (western zone) Ser.XXII Col.N (eastern zone) Ser.XXII Col.O (eastern zone) Ser.XXII Col.P (eastern zone) Bucurescii (Vest) Ser.XXII Col.Q (eastern zone) Bucurescii (Est) Ser.XXII Col.R (eastern zone) Brănescii Ser.XXII Col.S (eastern zone) Sarulescii Ser.XXII Col.T (eastern zone) Plevna Ser.XXII Col.U (eastern zone) Satul Nou Ser.XXII Col.V (eastern zone) Gara Ciulnița Ser.XXII Col.X (eastern zone) Gara Fetescii Ser.XXII Col.Y (eastern zone) Fetescii Ser.XXII Col.Z (eastern zone) Ostr. Boascic Ser.XXIII Col.A'2 (eastern zone) Ser.XXIII Col.B'2 (eastern zone) Ser.XXIII Col.C (western zone) Ser.XXIII Col.D (western zone) Ser.XXIII Col.E (western zone) Ser.XXIII Col.F (western zone) Ser.XXIII Col.G (western zone) Ser.XXIII Col.H (western zone) Ser.XXIII Col.I (western zone) Ser.XXIII Col.K (western zone) Ser.XXIII Col.L (western zone) Ser.XXIII Col.M (western zone) Ser.XXIII Col.N (eastern zone) Ser.XXIII Col.O (eastern zone) Ghimpații Ser.XXIII Col.P (eastern zone) Călugărenii Ser.XXIII Col.Q (eastern zone) Comana Ser.XXIII Col.R (eastern zone) Budescii Ser.XXIII Col.S (eastern zone) Nana Ser.XXIII Col.T (eastern zone) Vărăscii Ser.XXIII Col.U (eastern zone) Călărașii Ser.XXIII Col.V (eastern zone) Radu Negru Ser.XXIII Col.X (eastern zone) Jegă Ser.XXIII Col.Y (eastern zone) Ins. Fermecată Ser.XXIII Col.Z (eastern zone) Ser.XXIV Col.A'2 (eastern zone) Ser.XXIV Col.B'2 (eastern zone) Ser.XXIV Col.C (western zone) Ser.XXIV Col.D (western zone) Ser.XXIV Col.E (western zone) Ser.XXIV Col.F (western zone) Ser.XXIV Col.G (western zone) Ser.XXIV Col.H (western zone) Ser.XXIV Col.I (western zone) Ser.XXIV Col.K (western zone) Ser.XXIV Col.L (western zone) Ser.XXIV Col.M (western zone) Ser.XXIV Col.N (eastern zone) Ser.XXIV Col.O (eastern zone) Drăgăneșcii Ser.XXIV Col.P (eastern zone) Mihai Bravul (Dadilov) Ser.XXIV Col.Q (eastern zone) Ser.XXIV Col.R (eastern zone) Ser.XXIV Col.S (eastern zone) Oltenița Ser.XXIV Col.T (eastern zone) Ostralbina Ser.XXIV Col.U (eastern zone) Ser.XXIV Col.V (eastern zone) Ser.XXIV Col.X (eastern zone) Ser.XXIV Col.Y (eastern zone) Ser.XXIV Col.Z (eastern zone) Ser.XXV Col.A'2 (eastern zone) Ser.XXV Col.B'2 (eastern zone) Ser.XXV Col.C (western zone) Ser.XXV Col.D (western zone) Ser.XXV Col.E (western zone) Ser.XXV Col.F (western zone) Ser.XXV Col.G (western zone) Ser.XXV Col.H (western zone) Ser.XXV Col.I (western zone) Ser.XXV Col.K (western zone) Ser.XXV Col.L (western zone) Ser.XXV Col.M (western zone) Ser.XXV Col.N (eastern zone) Ser.XXV Col.O (eastern zone) Ser.XXV Col.P (eastern zone) Ser.XXV Col.Q (eastern zone) Ostr. Tabanu Ser.XXV Col.X (eastern zone) Ser.XXV Col.Y (eastern zone) Ser.XXV Col.Z (eastern zone) Ser.XXVI Col.A'2 (eastern zone) Ser.XXVI Col.B'2 (eastern zone) Ser.XXVI Col.H (western zone) Ser.XXVI Col.I (western zone) Ser.XXVI Col.K (western zone) Ser.XXVI Col.L (western zone) Ser.XXVI Col.M (western zone) Ser.XXVI Col.N (eastern zone) Ser.XXVI Col.O (eastern zone) Ser.XXVI Col.P (eastern zone) Ser.XXVI Col.Z (eastern zone)
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.
"Dla poprawnego wyświetlania tej podstrony niezbędna jest przeglądarka obsługąca HTML5 łącznie z SVG."

query: 0.017490148544312 print: 0.066081047058105