Wybierz kategorię:
Dla tej kategorii nie mamy skorowidza, a tylko listę arkuszy
Sortowanie listy: Typ listy:
POLCHURCH Mapy kościoła i religii; Maps of church and religion; Karten der Kirche und Religion;
Arkusz 18.3 MBPOLCHURCH Mapa kościelna Galicyi Wschodniej Church map of East Galicja ± 1910 600 dpi (2013-04-28) details
UWAGA, duży plik: 109.8 MBPOLCHURCH Schematyzm Kościoła Rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, z mapą diecesji i dodatkiem spisu polskich parafii i polskiego duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; opracował Zygmunt Adam Czernicki; wydanie 1 (stan z 1 stycznia 1925r.) The structure of the Roman Catholic Church in the Republic of Poland, with a map of dieceses and an appendix of a list of Polish parishes and Polish clergy in the United States of North America, compiled by Zygmunt Adam Czernicki, first edition (as per 1st January 1925) 1925 200 dpi (2013-08-17) details
Całość pdf / Whole book in pdf
UWAGA, duży plik: 108.2 MBPOLCHURCH Schematyzm Kościoła Rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, z mapą diecesji i dodatkiem spisu polskich parafii i polskiego duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; opracował Zygmunt Adam Czernicki; wydanie 1 (stan z 1 stycznia 1925r.) The structure of the Roman Catholic Church in the Republic of Poland, with a map of dieceses and an appendix of a list of Polish parishes and Polish clergy in the United States of North America, compiled by Zygmunt Adam Czernicki, first edition (as per 1st January 1925) 1925 200 dpi (2013-08-17) details
Całość jpg/zip / Whole book in jpg/zip
Arkusz 1.2 MBPOLCHURCH Schematyzm Kościoła Rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, z mapą diecesji i dodatkiem spisu polskich parafii i polskiego duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; opracował Zygmunt Adam Czernicki; wydanie 1 (stan z 1 stycznia 1925r.) The strucure of the Roman Catholic Church in the Republic of Poland, with a map of dieceses and an appendix of a list of Polish parishes and Polish clergy in the United States of North America, compiled by Zygmunt Adam Czernicki, first edition (as per 1st January 1925) 1925 200 dpi (2013-08-17) details
Mapa polskich diecezji, część północna / Map of Polish diecese, northetn part
Arkusz 1.3 MBPOLCHURCH Schematyzm Kościoła Rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, z mapą diecesji i dodatkiem spisu polskich parafii i polskiego duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; opracował Zygmunt Adam Czernicki; wydanie 1 (stan z 1 stycznia 1925r.) The structure of the Roman Catholic Church in the Republic of Poland, with a map of dieceses and an appendix of a list of Polish parishes and Polish clergy in the United States of North America, compiled by Zygmunt Adam Czernicki, first edition (as per 1st January 1925) 1925 200 dpi (2013-08-17) details
Mapa polskich diecezji, część południowa / Map of Polish diecese, southern part
Arkusz 13.3 MBPOLCHURCH Mapa Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce Map of the Roman-Catholic Church in Poland 1927 300 dpi (2013-04-28) details
POLCLIMATE Mapy meteorologiczne / klimatyczne; Climatic / meteorologic maps; Klimatische / meteorologische Karten;
Arkusz 2.8 MBPOLCLIMATE Sujkowski, Izotermy lipca Sujkowski, Izothermes in July 1921 300 dpi (2014-03-15) details
mapa załacznikowa / an appendix map
Arkusz 2.6 MBPOLCLIMATE Sujkowski, Izotermy roczne Sujkowski, Isothermes in the year 1921 300 dpi (2014-03-15) details
mapa załacznikowa / an appendix map
Arkusz 2.6 MBPOLCLIMATE Sujkowski, Izotermy stycznia Sujkowski, Isothermes in January 1921 300 dpi (2014-03-15) details
mapa załacznikowa / an appendix map
Arkusz 3.5 MBPOLCLIMATE Sujkowski, Opady atmosferyczne Sujkowski, Atmospheric precipitation 1921 300 dpi (2014-03-15) details
POLFOREIGN Mapy pastw obcych; Maps of foreign states; Karten von fremden Staaten;
UWAGA, duży plik: 28.5 MBPOLFOREIGN ROSSYA POLUDNIOWO-ZACHODNIA ± 1904 600 dpi (2016-05-07) details
Arkusz 3.4 MBPOLFOREIGN Jeneralna mapa Republiki Argentyńskiej A General Map of the Republic of Argentina 1912 200 dpi (2014-04-06) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Jeneralna mapa Republiki Argentyńskiej A General Map of the Republic of Argentina 1912 200 dpi (2014-04-06) details.png
text 1 / tekst 1
Mapa Jeneralna mapa Republiki Argentyńskiej A General Map of the Republic of Argentina 1912 200 dpi (2014-04-06) details.png
text 2 / tekst 2
Arkusz 22.6 MBPOLFOREIGN Republika Litewska The Lithuanian Republic 1938 300 dpi (2013-04-28) details
POLFRONTIERS Mapy granic; Maps of boundaries; Karten der Grenzen;
UWAGA, duży plik: 45.2 MBPOLFRONTIERS MAPA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ... POLSKA W ROKU 1771 ± 1910 600 dpi (2016-05-07) details
WYDANIE ÓSME
Arkusz 24.4 MBPOLFRONTIERS Danzig - Gdańsk Gdańsk - Danzig 1919 300 dpi (2013-04-28) details
Mapa załącznikowa do Traktatu Wersalskiego z 1919 roku
An aappendix map to the Treaty of Versailles of 1919
Arkusz 10.5 MBPOLFRONTIERS Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z ganicami zachodnimi i płn-zachodnimi ustalonymi w Traktacie Wersalskim z Niemcami w dniu 28 czerwca 1919 roku. Granice południowo-zachodnie i wschodnie wykreślone według projektów Komitetu Narodowego w Paryżu Map of the Republic of Poland with her western and north-western frontiers as set forth in the Treaty of Versailles with Germany on 28 June 1919. The south-western and eastern frontiers drawn as per plans of the National Committee in Paris. 1919 300 dpi (2013-06-22) details
mapa / map
Arkusz 20.4 MBPOLFRONTIERS Mapa Rzeczypospolitej Polskiej z ganicami zachodnimi i płn-zachodnimi ustalonymi w Traktacie Wersalskim z Niemcami w dniu 28 czerwca 1919 roku. Granice południowo-zachodnie i wschodnie wykreślone według projektów Komitetu Narodowego w Paryżu Map of the Republic of Poland with her western and north-western frontiers as set forth in the Treaty of Versailles with Germany on 28 June 1919. The south-western and eastern frontiers drawn as per plans of the National Committee in Paris. 1919 300 dpi (2013-06-22) details
tekst / text
UWAGA, duży plik: 28.9 MBPOLFRONTIERS Zachodnie granice Niemiec The western frontiers of Germany 1919 400 dpi (2013-04-28) details
Mapa załącznikowa do Traktatu Wersalskiego z 1919 roku
An aappendix map to the Treaty of Versailles of 1919
UWAGA, duży plik: 37.0 MBPOLFRONTIERS Zachodnie granice Polski The western frontiers of Poland 1919 400 dpi (2013-04-28) details
Mapa załącznikowa do Traktatu Wersalskiego z 1919 roku
An aappendix map to the Treaty of Versailles of 1919
Arkusz 18.6 MBPOLFRONTIERS WSCHODNIE GRANICE POLSKI POLAND'S EASTERN FRONTIERS ± 1920 400 dpi (2014-01-19) details
Arkusz 1.6 MBPOLFRONTIERS Marian Świechowski, Le problème Lithuanien Marian Świechowski, The Lithuanian problem 1921 300 dpi (2013-06-22) details
strona tytułowa / title page
Arkusz 14.8 MBPOLFRONTIERS Marian Świechowski, Le problème Lithuanien Marian Świechowski, The Lithuanian problem 1921 300 dpi (2013-06-22) details
mapa / map
UWAGA, duży plik: 36.3 MBPOLFRONTIERS Wschodnia granica Rzeczypospolitej Polskiej USTALONA PRZEZ TRAKTAT POKOJOWY Z ROS. SOC. FEDER. REPUBLIKĄ RAD I UKRAIŃSKĄ SOC. REPUBLIKĄ RAD, PODPISANY D. 18 MARCA 1921 R. W RYDZE The eastern frontier of the Republic of Poland SETTLED BY THE PEACE TREATY WITH THE RUS[SIAN] SOC[IALIST] SOVIET REPUBLIC AND THE UKRAINIAN SOC[IALIST] SOVIET REPUBLIC SIGNED ON 18 MARCH 1921 IN RĪGA ± 1921 400 dpi (2013-04-28) details
Mapa załącznikowa do Traktatu Ryskiego z 1921 roku / An appendix map to the Treaty of Riga od 1921
Arkusz 8.7 MBPOLFRONTIERS Rozwój terytorialny państwa polskiego 1918-1922 The territorial development of the Polish state 1918-1922 ± 1935 300 dpi (2013-04-28) details
Mapa historyczna
A historical map
UWAGA, duży plik: 37.6 MBPOLFRONTIERS Mapa podkładowa jednostek admin. woj. lwowskiego, stanisławskiego i tarnopolskiego 1939 400 dpi (2015-10-15) details
Załączniki do tego arkusza details
Uwaga! Duży plik! Skorowidz nazw gromad, miast i miasteczek… woj. lwowskiego, stanisławskiego i tarnopolskiego 1939 600 dpi (2015-10-16) details.png
dr. Uhorczak
POLGENERAL Mapy przeglądowe; General maps; Übersichtskarten;
Arkusz 1.5 MBPOLGENERAL Polonia Regnum et Silesia Ducatus Królestwo polskie i księstwo śląskie ± 1650 300 dpi (2013-08-23) details
Arkusz 10.2 MBPOLGENERAL Carte Generale et itineraire de la Pologne Mapa przeglądowa i drogowa Polski 1773 300 dpi (2014-01-19) details
Arkusz 12.1 MBPOLGENERAL Karta pocztowa i przemysłowa Królestwa Polskiego Postal and industrial map of the Kingdom of Poland 1846 600 dpi (2013-04-28) details
Jerzy Egloff
Arkusz 10.3 MBPOLGENERAL Mapa Królestwa Polskiego Map of the Kingdom of Poland 1860 600 dpi (2013-04-28) details
Józef Herkner
Arkusz 13.5 MBPOLGENERAL Mapa Polski ku upamiętnieniu uchwalenia przez Sejm Pruski prawa o wywłaszczeniu Polaków Map of Poland for the commemoration of the passing, by the Prussian Parlament, of the law for the expropriation of Poles [in Prussia] ± 1910 300 dpi (2014-01-12) details
Arkusz 13.0 MBPOLGENERAL Mapa Królestwa Polskiego Map of the Kingdom of Poland 1914 600 dpi (2013-04-28) details
P. A. Baracz
UWAGA, duży plik: 26.3 MBPOLGENERAL Mapa Królestwa Polskiego przez P. A. Baracza. A Map of the Kingdom of Poland. by P.A. Baracz. 1914 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 8.2 MBPOLGENERAL Подробная карта губерний Царства Польского. Издание Фр. Карповича. Szczegółowa mapa gubernii Królestwa Polskiego. Wydanie Fr. Karłowicza. 1915 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 3.0 MBPOLGENERAL Wojenno-polityczna mapa Polski (z powodu manifestu z 5 listopada 1916 roku) A military-political map of Poland (on the occasion of the Proclamation of 5th November 1916). 1916 300 dpi (2013-06-22) details
tekst / text
Arkusz 1.7 MBPOLGENERAL Wojenno-polityczna mapa Polski (z powodu manifestu z 5 listopada 1916 roku) A military-political map of Poland (on the occasion of the Proclamation of 5th November 1916). 1916 300 dpi (2013-06-22) details
mapa, obraz pierwotny / map, original image
Arkusz 6.1 MBPOLGENERAL Wojenno-polityczna mapa Polski (z powodu manifestu z 5 listopada 1916 roku) A military-political map of Poland (on the occasion of the Proclamation of 5th November 1916). 1916 300 dpi (2013-06-22) details
mapa , auto-equalized
Arkusz 3.6 MBPOLGENERAL Wojenno-polityczna mapa Polski (z powodu manifestu z 5 listopada 1916 roku) A military-political map of Poland (on the occasion of the Proclamation of 5th November 1916). 1916 300 dpi (2014-03-31) details
mapa; egzemplarz Małopolskiej BC / map; copy of the Małopolska DL
Arkusz 6.5 MBPOLGENERAL Wojenno-polityczna mapa Polski (z powodu manifestu z 5 listopada 1916 roku) A military-political map of Poland (on the occasion of the Proclamation of 5th November 1916) 1916 300 dpi (2014-03-31) details
tekst, egzemplarz Małopolskiej BC / text, copy of the Małopolska DL
Arkusz 20.5 MBPOLGENERAL Mapa Królestwa Polskiego Map of the Kingdom of Poland 1917 400 dpi (2013-04-28) details
P. A. Baracz
Arkusz 6.4 MBPOLGENERAL Mapa zniszczeń wojennych w budowlach b. Królestwa Kongresowego Map of war destruction of buildings of the former Congress Kingdom [of Poland] ± 1917 300 dpi (2014-01-25) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Mapa zniszczeń wojennych w budowlach b. Królestwa Kongresowego - verso Map of war destruction in building of the Kingdom of Poland - verso 1917 300 dpi (2014-02-13) details.png
Arkusz 15.1 MBPOLGENERAL Mapa ziem polskich. Nakładem księgarni B. Połonieckiego. Map of Polish lands. The Połoniecki Publishing House. 1919 300 dpi (2013-06-22) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Mapa ziem polskich. Nakładem księgarni B. Połonieckiego. Map of Polish lands. The Połoniecki Publishing House. 1919 300 dpi (2013-08-16) details.png
Znaki umowne / Conventional signs
UWAGA, duży plik: 27.0 MBPOLGENERAL MAPA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1920 400 dpi (2016-05-07) details
Z GRANICAMI WG. TRAKTATU WERSALSKIEGO, według POSTANOWIEŃ RADY AMBASADORÓW W PARYŻU, WEDŁUG UKŁADÓW W RYDZE (...)
UWAGA, duży plik: 32.2 MBPOLGENERAL MAPA ZIEM POLSKICH (B. POŁANIECKI) [2] ± 1920 400 dpi (2016-05-07) details
Arkusz 3.8 MBPOLGENERAL Sujkowski, Ziemie dawnej Polski Sujkowski, Lands of the old Poland 1921 300 dpi (2014-03-15) details
mapa załacznikowa / an appendix map
UWAGA, duży plik: 90.0 MBPOLGENERAL Wielka mapa Rzeczypospolitej Polskiej A large map of the Republic of Poland 1921 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 15.3 MBPOLGENERAL Mapa Europy. Opracował i wydał J. M. Bazewicz. A map of Europe. Compiled and edited by J. M. Bazewicz. 1922 300 dpi (2013-06-22) details
UWAGA, duży plik: 61.7 MBPOLGENERAL Mapa Polski w granicach obecnych z podziałem na województwa Map of Poland in its present borders with division into voivodships 1922 300 dpi (2014-04-04) details
J. Bazewicz
Arkusz 17.7 MBPOLGENERAL Mała szkolna mapa Polski A small school map of Poland ± 1922 300 dpi (2014-01-19) details
UWAGA, duży plik: 34.5 MBPOLGENERAL Polska i kraje sąsiednie Poland and adjacent countries ± 1923 300 dpi (2013-04-28) details
UWAGA, duży plik: 37.7 MBPOLGENERAL Mapa Polski Map of Poland 1925 300 dpi (2013-04-28) details
B. Połaniecki
UWAGA, duży plik: 38.7 MBPOLGENERAL Rzeczpospolita Polska mapa polityczna The Republic of Poland - a political map ± 1925 300 dpi (2013-04-28) details
UWAGA, duży plik: 59.9 MBPOLGENERAL Szczegółowa mapa ziem polskich A detailed map of the Polish lands ± 1925 300 dpi (2013-04-28) details
Franciszek Karpowicz; format pdf
UWAGA, duży plik: 59.9 MBPOLGENERAL Szczegółowa mapa ziem polskich A detailed map of lands of Poland ± 1925 300 dpi (2013-06-22) details
Franciszek Karpowicz; format jpg
Arkusz 6.5 MBPOLGENERAL Mapa Polski Map of Poland 1930 300 dpi (2013-04-28) details
J. M. Bazewicz
UWAGA, duży plik: 28.1 MBPOLGENERAL Mapa Rzeczypospolitej Polskiej Map of the Republic of Poland ± 1930 300 dpi (2013-04-28) details
C. Hartwig
Arkusz 19.3 MBPOLGENERAL Mapa przeglądowa lasów państwowych A general map of state-owned forests 1933 300 dpi (2013-06-22) details
UWAGA, duży plik: 74.5 MBPOLGENERAL Mapa Rzeczypospolitej Polskiej Map of the Republic of Poland 1934 300 dpi (2013-04-28) details
UWAGA, duży plik: 35.6 MBPOLGENERAL Mapa administracyjno-sądowa Rzeczypospolitej Polskiej Administration and judicial map of the Repulic of Poland 1936 300 dpi (2013-04-28) details
UWAGA, duży plik: 27.1 MBPOLGENERAL Polska fizyczna Poland, physical 1936 300 dpi (2013-04-28) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Mapa fizyczna, skorowidz nazw topograficznych Physical map, index of topographic names 1936 300 dpi (2013-04-28) details.png
Arkusz 3.7 MBPOLGENERAL MAPA SCHEMATYCZNA POLSKI Schematic Map of Poland ± 1942 300 dpi (2014-01-20) details
Arkusz 17.8 MBPOLGENERAL Fizyczno-polityczna mapa Polski Physical-political map of Poland 1945 300 dpi (2013-04-28) details
część południowa southern part
Arkusz 19.0 MBPOLGENERAL Fizyczno-polityczna mapa Polski Physical-political map of Poland 1945 300 dpi (2013-04-28) details
część północna northern part
Arkusz 7.9 MBPOLGENERAL This is Poland C'est la Pologne 1945 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 19.0 MBPOLGENERAL Rzeczpospolita Polska The Republic of Poland ± 1946 300 dpi (2013-04-28) details
GLOB, Kraków
UWAGA, duży plik: 28.5 MBPOLGENERAL Map of Poland and Adjacent Countries 1948 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 24.4 MBPOLGENERAL POLSKA 1957 400 dpi details
POLGEOLOG Mapy geologiczne przeglądowe; General geological maps; Geologische Überichtskarten;
UWAGA, duży plik: 47.8 MBPOLGEOLOG Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae et partis Hungariae, et Valachiae. Inventa per Staszic anno 1806. Mapa geologiczna całej Polski, Mołdawii, Siedmiogrodu i części Węgier oraz Wołoszczyzny. Obmyślona przez Staszica w roku 1806. 1806 300 dpi (2014-02-13) details
full map
UWAGA, duży plik: 27.2 MBPOLGEOLOG Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae et partis Hungariae, et Valachiae. Inventa per Staszic anno 1806. Mapa geologiczna całej Polski, Mołdawii, Siedmiogrodu i części Węgier oraz Wołoszczyzny. Obmyślona przez Staszica w roku 1806. 1806 300 dpi (2014-02-13) details
eastern part
Arkusz 21.3 MBPOLGEOLOG Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae et partis Hungariae, et Valachiae. Inventa per Staszic anno 1806. Mapa geologiczna całej Polski, Mołdawii, Siedmiogrodu i części Węgier oraz Wołoszczyzny. Obmyślona przez Staszica w roku 1806. 1806 300 dpi (2014-02-13) details
western part
Arkusz 23.5 MBPOLGEOLOG MAPA GLEBOZNAWCZA Królestwa Polskiego 1907 600 dpi (2015-05-01) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa MAPA GLEBOZNAWCZA Krolestwa Polskiego - verso 1907 600 dpi (2015-05-01) details.png
Arkusz 12.9 MBPOLGEOLOG Mapa geologiczna polskich Karpat Wschodnich Geological map of Polish East Carpathia ± 1925 300 dpi (2013-04-28) details
UWAGA, duży plik: 62.2 MBPOLGEOLOG MAPA BOGACTW KOPALNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1931 400 dpi (2016-05-09) details
opracowana na podstawie materjałów Państwowego Instytutu Geologicznego pod kierownictwem Inż.-Górn. STEFANA CZARNOCKIEGO, Wicedyrektora P.I.G.
POLPEOPLE Mapy ludnościowe i społeczne; Maps of population and society; Karten der Bevölkerung und Gesellschaft;
Arkusz 1.5 MBPOLPEOPLE Mapa etnograficzno-statystyczna rozsiedlenia ludności polskiej na terytorium dawnej Rzeczypospolitej i krajów ościennych; opracowana przez Edwarda Czyńskiego przy współudziale T. Tillingera; Encyklopedia Orgelbranda 1912 r. An etnographic/statistical map of the distribution of Polish population over the territory of the former Commonwealth and the neighbouring lands; dwarn up by Tadeusz Czyński with collaboration of T. Tillinger; The Orgelbrand Encyclopaedia 1912. 1912 300 dpi (2013-08-23) details
Arkusz 10.4 MBPOLPEOPLE Mapa etnograficzna Ziem Wschodnich (Polska, Litwa i Białoruś) podług spisu oficjalnego z grudnia 1919 wykonana przez E. Romera i T. Szumańskiego An ethnographic map od the Eastern :Lands (Poland, Lithuania and Byelorussia) as per the official census of December 1919, edited by E. Romer and T. Szumański. 1921 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 1.9 MBPOLPEOPLE Sujkowski, Mapa gęstości zaludnienia Sujkowski, Map of the density of the population 1921 300 dpi (2014-03-15) details
mapa załacznikowa / an appendix map
Arkusz 5.7 MBPOLPEOPLE Mapa rozsiedlenia ludności polskiej na terenie Republiki Litewskiej i na obszarach północnych Rzeczypospolitej Polskiej Map of distribution of Polish population in the area of the Republic of Lithuania and in northern areas of the Republic of Poland 1929 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 5.4 MBPOLPEOPLE Mapa rozsiedlenia ludności polskiej na terenie Republiki Litewskiej i na obszarach północnych Rzeczypospolitej Polskiej Map of distribution of Polish population in the area of the Republic of Lithuania and in northern areas of the Republic of Poland 1929 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 20.8 MBPOLPEOPLE Mapa rozsiedlenia ludności polskiej na terenie Republiki Litewskiej i na obszarach północnych Rzeczypospolitej Polskiej Map of distribution of Polish population in the area of the Republic of Lithuania and in northern areas of the Republic of Poland 1929 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 9.8 MBPOLPEOPLE Mapa rozsiedlenia ludności polskiej na terenie Republiki Litewskiej i na obszarach północnych Rzeczypospolitej Polskiej Map of distribution of Polish population in the area of the Republic of Lithuania and in northern areas of the Republic of Poland 1929 300 dpi (2013-08-23) details
skan 2 poprawa kolorów / scan 2, colours improved
Arkusz 14.2 MBPOLPEOPLE REPARTITION_population_polonaise_territoire_historique_Pologne_2M.jpg DISTRIBUTION of Polish population across areas of former Poland ± 1930 400 dpi (2016-05-08) details
POLPOLITICAL Mapy polityczne; Political maps; Politische Karten;
Arkusz 2.1 MBPOLPOLITICAL Mapa posłów wybranych w 1908 r do sejmu pruskiego A map of deputies elected 1908 for the Prussian Parliament 1908 300 dpi (2014-03-15) details
mapa załacznikowa / an appendix map
UWAGA, duży plik: 71.0 MBPOLPOLITICAL POLSKA ± 1945 600 dpi (2016-12-20) details
POLREGIONS Mapy regionów; Maps of regions; Karten der Regionen;
UWAGA, duży plik: 229.4 MBPOLREGIONS Carte politique, statistique et héraldique de la Wolhynie, de la Podolie et de l’Ukraine Mapa polityczna, statystyczna i heraldyczna Wołynia, Podola i Ukrainy 1863 300 dpi (2014-03-06) details
Załączniki do tego arkusza details
Uwaga! Duży plik! Carte politique, statistique et héraldique de la Wolhynie, de la Podolie et de l’Ukraine Mapa polityczna, statystyczna i heraldyczna Wołynia, Podola i Ukrainy 1863 300 dpi (2014-03-06) details.png
VERSO
UWAGA, duży plik: 40.5 MBPOLREGIONS Galicyja i Lodomeryja z księstwami Bukowiną, Oświęcimem, Zatorem i Wielkim Księstwem Krakowskiem Galicia and Lodomeria with the Dutchies of Bukovina, Oświęcim, Zator and the Great Dutchy of Kraków 1886 200 dpi (2014-03-15) details
Arkusz 5.5 MBPOLREGIONS Galicja, mapa fizyczna Galicja - physical map ± 1900 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 4.5 MBPOLREGIONS Galicja, mapa polityczna Galicja - political map ± 1900 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 23.9 MBPOLREGIONS Mapa sześciu gubernji Litwy i Białej Rusi Map of the six governorates of Lithuania and White Ruthenia ± 1910 300 dpi (2013-04-28) details
UWAGA, duży plik: 25.7 MBPOLREGIONS Mapa ziemi Mińskiej The map of the Minsk Area ± 1910 400 dpi (2016-05-15) details
UWAGA, duży plik: 38.7 MBPOLREGIONS Prof. Fr. Popiołek i T. Golachowski. Polskie kresy zachodnio-południowe (Śląd, Trenczyńskie Górne, Orawa, Spisz). Nakładem księgarni S.A. Krzyżanowskiego 1919 Professor F. Popiołek i T. Golachowski. Polish west-southern confines (Silesia, Upper Trenczyn region, Orawa, Spisz). Published by S. A. Krzyżanowski Publishers 1919 1919 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 7.5 MBPOLREGIONS Podręczna mapa województwa śląskiego A handheld map of the Voivodship of Silesia ± 1922 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 19.3 MBPOLREGIONS Mapa sytuacyjna do konwencji turystycznej polsko-czechosłowackiej Situation map for the tourist convention between Poland and Czechoslovakia 1926 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 13.1 MBPOLREGIONS Województwo wileńskie i nowogródzkie The Wilno and Nowogródek Voivodships 1930 400 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 15.0 MBPOLREGIONS Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej The cetnral and eastern voivodships of the Republic of Poland 1933 400 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 4.5 MBPOLREGIONS Pomorze Wschodnie. Mapa fizyczno-administracyjna Eastern Pomerania. Physical and administrative map 1939 300 dpi (2014-04-07) details
Arkusz 4.9 MBPOLREGIONS Dolny Śląsk, wykaz powiatów Lower Silesia, a list of sub-districts. ± 1946 300 dpi (2014-04-06) details
Arkusz 10.3 MBPOLREGIONS Okręg Mazurski mapa komunikacyjno-administracyjna The Mazuty region - transportation and administration map 1946 300 dpi (2013-04-28) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Okręg Mazurski mapa komunikacyjno-administracyjna The Mazuty region - transportation and administration map 1946 200 dpi (2013-05-04) details.png
skorowidz nazw geograficznych / index of geographic names
Arkusz 10.3 MBPOLREGIONS OKREG MAZURSKI MAPA KOMUNIKACYJNO-ADMINISTRACYJNA MAZURSKI DISTRCT - TRANSPORT-ADMINISTRATIVE MAP 1946 300 dpi (2014-01-19) details
POLROADS Mapy komunikacyjne; Maps of communication; Karten des Verkehrs;
Arkusz 10.3 MBPOLROADS Karta pocztowa Królestwa Polskiego przez K. Widulińskiego Sekretarza Jeneralnego Poczt wydana na r. 1827. A post-route map of the Kingdom of Poland by K. Widuliński, the Secretary General of Posts, published for the year 1827. 1827 300 dpi (2014-02-13) details
Arkusz 19.4 MBPOLROADS Inżyniera S. Kormana mapa dróg bitych, żelaznych i wodnych Galicyi i Bukowiny Dipl. Eng. S. Korman's Map of roads, railways and waterways of Galicia and Bukovina 1898 300 dpi (2014-03-06) details
Załączniki do tego arkusza details
Uwaga! Duży plik! Inżyniera S. Kormana mapa dróg bitych, żelaznych i wodnych Galicyi i Bukowiny Dipl. Eng. S. Korman's Map of roads, railways and waterways of Galicia and Bukovina 1898 300 dpi (2014-03-06) details.png
Arkusz 17.4 MBPOLROADS Mapa sieci kolei żelaznych państwa polskiego Map of the railway network of the Polish state 1920 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 7.2 MBPOLROADS Mapa sieci kolei żelaznych państwa polskiego Map of the railway network of the Polish state ± 1920 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 2.2 MBPOLROADS Rzeki i kanały żeglowne w b. trzech zaborach Navigable rivers and channels in the former three partitions [of Poland] 1920 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 22.8 MBPOLROADS Specjalna mapa kolejowa Polski A special railway map of Poland ± 1922 400 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 7.0 MBPOLROADS Główne linie komunikacyjne Europy Main thoroughfares of Europe ± 1930 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 8.5 MBPOLROADS MAPA AUTOMOBILOWA POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ POLSKI ± 1930 400 dpi (2016-05-08) details
Arkusz 5.4 MBPOLROADS Mapa Polskiej sieci kolejowej i lotniczej Map of Polish railway and air service network ± 1930 300 dpi (2013-04-28) details
UWAGA, duży plik: 64.6 MBPOLROADS MAPA POLSKICH DRÓG WODNYCH 1931 600 dpi (2017-01-25) details
Arkusz 11.9 MBPOLROADS Mapa sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej Map of the railway network of the Republic of Poland 1931 400 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 10.3 MBPOLROADS MAPA SAMOCHODOWA RP STANDARD-NOBEL 1: 1 000 000 I WARSZAWA GDANSK The Standard Nobel Automobile Map of the Republic of Poland 1:1 000 000 I Warsaw-Gdańsk ± 1935 300 dpi (2014-01-14) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa MAPA SAMOCHODOWA RP STANDARD-NOBEL 1: 1 000 000 WARSZAWA GDANSK - verso AUTOMOBILE MAP OF THE REPUBLIC OF POLAND 1:1,000,000 WARSAW-GDAŃSK- VERSO -1935 300 dpi (2014-03-23) details.png
Arkusz 12.7 MBPOLROADS MAPA SAMOCHODOWA RP STANDARD-NOBEL 1:1 000 000 II KRAKÓW LUBLIN The Standard Nobel Automobile Map of the Republic of Poland 1:1 000 000 Cracow-Lublin ± 1935 400 dpi (2014-01-08) details
Załączniki do tego arkusza details
Mapa Mapa Samochodowa RP Standard Nobel - wykaz stacji benzynowych 1 -1935 400 dpi (2014-01-08) details.png
Mapa Mapa Samochodowa RP Standard Nobel - wykaz stacji benzynowych 2 -1935 400 dpi (2014-01-08) details.png
Arkusz 15.2 MBPOLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1937/38 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1937/38 1937 300 dpi (2013-06-22) details
Arkusz 20.7 MBPOLROADS Mapa samochodowa stanu dróg w Polsce na rok 1936-1937 Automobile map of the state od roads in Poland for years 1936-1937 1937 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 0.3 MBPOLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 dpi (2013-06-22) details
ogłoszenia / advertising
Arkusz 10.2 MBPOLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 dpi (2013-06-22) details
mapa główna / main map
Arkusz 0.5 MBPOLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 dpi (2013-06-22) details
okładka / cover
Arkusz 0.6 MBPOLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 dpi (2013-06-22) details
plany miast 1/ town plans 1
Arkusz 0.5 MBPOLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 dpi (2013-06-22) details
plany miast 2 / town plans 2
Arkusz 0.5 MBPOLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 dpi (2013-06-22) details
plany miast 3 / town plans 3
Arkusz 0.7 MBPOLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 dpi (2013-06-22) details
mapa dodatkowa Śląsk Cieszyński / additional map The Cieszyn Silesia
Arkusz 0.5 MBPOLROADS Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40 An automobile map of Poland (condition of roads) for the year 1939/40 1939 300 dpi (2013-06-22) details
plany miast 4 / town plans 4
UWAGA, duży plik: 25.1 MBPOLROADS Mapa samochodowa stanu dróg w Polsce na rok 1939-1940 Automobile map of the state od roads in Poland for years 1939-1940 1939 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 19.4 MBPOLROADS POLSKA ZACHODNIA MAPA KOMUNIKACYJNO-ADMINISTRACYJNA WESTERN POLAND - TRANSPORTATION & ADMNISTRATIVE MAP 1945 400 dpi (2014-01-20) details
Arkusz 22.5 MBPOLROADS Rzeczpospolita Polska mapa kom. admin. The Republic of Poland - transportation and administration map 1945 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 22.5 MBPOLROADS RZECZPOSPOLITA POLSKA MAPA KOMUNIKACYJNA MAPA ADMINISTRACYJNA THE REPUBLIC OF POLAND, A TRANSPORTATION MAP, AN ADMINISTRATIVE MAP 1945 400 dpi (2014-02-13) details
Arkusz 22.8 MBPOLROADS Mapa sieci kolejowej RP Map of the railway network of the R[epublic] of P[oland] 1946 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 0.7 MBPOLROADS Polska mapa automobilowa. Nakładem Polskiego Związku Motocyklowego. Poland, automobile map. Published at the expense of Polish Motocycle Society. 1946 300 dpi (2013-06-22) details
cover
Arkusz 8.6 MBPOLROADS Polska mapa automobilowa. Nakładem Polskiego Związku Motocyklowego. Poland, automobile map. Published at the expense of Polish Motocycle Society. 1946 300 dpi (2013-06-22) details
map
UWAGA, duży plik: 33.0 MBPOLROADS SAMOCHODOWA MAPA POLSKI ± 1948 400 dpi (2016-05-07) details
Arkusz 11.0 MBPOLROADS AUTOSTOP 1961 SAMOCHODOWA MAPA POLSKI (1) 1961 400 dpi (2016-05-08) details
Arkusz 10.6 MBPOLROADS AUTOSTOP 1961 SAMOCHODOWA MAPA POLSKI (2) 1961 400 dpi (2016-05-08) details
POLWORLD Mapy świata; Maps of the World; Karten der Welt;
UWAGA, duży plik: 37.5 MBPOLWORLD Mapa wojny europejskiej 1914 Map of the European War 1914 1914 300 dpi (2014-01-19) details
Arkusz 19.5 MBPOLWORLD E. Romer Atlas ścienny II Półkula zachodnia - część płd-wsch. E. Romer Wall Atlas II Western Hemisphere SE part 1921 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 19.3 MBPOLWORLD E. Romer Atlas ścienny II Półkula zachodnia - część płd-zach. E. Romer Wall Atlas II Western Hemisphere SW part 1921 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 18.7 MBPOLWORLD E. Romer Atlas ścienny II Półkula zachodnia - część płn-wsch. E. Romer Wall Atlas II Western Hemisphere NE part 1921 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 17.6 MBPOLWORLD E. Romer Atlas ścienny II Półkula zachodnia - część płn-zach. E. Romer Wall Atlas II Western Hemisphere NW part 1921 300 dpi (2013-04-28) details
Arkusz 6.1 MBPOLWORLD LITWA Schemat linij komunikacyjnych, sieci wodnej i zalesienia 1929 400 dpi details
WWILSON Memoriał Romana Dmowskiego do Woodrow Wilsona z 8 X 1918r; Roman Dmowski's memorandum to Woodrow Wilson of 8 Oct. 1918;
UWAGA, duży plik: 26.4 MBWWILSON Political subdivision of Polish territory before the war and its linguistic areas. Podział polityczny polskiego terytorium przed wojną i jego obszary językowe. 1918 300 dpi (2014-04-21) details
mapa załącznikowa nr 1 / the appendix map no 1
UWAGA, duży plik: 25.8 MBWWILSON The proposed frontiers of Poland Proponowane granice Polski 1918 300 dpi (2014-04-21) details
mapa załącznikowa nr 4 / the appendix map no 4