Wybierz kategorię:
Dla tej kategorii nie mamy skorowidza, a tylko listę arkuszy
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA, duży plik: 73.1 MBECONOMY Plater Ludwik, Atlas statystyczny Polski i krajów okolicznych Statistical atlas of Poland and neighbouring countries 1827 300 dpi (2015-01-11) details
UWAGA, duży plik: 217.7 MBECONOMY Problem emigracyjny i surowcowy w Polsce The Problem of Emmigration and Raw Matrerials in Poland 1935 200 dpi (2014-01-12) details
Arkusz 8.2 MBGENERAL Podróż Koleją Syberyjską na Daleki Wschód, z ilustracjami, wydawnictwo Stanisława Bukatego A Travel by the Trans-Siberian Railway to the Far East, illustrated, published by Stanisław Bukaty; 1904 200 dpi (2013-08-17) details
format jpg / zip
Arkusz 8.3 MBGENERAL Podróż Koleją Syberyjską na Daleki Wschód, z ilustracjami, wydawnictwo Stanisława Bukatego, ca³oœæ, pdf. A Travel by the Trans-Siberian Railway to the Far East, illustrated, published by Stanisław Bukaty 1904 200 dpi (2013-08-17) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 135.1 MBGEOLOGY Jerzy Bogumił Pusch, Geognostyscher Atlas von Polen Georg Gottlieb Pusch, The Geognostoc Atlas of Poland 1836 300 dpi (2014-03-15) details