Wybierz kategorię:
4
60
4
47
33
60
33
47
J53 K51
Amsterdam – Köln
L50 M48
Darmstadt – Innsbuck
L53 M51
Hannover – Erfurt
N50 O48
Pilsen – Graz
N53 O51
Berlin – Prag
N55 O54
Stralsund – Stettin
P50 Q48
Brünn – Budapest
R50 S48
Leutschau – Debrezin
T50 U48
Tarnopol – Jassi
V52 W51
Owrucz – Kijew
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

query: 0.00014209747314453 print: 0.007735013961792