Wybierz kategorię:
8
56
8
47
28
56
28
47
W E N
L50 M48
Darmstadt – Innsbuck
L53 M51
Hannover – Erfurt
N50 O48
Pilsen – Graz
N53 O51
Berlin – Prag
N55 O54
Stralsund – Stettin
P50 Q48
Brünn – Budapest
R50 S48
Leutschau – Debrezin
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

query: 0.00012707710266113 print: 0.0014350414276123