Wybierz kategorię:
4
59
4
50
24
59
24
50
E N S
J53 K51
Amsterdam – Köln
L53 M51
Hannover – Erfurt
L55 M54
Kiel – Schwerin
N53 O51
Berlin – Prag
N55 O54
Stralsund – Stettin
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

query: 0.00020599365234375 print: 0.00078201293945312