Wybierz kategorię:
17
56
17
47
29
56
29
47
2541/1
Rokiškis (Rokiszki) NW
2541/2
Rokiškis (Rokiszki) NO
2541/3
Rokiškis (Rokiszki) SW
2541/4
Rokiškis (Rokiszki) SO
2542/1
Ilukste (Iłłukszta) NW
2542/2
Ilukste (Iłłukszta) NO
2542/3
Ilukste (Iłłukszta) SW
2542/4
Ilukste (Iłłukszta) SO
2543/1
Daugavpils (Dyneburg) NW
2543/2
Daugavpils (Dyneburg) NO
2543/3
Daugavpils (Dyneburg) SW
2543/4
Daugavpils (Dyneburg) SO
2544/1
Krasław (Krāslava) NW
2544/2
Krasław (Krāslava) NO
2544/3
Krasław (Krāslava) SW
2544/4
Krasław (Krāslava) SO
2545/1
Druja NW
Друя
2545/2
Druja NO
Друя
2545/3
Druja SW
Друя
2545/4
Druja SO
Друя
2546/1
Dryssa NW
Дрыса
2546/2
Dryssa NO
Дрыса
2546/3
Dryssa SW
Дрыса
2546/4
Dryssa SO
Дрыса
2547/1
Kiasice NW
2547/2
Kiasice NO
2547/3
Kiasice SW
2547/4
Kiasice SO
2639/1
Panevežys (Poniewież) NW
2639/2
Panevežys (Poniewież) NO
2639/3
Panevežys (Poniewież) SW
2639/4
Panevežys (Poniewież) SO
2640/1
Anykščiai (Onikszty) NW
2640/2
Anykščiai (Onikszty) NO
2640/3
Anykščiai (Onikszty) SW
2640/4
Anykščiai (Onikszty) SO
2641/1
Užpaliai (Uszpole) NW
2641/2
Užpaliai (Uszpole) NO
2641/3
Užpaliai (Uszpole) SW
2641/4
Užpaliai (Uszpole) SO
2642/1
Dukszty NW
Dūkštas
2642/2
Dukszty NO
Dūkštas
2642/3
Dukszty SW
Dūkštas
2642/4
Dukszty SO
Dūkštas
2643/1
Dryświaty NW
Дрысвяты
2643/2
Dryświaty NO
Дрысвяты
2643/3
Dryświaty SW
Дрысвяты
2643/4
Dryświaty SO
Дрысвяты
2644/1
Brasław NW
Браслаў
2644/2
Brasław NO
Браслаў
2644/3
Brasław SW
Браслаў
2644/4
Brasław SO
Браслаў
2645/1
Miory NW
Мёры
2645/2
Miory NO
Мёры
2645/3
Miory SW
Мёры
2645/4
Miory SO
Мёры
2646/1
Dzisna NW
Дзісна
2646/2
Dzisna NO
Дзісна
2646/3
Dzisna SW
Дзісна
2646/4
Dzisna SO
Дзісна
2647/1
Borkowicze NW
Боркавічы
2647/2
Borkowicze NO
Боркавічы
2647/3
Borkowicze SW
Боркавічы
2647/4
Borkowicze SO
Боркавічы
2739/1
Wiłkomierz (Ukmerge) NW
2739/2
Wiłkomierz (Ukmerge) NO
2739/3
Wiłkomierz (Ukmerge) SW
2739/4
Wiłkomierz (Ukmerge) SO
2740/1
Kavarkas (Kawarsk) NW
2740/2
Kavarkas (Kawarsk) NO
2740/3
Kavarkas (Kawarsk) SW
2740/4
Kavarkas (Kawarsk) SO
2741/1
Utena (Uciana) NW
2741/2
Utena (Uciana) NO
2741/3
Utena (Uciana) SW
2741/4
Utena (Uciana) SO
2742/1
Łyngmiany NW
Linkmenys
2742/2
Łyngmiany NO
Linkmenys
2742/3
Łyngmiany SW
Linkmenys
2742/4
Łyngmiany SO
Linkmenys
2743/1
Widze NW
Відзы
2743/2
Widze NO
Відзы
2743/3
Widze SW
Відзы
2743/4
Widze SO
Відзы
2744/1
Koziany NW
Казяны
2744/2
Koziany NO
Казяны
2744/3
Koziany SW
Казяны
2744/4
Koziany SO
Казяны
2745/1
Szarkowszczyzna NW
Шаркаўшчына
2745/2
Szarkowszczyzna NO
Шаркаўшчына
2745/3
Szarkowszczyzna SW
Шаркаўшчына
2745/4
Szarkowszczyzna SO
Шаркаўшчына
2746/1
Łużki NW
Лужкі
2746/2
Łużki NO
Лужкі
2746/3
Łużki SW
Лужкі
2746/4
Łużki SO
Лужкі
2747/1
Połock NW
Полацак
Полоцк
2747/2
Połock NO
Полацак
Полоцк
2747/3
Połock SW
Полацак
Полоцк
2747/4
Połock SO
Полацак
Полоцк
2839/1
Giełwany (Gelvonys) NW
2839/2
Giełwany (Gelvonys) NO
2839/3
Giełwany (Gelvonys) SW
2839/4
Giełwany (Gelvonys) SO
2840/1
Pozelwa NW
Želva
2840/2
Pozelwa NO
Želva
2840/3
Pozelwa SW
Želva
2840/4
Pozelwa SO
Želva
2841/1
Orniany NW
Arnionys
2841/2
Orniany NO
Arnionys
2841/3
Orniany SW
Arnionys
2841/4
Orniany SO
Arnionys
2842/1
Święciany NW
Švenčionys
2842/2
Święciany NO
Švenčionys
2842/3
Święciany SW
Švenčionys
2842/4
Święciany SO
Švenčionys
2843/1
Hoduciszki NW
Adutiškis
2843/2
Hoduciszki NO
Adutiškis
2843/3
Hoduciszki SW
Adutiškis
2843/4
Hoduciszki SO
Adutiškis
2844/1
Postawy NW
Паставы
2844/2
Postawy NO
Паставы
2844/3
Postawy SW
Паставы
2844/4
Postawy SO
Паставы
2845/1
Głębokie NW
Глыбокае
2845/2
Głębokie NO
Глыбокае
2845/3
Głębokie SW
Глыбокае
2845/4
Głębokie SO
Глыбокае
2846/1
Plissa NW
Плиса
2846/2
Plissa NO
Плиса
2846/3
Plissa SW
Плиса
2846/4
Plissa SO
Плиса
2847/1
Uszacz NW
Ушачы
2847/2
Uszacz NO
Ушачы
2847/3
Uszacz SW
Ушачы
2847/4
Uszacz SO
Ушачы
2938/1
Kaunas (Kowno) NW
2938/2
Kaunas (Kowno) NO
2938/3
Kaunas (Kowno) SW
2938/4
Kaunas (Kowno) SO
2939/1
Kaišiadorys (Koszedary) NW
2939/2
Kaišiadorys (Koszedary) NO
2939/3
Kaišiadorys (Koszedary) SW
2939/4
Kaišiadorys (Koszedary) SO
2940/1
Mejszogoła NW
Maišiagala
2942/1
Michaliszki NW
Міхалішкі
2942/2
Michaliszki NO
Міхалішкі
2942/3
Michaliszki SW
Міхалішкі
2942/4
Michaliszki SO
Міхалішкі
2943/1
Świr NW
Свір
2943/2
Świr NO
Свір
2943/3
Świr SW
Свір
2943/4
Świr SO
Свір
2944/1
Miadzioł NW
Мядзел
2944/2
Miadzioł NO
Мядзел
2944/3
Miadzioł SW
Мядзел
2944/4
Miadzioł SO
Мядзел
2945/1
Dokszyce NW
Докшыцы
2945/2
Dokszyce NO
Докшыцы
2945/3
Dokszyce SW
Докшыцы
2945/4
Dokszyce SO
Докшыцы
2946/1
Tumiłowicze NW
Тумілавічы
2946/2
Tumiłowicze NO
Тумілавічы
2946/3
Tumiłowicze SW
Тумілавічы
2946/4
Tumiłowicze SO
Тумілавічы
2947/1
Lepel NW
Лепель
2947/2
Lepel NO
Лепель
2947/3
Lepel SW
Лепель
2947/4
Lepel SO
Лепель
3036/1
Wilkowyszki (Vilkaviškis) NW
3036/2
Wilkowyszki (Vilkaviškis) NO
3036/3
Wilkowyszki (Vilkaviškis) SW
3036/4
Wilkowyszki (Vilkaviškis) SO
3037/1
Marjampol NW
Marijampolė
3037/2
Marjampol NO
Marijampolė
3037/3
Marjampol SW
Marijampolė
3037/4
Marjampol SO
Marijampolė
3038/1
Preny (Prenai) NW
3038/2
Preny (Prenai) NO
3038/3
Preny (Prenai) SW
3038/4
Preny (Prenai) SO
3039/1
Rudziszki NW
Rūdiškės
3039/2
Rudziszki NO
Rūdiškės
3039/3
Rudziszki SW
Rūdiškės
3039/4
Rudziszki SO
Rūdiškės
3040/2
Wilno NO
Vilnius
3042/1
Worniany NW
Варняны
3042/2
Worniany NO
Варняны
3042/3
Worniany SW
Варняны
3042/4
Worniany SO
Варняны
3043/1
Żodziszki NW
Жодзішкі
3043/2
Żodziszki NO
Жодзішкі
3043/3
Żodziszki SW
Жодзішкі
3043/4
Żodziszki SO
Жодзішкі
3044/1
Kurzeniec NW
Куранец
3044/2
Kurzeniec NO
Куранец
3044/3
Kurzeniec SW
Куранец
3044/4
Kurzeniec SO
Куранец
3045/1
Dołhinów NW
Даўгінава
3045/2
Dołhinów NO
Даўгінава
3045/3
Dołhinów SW
Даўгінава
3045/4
Dołhinów SO
Даўгінава
3046/1
Biehomla NW
Бягомль
3046/2
Biehomla NO
Бягомль
3046/3
Biehomla SW
Бягомль
3046/4
Biehomla SO
Бягомль
3047/1
Kraszewicze NW
Крашевичи
3047/2
Kraszewicze NO
Крашевичи
3047/3
Kraszewicze SW
Крашевичи
3047/4
Kraszewicze SO
Крашевичи
3135/1
Przerośl NW
3135/2
Przerośl NO
3135/3
Przerośl SW
3135/4
Przerośl SO
3136/1
Wiżajny-Kalwaria NW
Vižainis- Kalvarija
3136/2
Wiżajny-Kalwaria NO
Vižainis- Kalvarija
3136/3
Wiżajny-Kalwaria SW
Vižainis- Kalvarija
3136/4
Wiżajny-Kalwaria SO
Vižainis- Kalvarija
3137/1
Simno NW
Simnas
3137/2
Simno NO
Simnas
3137/3
Simno SW
Simnas
3137/4
Simno SO
Simnas
3138/1
Olita (Alytus) NW
3138/2
Olita (Alytus) NO
3138/3
Olita (Alytus) SW
3138/4
Olita (Alytus) SO
3139/1
Olkieniki Zachód NW
Valkininkai
3139/2
Olkieniki Zachód NO
Valkininkai
3139/3
Olkieniki Zachód SW
Valkininkai
3139/4
Olkieniki Zachód SO
Valkininkai
3140/1
Olkieniki Wschód NW
Valkininkai
3140/2
Olkieniki Wschód NO
Valkininkai
3140/3
Olkieniki Wschód SW
Valkininkai
3140/4
Olkieniki Wschód SO
Valkininkai
3141/1
Soleczniki NW
Šalčininkai
3141/2
Soleczniki NO
Šalčininkai
3141/3
Soleczniki SW
Šalčininkai
3141/4
Soleczniki SO
Šalčininkai
3142/1
Oszmiana NW
Ашмяны
3142/2
Oszmiana NO
Ашмяны
3142/3
Oszmiana SW
Ашмяны
3142/4
Oszmiana SO
Ашмяны
3143/1
Smorgonie NW
Смаргонь
3143/2
Smorgonie NO
Смаргонь
3143/3
Smorgonie SW
Смаргонь
3143/4
Smorgonie SO
Смаргонь
3144/1
Wilejka NW
Вілейка
3144/2
Wilejka NO
Вілейка
3144/3
Wilejka SW
Вілейка
3144/4
Wilejka SO
Вілейка
3145/1
Olkowicze NW
Альковічы
3145/2
Olkowicze NO
Альковічы
3145/3
Olkowicze SW
Альковічы
3145/4
Olkowicze SO
Альковічы
3146/1
Ziembin NW
Зембін
3146/2
Ziembin NO
Зембін
3146/3
Ziembin SW
Зембін
3146/4
Ziembin SO
Зембін
3147/1
Brodówka NW
Брадоўка
3147/2
Brodówka NO
Брадоўка
3147/3
Brodówka SW
Брадоўка
3147/4
Brodówka SO
Брадоўка
3235/1
Filipów NW
3235/2
Filipów NO
3235/3
Filipów SW
3235/4
Filipów SO
3236/1
Suwałki NW
3236/2
Suwałki NO
3236/3
Suwałki SW
3236/4
Suwałki SO
3237/1
Sejny NW
Seinai
3237/2
Sejny NO
Seinai
3237/3
Sejny SW
Seinai
3237/4
Sejny SO
Seinai
3238/1
Druskieniki NW
Druskininkai
3238/2
Druskieniki NO
Druskininkai
3238/3
Druskieniki SW
Druskininkai
3238/4
Druskieniki SO
Druskininkai
3239/1
Marcińkance NW
Marcinkonys
3239/2
Marcińkance NO
Marcinkonys
3239/3
Marcińkance SW
Marcinkonys
3239/4
Marcińkance SO
Marcinkonys
3240/1
Ejszyszki NW
Eišiškės
3240/2
Ejszyszki NO
Eišiškės
3240/3
Ejszyszki SW
Eišiškės
3240/4
Ejszyszki SO
Eišiškės
3241/1
Lipniszki NW
Ліпнішкі
3241/2
Lipniszki NO
Ліпнішкі
3241/3
Lipniszki SW
Ліпнішкі
3241/4
Lipniszki SO
Ліпнішкі
3242/1
Wiszniew NW
Вішнеў
3242/2
Wiszniew NO
Вішнеў
3242/3
Wiszniew SW
Вішнеў
3242/4
Wiszniew SO
Вішнеў
3243/1
Wołożyn NW
Валожын
3243/2
Wołożyn NO
Валожын
3243/3
Wołożyn SW
Валожын
3243/4
Wołożyn SO
Валожын
3244/1
Radoszkowice NW
Радашковічы
3244/2
Radoszkowice NO
Радашковічы
3244/3
Radoszkowice SW
Радашковічы
3244/4
Radoszkowice SO
Радашковічы
3245/1
Gródek Ostroszycki NW
Астрашыцкі Гарадок
3245/2
Gródek Ostroszycki NO
Астрашыцкі Гарадок
3245/3
Gródek Ostroszycki SW
Астрашыцкі Гарадок
3245/4
Gródek Ostroszycki SO
Астрашыцкі Гарадок
3246/1
Łohojsk NW
Лагойск
3246/2
Łohojsk NO
Лагойск
3246/3
Łohojsk SW
Лагойск
3246/4
Łohojsk SO
Лагойск
3247/1
Borysów NW
Барысаў
3247/2
Borysów NO
Барысаў
3247/3
Borysów SW
Барысаў
3247/4
Borysów SO
Барысаў
3335/1
Raczki i Ełk (Lyck) NW
3335/2
Raczki i Ełk (Lyck) NO
3335/3
Raczki i Ełk (Lyck) SW
3335/4
Raczki i Ełk (Lyck) SO
3336/1
Augustów NW
3336/2
Augustów NO
3336/3
Augustów SW
3336/4
Augustów SO
3337/1
Sopoćkinie NW
Сапоцкін
3337/2
Sopoćkinie NO
Сапоцкін
3337/3
Sopoćkinie SW
Сапоцкін
3337/4
Sopoćkinie SO
Сапоцкін
3338/1
Porzecze NW
Парэчча
3338/2
Porzecze NO
Парэчча
3338/4
Porzecze SO
Парэчча
3339/1
Nowy Dwór NW
Новы Двор
3339/2
Nowy Dwór NO
Новы Двор
3339/3
Nowy Dwór SW
Новы Двор
3339/4
Nowy Dwór SO
Новы Двор
3340/1
Lida NW
Ліда
3340/2
Lida NO
Ліда
3340/3
Lida SW
Ліда
3340/4
Lida SO
Ліда
3341/1
Iwje NW
Іўе
3341/2
Iwje NO
Іўе
3341/3
Iwje SW
Іўе
3341/4
Iwje SO
Іўе
3342/1
Lubcz NW
Любч
3342/2
Lubcz NO
Любч
3342/3
Lubcz SW
Любч
3342/4
Lubcz SO
Любч
3343/1
Iwieniec NW
Івянец
3343/2
Iwieniec NO
Івянец
3343/3
Iwieniec SW
Івянец
3343/4
Iwieniec SO
Івянец
3344/1
Raków NW
Ракаў
3344/2
Raków NO
Ракаў
3344/3
Raków SW
Ракаў
3344/4
Raków SO
Ракаў
3345/1
Mińsk NW
Мінск
3345/2
Mińsk NO
Мінск
3345/3
Mińsk SW
Мінск
3345/4
Mińsk SO
Мінск
3346/1
Śmiłowicze NW
Смілавічы
3346/2
Śmiłowicze NO
Смілавічы
3346/3
Śmiłowicze SW
Смілавічы
3346/4
Śmiłowicze SO
Смілавічы
3347/1
Mikulicze NW
Мікулічы
3347/2
Mikulicze NO
Мікулічы
3347/3
Mikulicze SW
Мікулічы
3347/4
Mikulicze SO
Мікулічы
3434/1
Szczuczyn NW
3435/2
Grajewo NO
3435/4
Grajewo SO
3436/1
Suchowola NW
3436/2
Suchowola NO
3437/1
Grodno (Zachód) NW
Горадня
3437/2
Grodno (Zachód) NO
Горадня
3437/3
Grodno (Zachód) SW
Горадня
3437/4
Grodno (Zachód) SO
Горадня
3438/1
Grodno (Wschód) NW
Горадня
3438/2
Grodno (Wschód) NO
Горадня
3438/3
Grodno (Wschód) SW
Горадня
3438/4
Grodno (Wschód) SO
Горадня
3439/1
Różanka NW
Ражанка
3439/2
Różanka NO
Ражанка
3439/3
Różanka SW
Ражанка
3439/4
Różanka SO
Ражанка
3440/1
Bielica NW
Беліца
3440/2
Bielica NO
Беліца
3440/3
Bielica SW
Беліца
3440/4
Bielica SO
Беліца
3441/1
Nowogródek NW
Навагрудак
3441/2
Nowogródek NO
Навагрудак
3441/3
Nowogródek SW
Навагрудак
3441/4
Nowogródek SO
Навагрудак
3442/1
Korelicze NW
Карэлічы
3442/2
Korelicze NO
Карэлічы
3442/3
Korelicze SW
Карэлічы
3442/4
Korelicze SO
Карэлічы
3443/1
Jeremicze NW
Яромічы
3443/2
Jeremicze NO
Яромічы
3443/3
Jeremicze SW
Яромічы
3443/4
Jeremicze SO
Яромічы
3444/1
Rubieżewicze-Kojdanów NW
Рубяжэвічы- Дзяржынск
3444/2
Rubieżewicze-Kojdanów NO
Рубяжэвічы- Дзяржынск
3444/3
Rubieżewicze-Kojdanów SW
Рубяжэвічы- Дзяржынск
3444/4
Rubieżewicze-Kojdanów SO
Рубяжэвічы- Дзяржынск
3445/1
Samochwalowicze NW
Самахвалавічы
3445/2
Samochwalowicze NO
Самахвалавічы
3445/3
Samochwalowicze SW
Самахвалавічы
3445/4
Samochwalowicze SO
Самахвалавічы
3446/1
Puchowicze NW
Пухавічы
3446/2
Puchowicze NO
Пухавічы
3446/3
Puchowicze SW
Пухавічы
3446/4
Puchowicze SO
Пухавічы
3447/1
Ihumeń (Czerwień) NW
Чэрвень
3447/2
Ihumeń (Czerwień) NO
Чэрвень
3447/3
Ihumeń (Czerwień) SW
Чэрвень
3447/4
Ihumeń (Czerwień) SO
Чэрвень
3531/1
Janowo-Nibork (Neidenburg) NW
Nidzica
3531/2
Janowo-Nibork (Neidenburg) NO
Nidzica
3531/3
Janowo-Nibork (Neidenburg) SW
Nidzica
3532/1
Chorzele NW
3533/1
Myszyniec NW
3533/4
Myszyniec SO
3534/1
Kolno NW
3534/2
Kolno NO
3534/3
Kolno SW
3534/4
Kolno SO
3535/1
Goniądz NW
3535/2
Goniądz NO
3535/3
Goniądz SW
3535/4
Goniądz SO
3536/1
Knyszyn NW
3536/2
Knyszyn NO
3536/3
Knyszyn SW
3536/4
Knyszyn SO
3537/1
Sokółka NW
Саколка
3537/2
Sokółka NO
Саколка
3537/3
Sokółka SW
Саколка
3537/4
Sokółka SO
Саколка
3538/1
Indura NW
Індура
3538/2
Indura NO
Індура
3538/3
Indura SW
Індура
3538/4
Indura SO
Індура
3539/1
Mosty NW
Масты
3539/2
Mosty NO
Масты
3539/3
Mosty SW
Масты
3539/4
Mosty SO
Масты
3540/1
Wiązowiec NW
Вензавец
3540/2
Wiązowiec NO
Вензавец
3540/3
Wiązowiec SW
Вензавец
3540/4
Wiązowiec SO
Вензавец
3541/1
Zdzięcioł NW
Дзятлава
3541/2
Zdzięcioł NO
Дзятлава
3541/3
Zdzięcioł SW
Дзятлава
3541/4
Zdzięcioł SO
Дзятлава
3542/1
Horodyszcze NW
Гарадзішча
3542/2
Horodyszcze NO
Гарадзішча
3542/3
Horodyszcze SW
Гарадзішча
3542/4
Horodyszcze SO
Гарадзішча
3543/1
Stołpce NW
Стоўбцы
3543/2
Stołpce NO
Стоўбцы
3543/3
Stołpce SW
Стоўбцы
3543/4
Stołpce SO
Стоўбцы
3544/1
Świerynowo i Uzda NW
Сверіново, Узда
3544/2
Świerynowo i Uzda NO
Сверіново, Узда
3544/3
Świerynowo i Uzda SW
Сверіново, Узда
3544/4
Świerynowo i Uzda SO
Сверіново, Узда
3545/1
Szack NW
Шацьк
3545/2
Szack NO
Шацьк
3545/3
Szack SW
Шацьк
3545/4
Szack SO
Шацьк
3546/1
Omelno NW
Амельна
3546/2
Omelno NO
Амельна
3546/3
Omelno SW
Амельна
3546/4
Omelno SO
Амельна
3547/1
Łapicze NW
Лапічы
3547/2
Łapicze NO
Лапічы
3547/3
Łapicze SW
Лапічы
3547/4
Łapicze SO
Лапічы
3627/1
Toruń NW
3627/2
Toruń NO
3627/3
Toruń SW
3627/4
Toruń SO
3628/1
Dobrzyń nad Drwęcą NW
Golub-Dobrzyń
3628/2
Dobrzyń nad Drwęcą NO
Golub-Dobrzyń
3628/3
Dobrzyń nad Drwęcą SW
Golub-Dobrzyń
3628/4
Dobrzyń nad Drwęcą SO
Golub-Dobrzyń
3629/1
Rypin NW
3629/2
Rypin NO
3629/3
Rypin SW
3629/4
Rypin SO
3630/1
Działdowo NW
3630/2
Działdowo NO
3630/3
Działdowo SW
3630/4
Działdowo SO
3631/1
Mława NW
3631/2
Mława NO
3631/3
Mława SW
3631/4
Mława SO
3632/1
Przasnysz NW
3632/2
Przasnysz NO
3632/3
Przasnysz SW
3632/4
Przasnysz SO
3633/2
Ostrołęka NO
3633/3
Ostrołęka SW
3633/4
Ostrołęka SO
3634/1
Łomża NW
3634/2
Łomża NO
3634/3
Łomża SW
3635/2
Tykocin NO
3635/3
Tykocin SW
3635/4
Tykocin SO
3636/3
Białystok SW
3636/4
Białystok SO
3637/1
Zabłudów NW
Заблудаў
3637/2
Zabłudów NO
Заблудаў
3637/3
Zabłudów SW
Заблудаў
3637/4
Zabłudów SO
Заблудаў
3638/1
Świsłocz NW
Сьвiслач
3638/2
Świsłocz NO
Сьвiслач
3638/3
Świsłocz SW
Сьвiслач
3638/4
Świsłocz SO
Сьвiслач
3639/1
Wołkowysk NW
Ваўкавыск
3639/2
Wołkowysk NO
Ваўкавыск
3639/3
Wołkowysk SW
Ваўкавыск
3639/4
Wołkowysk SO
Ваўкавыск
3640/1
Słonim Zachód NW
Слонім
3640/2
Słonim Zachód NO
Слонім
3640/3
Słonim Zachód SW
Слонім
3640/4
Słonim Zachód SO
Слонім
3641/1
Słonim Wschód NW
Слонім
3641/2
Słonim Wschód NO
Слонім
3641/3
Słonim Wschód SW
Слонім
3641/4
Słonim Wschód SO
Слонім
3642/1
Baranowicze NW
Баранавічы
3642/2
Baranowicze NO
Баранавічы
3642/3
Baranowicze SW
Баранавічы
3642/4
Baranowicze SO
Баранавічы
3643/1
Nieśwież NW
Нясвіж
3643/2
Nieśwież NO
Нясвіж
3643/3
Nieśwież SW
Нясвіж
3643/4
Nieśwież SO
Нясвіж
3644/1
Kopyl NW
Капыль
3644/2
Kopyl NO
Капыль
3644/3
Kopyl SW
Капыль
3644/4
Kopyl SO
Капыль
3645/1
Sluck NW
Слуцк
3645/2
Sluck NO
Слуцк
3645/3
Sluck SW
Слуцк
3645/4
Sluck SO
Слуцк
3646/1
Stare Dorohy NW
Старыя Дарогі
3646/2
Stare Dorohy NO
Старыя Дарогі
3646/3
Stare Dorohy SW
Старыя Дарогі
3646/4
Stare Dorohy SO
Старыя Дарогі
3647/1
Nowe Dorohy NW
Новыя Дороги
3647/2
Nowe Dorohy NO
Новыя Дороги
3647/3
Nowe Dorohy SW
Новыя Дороги
3647/4
Nowe Dorohy SO
Новыя Дороги
3727/1
Ciechocinek NW
3727/3
Ciechocinek SW
3728/1
Lipno NW
3728/2
Lipno NO
3728/3
Lipno SW
3728/4
Lipno SO
3729/1
Sierpc NW
3729/2
Sierpc NO
3729/3
Sierpc SW
3729/4
Sierpc SO
3730/1
Raciąż NW
3730/2
Raciąż NO
3730/3
Raciąż SW
3730/4
Raciąż SO
3731/1
Ciechanów NW
3731/2
Ciechanów NO
3731/3
Ciechanów SW
3731/4
Ciechanów SO
3732/1
Maków NW
3732/2
Maków NO
3732/3
Maków SW
3732/4
Maków SO
3733/1
Różan NW
3733/2
Różan NO
3733/3
Różan SW
3733/4
Różan SO
3734/1
Ostrów Mazowiecka NW
3734/2
Ostrów Mazowiecka NO
3734/4
Ostrów Mazowiecka SO
3735/1
Wysokie Mazowieckie NW
3735/2
Wysokie Mazowieckie NO
3735/3
Wysokie Mazowieckie SW
3735/4
Wysokie Mazowieckie SO
3736/1
Bielsk Podlaski NW
3736/2
Bielsk Podlaski NO
3736/3
Bielsk Podlaski SW
3736/4
Bielsk Podlaski SO
3737/1
Narew NW
Нараў
3737/2
Narew NO
Нараў
3737/3
Narew SW
Нараў
3737/4
Narew SO
Нараў
3738/1
Dobrowola NW
Дабраволя
3738/2
Dobrowola NO
Дабраволя
3738/3
Dobrowola SW
Дабраволя
3738/4
Dobrowola SO
Дабраволя
3739/1
Łysków NW
Лыскава
3739/2
Łysków NO
Лыскава
3739/3
Łysków SW
Лыскава
3739/4
Łysków SO
Лыскава
3740/1
Różana NW
Pужаны
3740/2
Różana NO
Pужаны
3740/3
Różana SW
Pужаны
3740/4
Różana SO
Pужаны
3741/1
Byteń NW
Быцень
3741/2
Byteń NO
Быцень
3741/3
Byteń SW
Быцень
3741/4
Byteń SO
Быцень
3742/1
Lipsk NW
Ліпск
3742/2
Lipsk NO
Ліпск
3742/3
Lipsk SW
Ліпск
3742/4
Lipsk SO
Ліпск
3743/1
Siniawka NW
Сіняўка
3743/2
Siniawka NO
Сіняўка
3743/3
Siniawka SW
Сіняўка
3743/4
Siniawka SO
Сіняўка
3744/1
Siemieżewo NW
Семежаў
3744/2
Siemieżewo NO
Семежаў
3744/3
Siemieżewo SW
Семежаў
3744/4
Siemieżewo SO
Семежаў
3745/1
Pohost (Słucki) NW
Пагост
3745/2
Pohost (Słucki) NO
Пагост
3745/3
Pohost (Słucki) SW
Пагост
3745/4
Pohost (Słucki) SO
Пагост
3746/1
Urzecze NW
Уречча
3746/2
Urzecze NO
Уречча
3746/3
Urzecze SW
Уречча
3746/4
Urzecze SO
Уречча
3747/1
Hłusk NW
Глуск
3747/2
Hłusk NO
Глуск
3747/3
Hłusk SW
Глуск
3747/4
Hłusk SO
Глуск
3826/1
Mogilno NW
3826/2
Mogilno NO
3826/3
Mogilno SW
3826/4
Mogilno SO
3827/1
Radziejów NW
3827/2
Radziejów NO
3827/3
Radziejów SW
3827/4
Radziejów SO
3828/1
Włocławek NW
3828/2
Włocławek NO
3828/3
Włocławek SW
3828/4
Włocławek SO
3829/1
Płock NW
3829/2
Płock NO
3829/3
Płock SW
3829/4
Płock SO
3830/1
Drobin NW
3830/2
Drobin NO
3830/3
Drobin SW
3830/4
Drobin SO
3831/1
Płońsk NW
3831/2
Płońsk NO
3831/3
Płońsk SW
3832/1
Pułtusk NW
3832/2
Pułtusk NO
3832/3
Pułtusk SW
3832/4
Pułtusk SO
3833/4
Wyszków SO
3835/1
Ciechanowiec NW
3835/2
Ciechanowiec NO
3836/1
Brańsk NW
3836/2
Brańsk NO
3836/3
Brańsk SW
3836/4
Brańsk SO
3837/1
Hajnówka NW
Гайнаўка
3837/2
Hajnówka NO
Гайнаўка
3837/3
Hajnówka SW
Гайнаўка
3837/4
Hajnówka SO
Гайнаўка
3838/1
Białowieża NW
Белавежа
3838/2
Białowieża NO
Белавежа
3838/3
Białowieża SW
Белавежа
3838/4
Białowieża SO
Белавежа
3839/1
Prużana NW
Пружаны
3839/2
Prużana NO
Пружаны
3839/3
Prużana SW
Пружаны
3839/4
Prużana SO
Пружаны
3840/1
Bereza Kartuska NW
Бяроза
3840/2
Bereza Kartuska NO
Бяроза
3840/3
Bereza Kartuska SW
Бяроза
3840/4
Bereza Kartuska SO
Бяроза
3841/1
Święta Wola NW
Святая Воля
3841/2
Święta Wola NO
Святая Воля
3841/3
Święta Wola SW
Святая Воля
3841/4
Święta Wola SO
Святая Воля
3842/1
Telechany NW
Целяханы
3842/2
Telechany NO
Целяханы
3842/3
Telechany SW
Целяханы
3842/4
Telechany SO
Целяханы
3843/1
Małkowicze NW
Малькавічы
3843/2
Małkowicze NO
Малькавічы
3843/3
Małkowicze SW
Малькавічы
3843/4
Małkowicze SO
Малькавічы
3844/1
Wielkie Czuczewicze NW
Чучавічы Вялікія
3844/2
Wielkie Czuczewicze NO
Чучавічы Вялікія
3844/3
Wielkie Czuczewicze SW
Чучавічы Вялікія
3844/4
Wielkie Czuczewicze SO
Чучавічы Вялікія
3845/1
Morocz-Starobin NW
Морач- Старобін
3845/2
Morocz-Starobin NO
Морач- Старобін
3845/3
Morocz-Starobin SW
Морач- Старобін
3845/4
Morocz-Starobin SO
Морач- Старобін
3846/1
Szypiłowicze NW
Шыпілавічы
3846/2
Szypiłowicze NO
Шыпілавічы
3846/3
Szypiłowicze SW
Шыпілавічы
3846/4
Szypiłowicze SO
Шыпілавічы
3847/1
Leskowicze NW
3847/2
Leskowicze NO
3847/3
Leskowicze SW
3847/4
Leskowicze SO
3925/1
Września NW
3925/2
Września NO
3925/3
Września SW
3925/4
Września SO
3926/1
Słupca NW
3926/2
Słupca NO
3926/3
Słupca SW
3926/4
Słupca SO
3927/1
Sompolno NW
3927/2
Sompolno NO
3927/3
Sompolno SW
3927/4
Sompolno SO
3928/1
Kłodawa NW
3928/2
Kłodawa NO
3928/3
Kłodawa SW
3928/4
Kłodawa SO
3929/1
Gostynin NW
3929/2
Gostynin NO
3929/3
Gostynin SW
3929/4
Gostynin SO
3930/1
Wyszogród NW
3930/2
Wyszogród NO
3930/3
Wyszogród SW
3930/4
Wyszogród SO
3931/1
Modlin NW
3931/2
Modlin NO
3931/3
Modlin SW
3931/4
Modlin SO
3932/1
Warszawa Północ NW
3932/2
Warszawa Północ NO
3932/3
Warszawa Północ SW
3932/4
Warszawa Północ SO
3935/2
Drohiczyn nad Bugiem NO
3935/3
Drohiczyn nad Bugiem SW
3935/4
Drohiczyn nad Bugiem SO
3936/3
Siemiatycze SW
3936/4
Siemiatycze SO
3937/1
Wysokie Litewskie NW
Высокае
3937/2
Wysokie Litewskie NO
Высокае
3937/3
Wysokie Litewskie SW
Высокае
3937/4
Wysokie Litewskie SO
Высокае
3938/1
Tewle NW
Тэўлі
3938/2
Tewle NO
Тэўлі
3938/3
Tewle SW
Тэўлі
3938/4
Tewle SO
Тэўлі
3939/1
Małecz NW
Малеч
3939/2
Małecz NO
Малеч
3939/3
Małecz SW
Малеч
3939/4
Małecz SO
Малеч
3940/1
Chomsk NW
Хомск
3940/2
Chomsk NO
Хомск
3940/3
Chomsk SW
Хомск
3940/4
Chomsk SO
Хомск
3941/1
Motol NW
Моталь
3941/2
Motol NO
Моталь
3941/3
Motol SW
Моталь
3941/4
Motol SO
Моталь
3942/1
Łohiszyn NW
Лагішын
3942/2
Łohiszyn NO
Лагішын
3942/3
Łohiszyn SW
Лагішын
3942/4
Łohiszyn SO
Лагішын
3943/1
Łuniniec Północ NW
Лунінец
3943/2
Łuniniec Północ NO
Лунінец
3943/3
Łuniniec Północ SW
Лунінец
3943/4
Łuniniec Północ SO
Лунінец
3944/1
Wiczyn NW
Вичин
3944/2
Wiczyn NO
Вичин
3944/3
Wiczyn SW
Вичин
3944/4
Wiczyn SO
Вичин
3945/1
Lenin NW
Ленін
3945/2
Lenin NO
Ленін
3945/3
Lenin SW
Ленін
3945/4
Lenin SO
Ленін
3946/1
Kniaź-Jezioro NW
Чырвонае возера
3946/2
Kniaź-Jezioro NO
Чырвонае возера
3946/3
Kniaź-Jezioro SW
Чырвонае возера
3946/4
Kniaź-Jezioro SO
Чырвонае возера
3947/1
Kopatkowicze NW
Капаткевічы
3947/2
Kopatkowicze NO
Капаткевічы
3947/3
Kopatkowicze SW
Капаткевічы
3947/4
Kopatkowicze SO
Капаткевічы
4025/1
Pyzdry NW
4025/2
Pyzdry NO
4025/3
Pyzdry SW
4025/4
Pyzdry SO
4026/1
Konin NW
4026/3
Konin SW
4026/4
Konin SO
4027/1
Koło NW
4027/2
Koło NO
4027/3
Koło SW
4027/4
Koło SO
4028/1
Łęczyca NW
4028/2
Łęczyca NO
4028/3
Łęczyca SW
4028/4
Łęczyca SO
4029/1
Kutno NW
4029/2
Kutno NO
4029/3
Kutno SW
4029/4
Kutno SO
4030/1
Łowicz NW
4030/2
Łowicz NO
4030/3
Łowicz SW
4030/4
Łowicz SO
4033/1
Mińsk Mazowiecki NW
4033/2
Mińsk Mazowiecki NO
4033/3
Mińsk Mazowiecki SW
4035/1
Łosice NW
4035/2
Łosice NO
4035/3
Łosice SW
4035/4
Łosice SO
4036/1
Biała Podlaska NW
4036/2
Biała Podlaska NO
4037/2
Brześć nad Bugiem NO
Берасьце
4037/4
Brześć nad Bugiem SO
Берасьце
4038/1
Żabinka NW
Жабінка
4038/2
Żabinka NO
Жабінка
4038/3
Żabinka SW
Жабінка
4038/4
Żabinka SO
Жабінка
4039/1
Kobryń NW
Кобрын
4039/2
Kobryń NO
Кобрын
4039/3
Kobryń SW
Кобрын
4039/4
Kobryń SO
Кобрын
4040/1
Drohiczyn NW
Драгічын
4040/2
Drohiczyn NO
Драгічын
4040/3
Drohiczyn SW
Драгічын
4040/4
Drohiczyn SO
Драгічын
4041/1
Janów NW
Іванава
4041/2
Janów NO
Іванава
4041/3
Janów SW
Іванава
4041/4
Janów SO
Іванава
4042/1
Pińsk NW
Пінск
4042/2
Pińsk NO
Пінск
4042/3
Pińsk SW
Пінск
4042/4
Pińsk SO
Пінск
4043/1
Łuniniec Południe NW
Лунінец
4043/2
Łuniniec Południe NO
Лунінец
4043/3
Łuniniec Południe SW
Лунінец
4043/4
Łuniniec Południe SO
Лунінец
4044/1
Dawidgródek NW
Давыд-Гарадок
4044/2
Dawidgródek NO
Давыд-Гарадок
4045/1
Mikaszewicze NW
Мiкaшэвiчы
4045/2
Mikaszewicze NO
Мiкaшэвiчы
4045/3
Mikaszewicze SW
Мiкaшэвiчы
4045/4
Mikaszewicze SO
Мiкaшэвiчы
4046/1
Żytkowicze NW
Жыткавічы
4046/2
Żytkowicze NO
Жыткавічы
4046/3
Żytkowicze SW
Жыткавічы
4046/4
Żytkowicze SO
Жыткавічы
4047/1
Petryków NW
Петрыкаў
4047/2
Petryków NO
Петрыкаў
4047/3
Petryków SW
Петрыкаў
4047/4
Petryków SO
Петрыкаў
4125/1
Jarocin NW
4125/2
Jarocin NO
4125/3
Jarocin SW
4125/4
Jarocin SO
4126/1
Kalisz NW
4126/2
Kalisz NO
4126/3
Kalisz SW
4126/4
Kalisz SO
4127/1
Uniejów NW
4127/2
Uniejów NO
4127/3
Uniejów SW
4127/4
Uniejów SO
4128/1
Ozorków NW
4128/2
Ozorków NO
4128/3
Ozorków SW
4128/4
Ozorków SO
4129/1
Łódź NW
4129/2
Łódź NO
4129/3
Łódź SW
4129/4
Łódź SO
4130/1
Skierniewice NW
4131/1
Mszczonów NW
4131/4
Mszczonów SO
4132/1
Grójec NW
4132/4
Grójec SO
4135/1
Łuków NW
4135/2
Łuków NO
4135/3
Łuków SW
4136/1
Łomazy NW
4136/3
Łomazy SW
4136/4
Łomazy SO
4137/1
Sławatycze NW
4137/2
Sławatycze NO
4137/3
Sławatycze SW
4137/4
Sławatycze SO
4138/1
Małoryta NW
Маларыта
4138/2
Małoryta NO
Маларыта
4138/3
Małoryta SW
Маларыта
4138/4
Małoryta SO
Маларыта
4139/1
Dywin NW
Дзівін
4139/2
Dywin NO
Дзівін
4139/3
Dywin SW
Дзівін
4139/4
Dywin SO
Дзівін
4140/1
Wielka Głusza NW
Велика Глуша
4140/2
Wielka Głusza NO
Велика Глуша
4140/3
Wielka Głusza SW
Велика Глуша
4140/4
Wielka Głusza SO
Велика Глуша
4141/1
Lubieszów NW
Любешів
4141/2
Lubieszów NO
Любешів
4141/3
Lubieszów SW
Любешів
4141/4
Lubieszów SO
Любешів
4142/1
Serniki NW
Серники
4142/2
Serniki NO
Серники
4142/3
Serniki SW
Серники
4142/4
Serniki SO
Серники
4143/1
Horodno NW
Городнє
4143/2
Horodno NO
Городнє
4143/3
Horodno SW
Городнє
4143/4
Horodno SO
Городнє
4144/1
Stolin NW
Столін
4144/2
Stolin NO
Столін
4144/3
Stolin SW
Столін
4144/4
Stolin SO
Столін
4145/1
Kołki nad Stwigą NW
Колки
4145/2
Kołki nad Stwigą NO
Колки
4145/3
Kołki nad Stwigą SW
Колки
4145/4
Kołki nad Stwigą SO
Колки
4146/1
Lelczyce NW
Лельчыцы
4146/2
Lelczyce NO
Лельчыцы
4146/3
Lelczyce SW
Лельчыцы
4146/4
Lelczyce SO
Лельчыцы
4147/1
Bujnowicze NW
Буйнавічы
4147/2
Bujnowicze NO
Буйнавічы
4147/3
Bujnowicze SW
Буйнавічы
4147/4
Bujnowicze SO
Буйнавічы
4226/1
Opatówek NW
4226/2
Opatówek NO
4226/3
Opatówek SW
4226/4
Opatówek SO
4227/1
Sieradz NW
4227/2
Sieradz NO
4227/3
Sieradz SW
4227/4
Sieradz SO
4228/1
Łask-Zduńska Wola NW
4228/2
Łask-Zduńska Wola NO
4228/3
Łask-Zduńska Wola SW
4228/4
Łask-Zduńska Wola SO
4229/1
Pabianice NW
4229/2
Pabianice NO
4229/3
Pabianice SW
4229/4
Pabianice SO
4231/2
Nowe Miasto nad Pilicą NO
4231/3
Nowe Miasto nad Pilicą SW
4231/4
Nowe Miasto nad Pilicą SO
4232/2
Białobrzegi NO
4232/3
Białobrzegi SW
4232/4
Białobrzegi SO
4233/1
Kozienice NW
4233/2
Kozienice NO
4233/3
Kozienice SW
4234/1
Dęblin NW
4234/2
Dęblin NO
4234/3
Dęblin SW
4234/4
Dęblin SO
4235/1
Kock NW
4235/2
Kock NO
4235/3
Kock SW
4235/4
Kock SO
4236/1
Parczew NW
4236/2
Parczew NO
4236/3
Parczew SW
4236/4
Parczew SO
4237/1
Włodawa NW
4237/2
Włodawa NO
4237/3
Włodawa SW
4238/1
Krymno NW
Кримне
4238/2
Krymno NO
Кримне
4238/3
Krymno SW
Кримне
4238/4
Krymno SO
Кримне
4239/1
Ratno NW
Ратне
4239/2
Ratno NO
Ратне
4239/3
Ratno SW
Ратне
4239/4
Ratno SO
Ратне
4240/1
Kamień Koszyrski NW
Камінь-Каширський
4240/2
Kamień Koszyrski NO
Камінь-Каширський
4240/3
Kamień Koszyrski SW
Камінь-Каширський
4240/4
Kamień Koszyrski SO
Камінь-Каширський
4241/1
Kuchecka Wola NW
Кухітська Воля
4241/2
Kuchecka Wola NO
Кухітська Воля
4241/3
Kuchecka Wola SW
Кухітська Воля
4241/4
Kuchecka Wola SO
Кухітська Воля
4242/1
Chinocze NW
Хіночи
4242/2
Chinocze NO
Хіночи
4242/3
Chinocze SW
Хіночи
4242/4
Chinocze SO
Хіночи
4243/1
Dąbrowica NW
Дубровиця
4243/2
Dąbrowica NO
Дубровиця
4243/3
Dąbrowica SW
Дубровиця
4243/4
Dąbrowica SO
Дубровиця
4244/1
Jeziory (Poleskie) NW
Великі Озера
4244/2
Jeziory (Poleskie) NO
Великі Озера
4244/3
Jeziory (Poleskie) SW
Великі Озера
4244/4
Jeziory (Poleskie) SO
Великі Озера
4245/1
Wojtkiewicze NW
Кам'яне
Войткевичі
4245/2
Wojtkiewicze NO
Кам'яне
Войткевичі
4245/3
Wojtkiewicze SW
Кам'яне
Войткевичі
4245/4
Wojtkiewicze SO
Кам'яне
Войткевичі
4246/1
Miłaszewicze NW
Мілашавічы
4246/2
Miłaszewicze NO
Мілашавічы
4246/3
Miłaszewicze SW
Мілашавічы
4246/4
Miłaszewicze SO
Мілашавічы
4247/1
Stodolicze NW
Стадолічы
4247/2
Stodolicze NO
Стадолічы
4247/3
Stodolicze SW
Стадолічы
4247/4
Stodolicze SO
Стадолічы
4326/1
Kępno NW
4326/2
Kępno NO
4326/3
Kępno SW
4326/4
Kępno SO
4327/1
Złoczew NW
4327/2
Złoczew NO
4327/3
Złoczew SW
4327/4
Złoczew SO
4328/1
Szczerców NW
4328/2
Szczerców NO
4328/3
Szczerców SW
4328/4
Szczerców SO
4329/1
Piotrków Trybunalski NW
4329/3
Piotrków Trybunalski SW
4329/4
Piotrków Trybunalski SO
4330/4
Opoczno SO
4331/1
Przysucha NW
4331/2
Przysucha NO
4331/3
Przysucha SW
4331/4
Przysucha SO
4332/1
Radom NW
4333/1
Zwoleń NW
4333/2
Zwoleń NO
4333/3
Zwoleń SW
4333/4
Zwoleń SO
4334/1
Puławy NW
4334/2
Puławy NO
4334/3
Puławy SW
4334/4
Puławy SO
4335/1
Lublin Północ NW
4335/2
Lublin Północ NO
4335/3
Lublin Północ SW
4335/4
Lublin Północ SO
4336/1
Łęczna NW
4336/2
Łęczna NO
4336/3
Łęczna SW
4336/4
Łęczna SO
4337/2
Opalin NO
4338/1
Świtaź NW
Світязь
4338/2
Świtaź NO
Світязь
4338/3
Świtaź SW
Світязь
4338/4
Świtaź SO
Світязь
4339/1
Wyżwa NW
Стара Вижівка
4339/2
Wyżwa NO
Стара Вижівка
4339/3
Wyżwa SW
Стара Вижівка
4339/4
Wyżwa SO
Стара Вижівка
4340/1
Poworsk-Trojanówka NW
4340/2
Poworsk-Trojanówka NO
4340/3
Poworsk-Trojanówka SW
4340/4
Poworsk-Trojanówka SO
4341/1
Maniewicze NW
Маневичі
4341/2
Maniewicze NO
Маневичі
4341/3
Maniewicze SW
Маневичі
4341/4
Maniewicze SO
Маневичі
4342/1
Włodzimierzec NW
Володимирець
4342/2
Włodzimierzec NO
Володимирець
4342/3
Włodzimierzec SW
Володимирець
4342/4
Włodzimierzec SO
Володимирець
4343/1
Sarny NW
Сарни
4343/2
Sarny NO
Сарни
4343/3
Sarny SW
Сарни
4343/4
Sarny SO
Сарни
4344/1
Rokitno NW
Рокитне
4344/2
Rokitno NO
Рокитне
4344/3
Rokitno SW
Рокитне
4344/4
Rokitno SO
Рокитне
4345/1
Snowidowicze NW
Сновидовичі
4345/2
Snowidowicze NO
Сновидовичі
4345/3
Snowidowicze SW
Сновидовичі
4345/4
Snowidowicze SO
Сновидовичі
4346/1
Zamysłowicze NW
Замисловичi
4346/2
Zamysłowicze NO
Замисловичi
4346/3
Zamysłowicze SW
Замисловичi
4346/4
Zamysłowicze SO
Замисловичi
4347/1
Owrucz NW
Овруч
4347/2
Owrucz NO
Овруч
4347/3
Owrucz SW
Овруч
4347/4
Owrucz SO
Овруч
4426/1
Rychtal i Byczyna (Pitschen) NW
4426/2
Rychtal i Byczyna (Pitschen) NO
4426/3
Rychtal i Byczyna (Pitschen) SW
4426/4
Rychtal i Byczyna (Pitschen) SO
4427/1
Wieluń NW
4427/2
Wieluń NO
4427/3
Wieluń SW
4427/4
Wieluń SO
4428/1
Działoszyn NW
4428/2
Działoszyn NO
4428/3
Działoszyn SW
4428/4
Działoszyn SO
4429/1
Radomsko NW
4429/2
Radomsko NO
4429/3
Radomsko SW
4429/4
Radomsko SO
4430/2
Przedbórz NO
4430/4
Przedbórz SO
4431/1
Końskie NW
4431/2
Końskie NO
4431/3
Końskie SW
4431/4
Końskie SO
4432/1
Iłża NW
4432/2
Iłża NO
4432/3
Iłża SW
4432/4
Iłża SO
4433/1
Solec NW
4433/2
Solec NO
4433/3
Solec SW
4433/4
Solec SO
4434/1
Opole NW
4434/2
Opole NO
4434/3
Opole SW
4434/4
Opole SO
4435/1
Lublin Południe NW
4435/3
Lublin Południe SW
4435/4
Lublin Południe SO
4436/2
Rejowiec NO
4436/3
Rejowiec SW
4436/4
Rejowiec SO
4437/1
Chełm NW
4437/2
Chełm NO
4437/3
Chełm SW
4437/4
Chełm SO
4438/1
Luboml NW
Любомль
4438/2
Luboml NO
Любомль
4438/3
Luboml SW
Любомль
4438/4
Luboml SO
Любомль
4439/1
Kowel NW
Ковель
4439/2
Kowel NO
Ковель
4439/3
Kowel SW
Ковель
4439/4
Kowel SO
Ковель
4440/1
Mielnica NW
Мельниця
4440/2
Mielnica NO
Мельниця
4440/3
Mielnica SW
Мельниця
4440/4
Mielnica SO
Мельниця
4441/1
Kołki NW
Колки
4441/2
Kołki NO
Колки
4441/3
Kołki SW
Колки
4441/4
Kołki SO
Колки
4442/1
Stepań (Czartorysk) NW
Степань
4442/2
Stepań (Czartorysk) NO
Степань
4442/3
Stepań (Czartorysk) SW
Степань
4442/4
Stepań (Czartorysk) SO
Степань
4443/1
Bereźne NW
Березне
4443/2
Bereźne NO
Березне
4443/3
Bereźne SW
Березне
4443/4
Bereźne SO
Березне
4444/1
Karpiłówka NW
Карпилівка
4444/2
Karpiłówka NO
Карпилівка
4444/3
Karpiłówka SW
Карпилівка
4444/4
Karpiłówka SO
Карпилівка
4445/1
Derć-Olewsk NW
Олевськ
4445/2
Derć-Olewsk NO
Олевськ
4445/3
Derć-Olewsk SW
Олевськ
4445/4
Derć-Olewsk SO
Олевськ
4446/1
Białokurowicze NW
Білокоровичі
4446/2
Białokurowicze NO
Білокоровичі
4446/3
Białokurowicze SW
Білокоровичі
4446/4
Białokurowicze SO
Білокоровичі
4447/1
Łuhiny NW
Лугини
4447/2
Łuhiny NO
Лугини
4447/3
Łuhiny SW
Лугини
4447/4
Łuhiny SO
Лугини
4527/1
Krzepice NW
4527/2
Krzepice NO
4527/3
Krzepice SW
4527/4
Krzepice SO
4528/1
Częstochowa NW
4528/2
Częstochowa NO
4528/3
Częstochowa SW
4528/4
Częstochowa SO
4529/1
Koniecpol NW
4529/2
Koniecpol NO
4529/3
Koniecpol SW
4529/4
Koniecpol SO
4530/1
Włoszczowa NW
4530/2
Włoszczowa NO
4530/3
Włoszczowa SW
4530/4
Włoszczowa SO
4531/1
Kielce NW
4531/2
Kielce NO
4531/3
Kielce SW
4531/4
Kielce SO
4532/1
Bodzentyn NW
4532/2
Bodzentyn NO
4532/3
Bodzentyn SW
4532/4
Bodzentyn SO
4533/1
Opatów NW
4533/2
Opatów NO
4533/3
Opatów SW
4533/4
Opatów SO
4534/1
Kraśnik NW
4534/2
Kraśnik NO
4534/3
Kraśnik SW
4534/4
Kraśnik SO
4535/1
Turobin NW
4535/2
Turobin NO
4535/3
Turobin SW
4535/4
Turobin SO
4536/1
Krasnystaw NW
4536/2
Krasnystaw NO
4536/3
Krasnystaw SW
4536/4
Krasnystaw SO
4537/1
Grabowiec NW
4537/2
Grabowiec NO
4537/3
Grabowiec SW
4537/4
Grabowiec SO
4538/2
Włodzimierz NO
Володимир Волинський
4538/3
Włodzimierz SW
Володимир Волинський
4539/1
Oździutycze NW
Озютичі
4539/2
Oździutycze NO
Озютичі
4539/3
Oździutycze SW
Озютичі
4539/4
Oździutycze SO
Озютичі
4540/1
Rożyszcze NW
Рожище
4540/2
Rożyszcze NO
Рожище
4540/3
Rożyszcze SW
Рожище
4540/4
Rożyszcze SO
Рожище
4541/1
Kiwerce NW
Ківерці
4541/2
Kiwerce NO
Ківерці
4541/3
Kiwerce SW
Ківерці
4541/4
Kiwerce SO
Ківерці
4542/1
Derażne NW
Деражне
4542/2
Derażne NO
Деражне
4542/3
Derażne SW
Деражне
4542/4
Derażne SO
Деражне
4543/1
Kostopol NW
Костопіль
4543/2
Kostopol NO
Костопіль
4543/3
Kostopol SW
Костопіль
4543/4
Kostopol SO
Костопіль
4544/1
Ludwipol NW
Соснове
Людвипіль
4544/2
Ludwipol NO
Соснове
Людвипіль
4544/3
Ludwipol SW
Соснове
Людвипіль
4544/4
Ludwipol SO
Соснове
Людвипіль
4545/1
Emilczyn NW
Ємільчине
4545/2
Emilczyn NO
Ємільчине
4545/3
Emilczyn SW
Ємільчине
4545/4
Emilczyn SO
Ємільчине
4546/1
Biełka NW
Білка
4546/2
Biełka NO
Білка
4546/3
Biełka SW
Білка
4546/4
Biełka SO
Білка
4547/1
Korosteń NW
Коростень
4547/2
Korosteń NO
Коростень
4547/3
Korosteń SW
Коростень
4547/4
Korosteń SO
Коростень
4628/2
Woźniki NO
4628/3
Woźniki SW
4629/1
Żarki NW
4629/2
Żarki NO
4629/3
Żarki SW
4630/1
Jędrzejów NW
4630/2
Jędrzejów NO
4630/4
Jędrzejów SO
4632/2
Staszów NO
4632/4
Staszów SO
4633/1
Sandomierz NW
4633/2
Sandomierz NO
4633/3
Sandomierz SW
4633/4
Sandomierz SO
4634/1
Rozwadów NW
4634/2
Rozwadów NO
4634/3
Rozwadów SW
4634/4
Rozwadów SO
4635/1
Biłgoraj NW
4636/1
Zamość NW
4636/2
Zamość NO
4636/4
Zamość SO
4637/1
Tyszowce NW
4637/2
Tyszowce NO
4637/3
Tyszowce SW
4637/4
Tyszowce SO
4638/1
Kryłów NW
4638/2
Kryłów NO
4638/4
Kryłów SO
4639/1
Horochów NW
Горохів
4639/2
Horochów NO
Горохів
4639/3
Horochów SW
Горохів
4639/4
Horochów SO
Горохів
4640/1
Łuck NW
Луцьк
4640/2
Łuck NO
Луцьк
4640/3
Łuck SW
Луцьк
4640/4
Łuck SO
Луцьк
4641/1
Ołyka NW
Олика
4641/2
Ołyka NO
Олика
4641/3
Ołyka SW
Олика
4641/4
Ołyka SO
Олика
4642/1
Równe NW
Рівне
4642/2
Równe NO
Рівне
4642/3
Równe SW
Рівне
4642/4
Równe SO
Рівне
4643/1
Tuczyn NW
Тучин
4643/2
Tuczyn NO
Тучин
4643/3
Tuczyn SW
Тучин
4643/4
Tuczyn SO
Тучин
4644/1
Korzec NW
Корець
4644/2
Korzec NO
Корець
4644/3
Korzec SW
Корець
4644/4
Korzec SO
Корець
4645/1
Zwiahel NW
Новоград-Волинський
4645/2
Zwiahel NO
Новоград-Волинський
4645/3
Zwiahel SW
Новоград-Волинський
4645/4
Zwiahel SO
Новоград-Волинський
4646/1
Barasze NW
Бараші
4646/2
Barasze NO
Бараші
4646/3
Barasze SW
Бараші
4646/4
Barasze SO
Бараші
4647/1
Horoszki NW
Володарськ-Волинський
4647/2
Horoszki NO
Володарськ-Волинський
4647/3
Horoszki SW
Володарськ-Волинський
4647/4
Horoszki SO
Володарськ-Волинський
4728/1
Katowice NW
4728/2
Katowice NO
4728/4
Katowice SO
4729/1
Olkusz NW
4729/4
Olkusz SO
4730/2
Miechów NO
4732/2
Stopnica NO
4732/4
Stopnica SO
4733/1
Mielec NW
4733/2
Mielec NO
4733/3
Mielec SW
4733/4
Mielec SO
4734/1
Rudnik NW
4734/2
Rudnik NO
4734/3
Rudnik SW
4734/4
Rudnik SO
4736/1
Narol NW
4736/2
Narol NO
4736/3
Narol SW
4736/4
Narol SO
4737/1
Tomaszów Lubelski NW
4737/4
Tomaszów Lubelski SO
4738/1
Sokal NW
Сокаль
4738/3
Sokal SW
Сокаль
4738/4
Sokal SO
Сокаль
4739/1
Radziechów NW
Радехів
4739/2
Radziechów NO
Радехів
4739/3
Radziechów SW
Радехів
4739/4
Radziechów SO
Радехів
4740/1
Beresteczko NW
Берестечко
4740/2
Beresteczko NO
Берестечко
4740/3
Beresteczko SW
Берестечко
4740/4
Beresteczko SO
Берестечко
4741/1
Dubno NW
Дубно
4741/2
Dubno NO
Дубно
4741/3
Dubno SW
Дубно
4741/4
Dubno SO
Дубно
4742/1
Mizocz NW
Мізоч
4742/2
Mizocz NO
Мізоч
4742/3
Mizocz SW
Мізоч
4742/4
Mizocz SO
Мізоч
4743/1
Ostróg NW
Острог
4743/2
Ostróg NO
Острог
4743/3
Ostróg SW
Острог
4743/4
Ostróg SO
Острог
4744/1
Sławuta NW
Славута
4744/2
Sławuta NO
Славута
4744/3
Sławuta SW
Славута
4744/4
Sławuta SO
Славута
4745/1
Baranówka NW
Баранíвка
4745/2
Baranówka NO
Баранíвка
4745/3
Baranówka SW
Баранíвка
4745/4
Baranówka SO
Баранíвка
4746/1
Puliny NW
Червоноармійськ
Пулини
4746/2
Puliny NO
Червоноармійськ
Пулини
4746/3
Puliny SW
Червоноармійськ
Пулини
4746/4
Puliny SO
Червоноармійськ
Пулини
4747/1
Żytomierz (płn.) NW
Житомир
4747/2
Żytomierz (płn.) NO
Житомир
4747/3
Żytomierz (płn.) SW
Житомир
4747/4
Żytomierz (płn.) SO
Житомир
4828/1
Oświęcim NW
4828/2
Oświęcim NO
4828/3
Oświęcim SW
4828/4
Oświęcim SO
4829/4
Chrzanów SO
4830/1
Kraków NW
4830/4
Kraków SO
4833/1
Dębica NW
4833/2
Dębica NO
4833/3
Dębica SW
4833/4
Dębica SO
4834/1
Rzeszów NW
4834/2
Rzeszów NO
4834/3
Rzeszów SW
4835/3
Jarosław SW
4835/4
Jarosław SO
4836/2
Lubaczów NO
Любачів
4836/3
Lubaczów SW
Любачів
4836/4
Lubaczów SO
Любачів
4837/1
Rawa Ruska NW
Рава-Руська
4837/2
Rawa Ruska NO
Рава-Руська
4837/3
Rawa Ruska SW
Рава-Руська
4837/4
Rawa Ruska SO
Рава-Руська
4838/1
Żółkiew NW
Жовква
4838/2
Żółkiew NO
Жовква
4838/3
Żółkiew SW
Жовква
4838/4
Żółkiew SO
Жовква
4839/1
Kamionka Strumiłowa NW
Кам'янка-Бузька
4839/2
Kamionka Strumiłowa NO
Кам'янка-Бузька
4839/3
Kamionka Strumiłowa SW
Кам'янка-Бузька
4839/4
Kamionka Strumiłowa SO
Кам'янка-Бузька
4840/1
Brody NW
Броди
4840/2
Brody NO
Броди
4840/3
Brody SW
Броди
4840/4
Brody SO
Броди
4841/1
Krzemieniec NW
Кременець
4841/2
Krzemieniec NO
Кременець
4841/3
Krzemieniec SW
Кременець
4841/4
Krzemieniec SO
Кременець
4842/1
Szumsk NW
Шумськ
4842/2
Szumsk NO
Шумськ
4842/3
Szumsk SW
Шумськ
4842/4
Szumsk SO
Шумськ
4843/1
Zasław NW
Ізяслав
4843/2
Zasław NO
Ізяслав
4843/3
Zasław SW
Ізяслав
4843/4
Zasław SO
Ізяслав
4844/1
Szepetówka NW
Шепетівка
4844/2
Szepetówka NO
Шепетівка
4844/3
Szepetówka SW
Шепетівка
4844/4
Szepetówka SO
Шепетівка
4845/1
Połonne NW
Полонне
4845/2
Połonne NO
Полонне
4845/3
Połonne SW
Полонне
4845/4
Połonne SO
Полонне
4846/1
Cudnów NW
Чуднів
4846/2
Cudnów NO
Чуднів
4846/3
Cudnów SW
Чуднів
4846/4
Cudnów SO
Чуднів
4847/1
Żytomierz (płd.) NW
Житомир
4847/2
Żytomierz (płd.) NO
Житомир
4847/3
Żytomierz (płd.) SW
Житомир
4847/4
Żytomierz (płd.) SO
Житомир
4926/1
Opawa NW
Opava
4926/2
Opawa NO
Opava
4926/3
Opawa SW
Opava
4926/4
Opawa SO
Opava
4927/1
Skoczów NW
4927/2
Skoczów NO
4927/3
Skoczów SW
4927/4
Skoczów SO
4928/1
Bielsko NW
Bielsko-Biała
4928/2
Bielsko NO
Bielsko-Biała
4928/3
Bielsko SW
Bielsko-Biała
4928/4
Bielsko SO
Bielsko-Biała
4929/1
Wadowice NW
4929/2
Wadowice NO
4929/4
Wadowice SO
4930/2
Wieliczka NO
4931/3
Bochnia SW
4932/1
Pilzno NW
4933/1
Strzyżów NW
4933/2
Strzyżów NO
4933/3
Strzyżów SW
4933/4
Strzyżów SO
4934/1
Błażowa NW
4934/2
Błażowa NO
4934/3
Błażowa SW
4934/4
Błażowa SO
4936/1
Mościska NW
Мостиська
4936/4
Mościska SO
Мостиська
4937/1
Gródek Jagielloński NW
Городок
4937/2
Gródek Jagielloński NO
Городок
4937/3
Gródek Jagielloński SW
Городок
4937/4
Gródek Jagielloński SO
Городок
4938/1
Lwów NW
Львів
4938/2
Lwów NO
Львів
4938/3
Lwów SW
Львів
4938/4
Lwów SO
Львів
4939/1
Busk-Krasne NW
Буськ
4939/2
Busk-Krasne NO
Буськ
4939/3
Busk-Krasne SW
Буськ
4939/4
Busk-Krasne SO
Буськ
4940/1
Złoczów NW
Золочів
4940/2
Złoczów NO
Золочів
4940/3
Złoczów SW
Золочів
4940/4
Złoczów SO
Золочів
4941/1
Załoźce NW
Залізці
4941/2
Załoźce NO
Залізці
4941/3
Załoźce SW
Залізці
4941/4
Załoźce SO
Залізці
4942/1
Łanowce-Jampol NW
Ланівці- Ямпіль
4942/2
Łanowce-Jampol NO
Ланівці- Ямпіль
4942/3
Łanowce-Jampol SW
Ланівці- Ямпіль
4942/4
Łanowce-Jampol SO
Ланівці- Ямпіль
4943/1
Teofipol NW
Теофіполь
4943/2
Teofipol NO
Теофіполь
4943/3
Teofipol SW
Теофіполь
4943/4
Teofipol SO
Теофіполь
4944/1
Starokonstantynów NW
Старокостянтинів
4944/2
Starokonstantynów NO
Старокостянтинів
4944/3
Starokonstantynów SW
Старокостянтинів
4944/4
Starokonstantynów SO
Старокостянтинів
4945/1
Lubar NW
Любар
4945/2
Lubar NO
Любар
4945/3
Lubar SW
Любар
4945/4
Lubar SO
Любар
4946/1
Januszpol NW
Іванопіль
4946/2
Januszpol NO
Іванопіль
4946/3
Januszpol SW
Іванопіль
4946/4
Januszpol SO
Іванопіль
4947/1
Berdyczów NW
Бердичів
4947/2
Berdyczów NO
Бердичів
4947/3
Berdyczów SW
Бердичів
4947/4
Berdyczów SO
Бердичів
5027/1
Cieszyn NW
Těšín
5027/2
Cieszyn NO
Těšín
5027/3
Cieszyn SW
Těšín
5027/4
Cieszyn SO
Těšín
5028/2
Żywiec NO
5028/3
Żywiec SW
5028/4
Żywiec SO
5029/1
Babia Góra NW
5030/1
Rabka NW
5030/2
Rabka NO
5030/4
Rabka SO
5033/1
Jasło NW
5033/3
Jasło SW
5033/4
Jasło SO
5034/1
Sanok NW
5034/3
Sanok SW
5034/4
Sanok SO
5035/1
Dobromil NW
Добромиль
5035/2
Dobromil NO
Добромиль
5036/1
Sambor NW
Самбір
5036/2
Sambor NO
Самбір
5036/3
Sambor SW
Самбір
5036/4
Sambor SO
Самбір
5037/1
Rudki NW
Рудки
5037/2
Rudki NO
Рудки
5037/3
Rudki SW
Рудки
5037/4
Rudki SO
Рудки
5038/1
Bóbrka NW
Бібрка
5038/2
Bóbrka NO
Бібрка
5038/4
Bóbrka SO
Бібрка
5039/1
Przemyślany NW
Перемишляни
5039/2
Przemyślany NO
Перемишляни
5039/3
Przemyślany SW
Перемишляни
5039/4
Przemyślany SO
Перемишляни
5040/1
Zborów-Pomorzany NW
Зборів- Поморяни
5040/2
Zborów-Pomorzany NO
Зборів- Поморяни
5040/3
Zborów-Pomorzany SW
Зборів- Поморяни
5040/4
Zborów-Pomorzany SO
Зборів- Поморяни
5041/1
Tarnopol NW
Тернопіль
5041/2
Tarnopol NO
Тернопіль
5041/3
Tarnopol SW
Тернопіль
5042/1
Podwołóczyska NW
Підволочиськ
5042/2
Podwołóczyska NO
Підволочиськ
5042/3
Podwołóczyska SW
Підволочиськ
5042/4
Podwołóczyska SO
Підволочиськ
5043/1
Bazalja NW
Базалія
5043/2
Bazalja NO
Базалія
5043/3
Bazalja SW
Базалія
5043/4
Bazalja SO
Базалія
5044/1
Krasiłów NW
Красилів
5044/2
Krasiłów NO
Красилів
5044/3
Krasiłów SW
Красилів
5044/4
Krasiłów SO
Красилів
5045/1
Stara Sieniawa NW
Стара Синява
5045/2
Stara Sieniawa NO
Стара Синява
5045/3
Stara Sieniawa SW
Стара Синява
5045/4
Stara Sieniawa SO
Стара Синява
5046/1
Chmielnik NW
Хмільник
5046/2
Chmielnik NO
Хмільник
5046/3
Chmielnik SW
Хмільник
5046/4
Chmielnik SO
Хмільник
5047/1
Machnówka NW
Комсомольське
Махнівка
5047/2
Machnówka NO
Комсомольське
Махнівка
5047/3
Machnówka SW
Комсомольське
Махнівка
5047/4
Machnówka SO
Комсомольське
Махнівка
5127/1
Turzovka NW
5127/2
Turzovka NO
5127/3
Turzovka SW
5127/4
Turzovka SO
5128/1
Ujsoły NW
5128/2
Ujsoły NO
5128/3
Ujsoły SW
5128/4
Ujsoły SO
5129/3
Chyżne SW
5129/4
Chyżne SO
5130/3
Zakopane SW
5131/1
Szczawnica NW
5131/2
Szczawnica NO
5131/3
Szczawnica SW
5132/2
Krynica NO
5133/1
Jaśliska NW
5133/2
Jaśliska NO
5133/3
Jaśliska SW
5133/4
Jaśliska SO
5134/1
Lesko NW
5134/2
Lesko NO
5134/3
Lesko SW
5134/4
Lesko SO
5135/1
Ustrzyki Dolne NW
Устрики Долішні
5135/2
Ustrzyki Dolne NO
Устрики Долішні
5135/3
Ustrzyki Dolne SW
Устрики Долішні
5135/4
Ustrzyki Dolne SO
Устрики Долішні
5136/1
Stary Sambor NW
Старий Самбір
5136/2
Stary Sambor NO
Старий Самбір
5136/3
Stary Sambor SW
Старий Самбір
5136/4
Stary Sambor SO
Старий Самбір
5137/1
Drohobycz NW
Дрогобич
5137/4
Drohobycz SO
Дрогобич
5138/2
Stryj NO
Стрий
5138/3
Stryj SW
Стрий
5138/4
Stryj SO
Стрий
5139/1
Rohatyn NW
Рогатин
5139/2
Rohatyn NO
Рогатин
5139/3
Rohatyn SW
Рогатин
5139/4
Rohatyn SO
Рогатин
5140/1
Brzeżany NW
Бережани
5140/2
Brzeżany NO
Бережани
5140/3
Brzeżany SW
Бережани
5140/4
Brzeżany SO
Бережани
5141/1
Trembowla NW
Теребовля
5141/2
Trembowla NO
Теребовля
5141/3
Trembowla SW
Теребовля
5141/4
Trembowla SO
Теребовля
5142/1
Skałat NW
Скалат
5142/2
Skałat NO
Скалат
5142/3
Skałat SW
Скалат
5142/4
Skałat SO
Скалат
5143/1
Felsztyn NW
Гвардійське
Фельштин
5143/2
Felsztyn NO
Гвардійське
Фельштин
5143/3
Felsztyn SW
Гвардійське
Фельштин
5143/4
Felsztyn SO
Гвардійське
Фельштин
5144/1
Płoskirów NW
Хмельницький
Проскурів
5144/2
Płoskirów NO
Хмельницький
Проскурів
5144/3
Płoskirów SW
Хмельницький
Проскурів
5144/4
Płoskirów SO
Хмельницький
Проскурів
5145/1
Międzyboż NW
Меджибіж
5145/2
Międzyboż NO
Меджибіж
5145/3
Międzyboż SW
Меджибіж
5145/4
Międzyboż SO
Меджибіж
5146/1
Lityn NW
Літин
5146/2
Lityn NO
Літин
5146/3
Lityn SW
Літин
5146/4
Lityn SO
Літин
5147/1
Przyłuka NW
Стара Прилука
5147/2
Przyłuka NO
Стара Прилука
5147/3
Przyłuka SW
Стара Прилука
5147/4
Przyłuka SO
Стара Прилука
5229/1
Tatry Zachodnie NW
5229/3
Tatry Zachodnie SW
5229/4
Tatry Zachodnie SO
5230/3
Tatry Wysokie SW
5230/4
Tatry Wysokie SO
5234/3
Łupków SW
5234/4
Łupków SO
5235/2
Dźwiniacz Górny NO
5235/4
Dźwiniacz Górny SO
5236/1
Turka NW
Турка
5236/2
Turka NO
Турка
5236/3
Turka SW
Турка
5236/4
Turka SO
Турка
5237/2
Skole NO
Сколе
5237/3
Skole SW
Сколе
5238/1
Bolechów NW
Болехів
5238/2
Bolechów NO
Болехів
5238/3
Bolechów SW
Болехів
5238/4
Bolechów SO
Болехів
5239/4
Kałusz SO
Калуш
5240/1
Monasterzyska NW
Монастириська
5240/2
Monasterzyska NO
Монастириська
5240/3
Monasterzyska SW
Монастириська
5240/4
Monasterzyska SO
Монастириська
5241/1
Buczacz -Czortków NW
Бучач, Чортків
5241/2
Buczacz -Czortków NO
Бучач, Чортків
5241/3
Buczacz -Czortków SW
Бучач, Чортків
5241/4
Buczacz -Czortków SO
Бучач, Чортків
5242/1
Kopyczyńce NW
Копичинці
5242/2
Kopyczyńce NO
Копичинці
5242/3
Kopyczyńce SW
Копичинці
5242/4
Kopyczyńce SO
Копичинці
5243/1
Gródek nad Smotryczem NW
Городок
5243/2
Gródek nad Smotryczem NO
Городок
5243/3
Gródek nad Smotryczem SW
Городок
5243/4
Gródek nad Smotryczem SO
Городок
5244/1
Jarmolince NW
Ярмолинці
5244/2
Jarmolince NO
Ярмолинці
5244/3
Jarmolince SW
Ярмолинці
5244/4
Jarmolince SO
Ярмолинці
5245/1
Bar NW
Бар
5245/2
Bar NO
Бар
5245/3
Bar SW
Бар
5245/4
Bar SO
Бар
5246/1
Zmierzynka NW
Жмеринка
5246/2
Zmierzynka NO
Жмеринка
5246/3
Zmierzynka SW
Жмеринка
5246/4
Zmierzynka SO
Жмеринка
5247/1
Winnica NW
Вінниця
5247/2
Winnica NO
Вінниця
5247/3
Winnica SW
Вінниця
5247/4
Winnica SO
Вінниця
5335/1
Veľký Berezný NW
Великий Березний
Nagyberezna
5335/2
Veľký Berezný NO
Великий Березний
Nagyberezna
5335/3
Veľký Berezný SW
Великий Березний
Nagyberezna
5335/4
Veľký Berezný SO
Великий Березний
Nagyberezna
5336/1
Pikuj NW
Пікуй
5336/2
Pikuj NO
Пікуй
5336/3
Pikuj SW
Пікуй
5336/4
Pikuj SO
Пікуй
5337/1
Sławsko NW
Славське
5337/3
Sławsko SW
Славське
5337/4
Sławsko SO
Славське
5338/1
Dolina NW
Долина
5338/2
Dolina NO
Долина
5338/3
Dolina SW
Долина
5338/4
Dolina SO
Долина
5340/1
Tyśmienica-Tłumacz NW
Тисмениця- Тлумач
5340/2
Tyśmienica-Tłumacz NO
Тисмениця- Тлумач
5340/3
Tyśmienica-Tłumacz SW
Тисмениця- Тлумач
5340/4
Tyśmienica-Tłumacz SO
Тисмениця- Тлумач
5341/1
Jagielnica NW
Ягільниця
5341/2
Jagielnica NO
Ягільниця
5341/3
Jagielnica SW
Ягільниця
5341/4
Jagielnica SO
Ягільниця
5342/1
Borszczów NW
Борщів
5342/2
Borszczów NO
Борщів
5342/3
Borszczów SW
Борщів
5342/4
Borszczów SO
Борщів
5343/1
Smotrycz NW
Смотрич
5343/2
Smotrycz NO
Смотрич
5343/3
Smotrycz SW
Смотрич
5343/4
Smotrycz SO
Смотрич
5344/1
Dunajowce NW
Дунаївці
5344/2
Dunajowce NO
Дунаївці
5344/3
Dunajowce SW
Дунаївці
5344/4
Dunajowce SO
Дунаївці
5345/1
Jołtuszków NW
Ялтушків
5345/2
Jołtuszków NO
Ялтушків
5345/3
Jołtuszków SW
Ялтушків
5345/4
Jołtuszków SO
Ялтушків
5346/1
Morachwa NW
Мурафа
5346/2
Morachwa NO
Мурафа
5346/3
Morachwa SW
Мурафа
5346/4
Morachwa SO
Мурафа
5347/1
Szpików NW
Шпиків
5347/2
Szpików NO
Шпиків
5347/3
Szpików SW
Шпиків
5347/4
Szpików SO
Шпиків
5437/1
Seneczów NW
Сенечів
5437/2
Seneczów NO
Сенечів
5437/3
Seneczów SW
Сенечів
5437/4
Seneczów SO
Сенечів
5438/1
Porohy NW
Пороги
5438/2
Porohy NO
Пороги
5438/3
Porohy SW
Пороги
5438/4
Porohy SO
Пороги
5439/1
Nadwórna NW
Надвірна
5439/2
Nadwórna NO
Надвірна
5439/3
Nadwórna SW
Надвірна
5439/4
Nadwórna SO
Надвірна
5440/1
Kołomyja NW
Коломия
5440/2
Kołomyja NO
Коломия
5440/3
Kołomyja SW
Коломия
5440/4
Kołomyja SO
Коломия
5441/1
Horodenka NW
Городенка
5441/2
Horodenka NO
Городенка
5441/3
Horodenka SW
Городенка
5441/4
Horodenka SO
Городенка
5442/1
Mielnica NW
Мельниця-Подільська
5442/2
Mielnica NO
Мельниця-Подільська
5442/3
Mielnica SW
Мельниця-Подільська
5442/4
Mielnica SO
Мельниця-Подільська
5443/1
Kamieniec Podolski NW
Кам'янець-Подільський
Каменец-Подольский
5443/2
Kamieniec Podolski NO
Кам'янець-Подільський
Каменец-Подольский
5443/3
Kamieniec Podolski SW
Кам'янець-Подільський
Каменец-Подольский
5443/4
Kamieniec Podolski SO
Кам'янець-Подільський
Каменец-Подольский
5444/1
Stara Uszyca NW
Стара Ушиця
5444/2
Stara Uszyca NO
Стара Ушиця
5444/3
Stara Uszyca SW
Стара Ушиця
5444/4
Stara Uszyca SO
Стара Ушиця
5445/1
Kurylowce Murowane NW
Муровані Курилівці
5445/2
Kurylowce Murowane NO
Муровані Курилівці
5445/3
Kurylowce Murowane SW
Муровані Курилівці
5445/4
Kurylowce Murowane SO
Муровані Курилівці
5446/1
Szarogrod NW
Шаргород
5446/2
Szarogrod NO
Шаргород
5446/3
Szarogrod SW
Шаргород
5446/4
Szarogrod SO
Шаргород
5447/1
Tomaszpol NW
Томашпіль
5447/2
Tomaszpol NO
Томашпіль
5447/3
Tomaszpol SW
Томашпіль
5447/4
Tomaszpol SO
Томашпіль
5537/1
Horinčovo NW
Горінчово
5537/2
Horinčovo NO
Горінчово
5537/3
Horinčovo SW
Горінчово
5537/4
Horinčovo SO
Горінчово
5538/1
Rafajłowa NW
Быстрица
5538/2
Rafajłowa NO
Быстрица
5538/3
Rafajłowa SW
Быстрица
5538/4
Rafajłowa SO
Быстрица
5539/1
Mikuliczyn NW
Микуличин
5539/2
Mikuliczyn NO
Микуличин
5539/3
Mikuliczyn SW
Микуличин
5539/4
Mikuliczyn SO
Микуличин
5540/1
Kuty NW
Кути
5540/2
Kuty NO
Кути
5540/3
Kuty SW
Кути
5540/4
Kuty SO
Кути
5541/1
Śniatyn NW
Снятин
5541/2
Śniatyn NO
Снятин
5541/3
Śniatyn SW
Снятин
5541/4
Śniatyn SO
Снятин
5639/1
Żabie NW
Верховина
Жаб'є
5639/2
Żabie NO
Верховина
Жаб'є
5639/3
Żabie SW
Верховина
Жаб'є
5639/4
Żabie SO
Верховина
Жаб'є
5640/1
Jasieniów Górny NW
Верхній Ясенів
5640/2
Jasieniów Górny NO
Верхній Ясенів
5640/3
Jasieniów Górny SW
Верхній Ясенів
5640/4
Jasieniów Górny SO
Верхній Ясенів
5739/1
Burkut NW
Буркут
5739/2
Burkut NO
Буркут
5739/3
Burkut SW
Буркут
5739/4
Burkut SO
Буркут
5740/1
Hryniawa NW
Гринява
5740/2
Hryniawa NO
Гринява
5740/3
Hryniawa SW
Гринява
5740/4
Hryniawa SO
Гринява
5840/1
Kirlibaba (Cârlibaba) NW
5840/2
Kirlibaba (Cârlibaba) NO
5840/3
Kirlibaba (Cârlibaba) SW
5840/4
Kirlibaba (Cârlibaba) SO
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikEhem. polnisches Staatsgebiet 1:25 000 (Uebersicht A13) 1944 details
Quelle: Planheft Osteuropa ehem. poln. Raum (1944)
ZałącznikSonderausgabe Polen 1:25 000 1941 details
Quelle: Polnische und Russiche Kartenwerke (AOK4, 1941)
ZałącznikDeutsche Heereskarte ehem. Polen 1:25 000 (Esu 25), Stand: 1.5.1944 1943 details
Quelle: Länderweise Zusammenstellung aller Karten und Mil-Geo-Artbeiten
ZałącznikÜbersichtsblatt Ost der Karte 1:25 000 1941 details
Quelle: Anlage 1 zum Kartenbrief Nr. 11 (1941) [Heeresplankammer]
ZałącznikÜbersichtskarte 1:25 000, DHK (Truppenausgabe) [Anlage 1] 1944 details
Quelle: Vademecum Osteuropa ehem. Polnischer Raum, 27 Januar 1944
ZałącznikDeutsche Heereskarte ehem. Polen 1:25 000 1944 details
Quelle: Vademecum Osteuropa ehem. Polnischer Raum, 27 Januar 1944
ZałącznikÜbersichtskarte 1:25 000, vorhand. "Planmaterial" 1944 details
Quelle: Vademecum Osteuropa ehem. Polnischer Raum, 27 Januar 1944
ZałącznikSonderausgabe Polen 1:25 000 1940 details
Quelle: Polnische und Russiche Kartenwerke (AOK4, 1940)
ZałącznikÜbersichtskarte 1:25 000, Koordinatenausstattung (v. 1) 1944 details
Quelle: Planheft Osteuropa ehem. poln. Raum (1944)
ZałącznikÜbersichtskarte 1:25 000, Koordinatenausstattung (v. 2) 1944 details
Quelle: Planheft Osteuropa ehem. poln. Raum (1944)

query: 0.00062680244445801 print: 0.017912149429321