Wybierz kategorię:
22
45
22
41
29
45
29
41
I/2
(III/2-4)
I/22
(III/8-6)
I/23
(III/9-4)
I/3
(III/2-5)
II/1
(III/1-7)
II/17
(III/7-7)
II/18
(III/7-8)
II/19
(III/7-9)
II/2
(III/2-7)
II/20
(III/8-7)
II/21
(III/8-8)
II/22
(III/8-9)
II/23
(III/9-7)
II/24
(III/9-8)
II/3
(III/2-8)
II/4
(III/2-9)
III/1
(IV/1-1)
III/16
(IV/6-3)
III/17
(IV/7-1)
III/18
(IV/7-2)
III/19
(IV/7-3)
III/2
(IV/2-1)
III/20
(IV/8-1)
III/21
(IV/8-2)
III/22
(IV/8-3)
III/23
(IV/9-1)
III/24
(IV/9-2)
III/25
(IV/9-3)
III/26
(IV/10-1)
III/27
(IV/10-2)
III/3
(IV/2-2)
III/4
(IV/2-3)
IV/10
(IV/4-6)
IV/11
(IV/5-4)
IV/12
(IV/5-5)
IV/16
(IV/6-6)
IV/17
(IV/7-4)
IV/18
(IV/7-5)
IV/19
(IV/7-6)
IV/2
(IV/2-4)
IV/20
(IV/8-4)
IV/21
(IV/8-5)
IV/22
(IV/8-6)
IV/23
(IV/9-4)
IV/24
(IV/9-5)
IV/25
(IV/9-6)
IV/26
(IV/10-4)
IV/27
(IV/10-5)
IV/3
(IV/2-5)
IV/4
(IV/2-6)
IV/5
(IV/3-4)
IV/6
(IV/3-5)
IV/7
(IV/3-6)
IV/8
(IV/4-4)
IV/9
(IV/4-5)
IX/10
(VI/4-3)
IX/11
(VI/5-1)
IX/12
(VI/5-2)
IX/13
(VI/5-3)
IX/14
(VI/6-1)
IX/15
(VI/6-2)
IX/16
(VI/6-3)
IX/17
(VI/7-1)
IX/18
(VI/7-2)
IX/19
(VI/7-3)
IX/2
(VI/2-1)
IX/20
(VI/8-1)
IX/21
(VI/8-2)
IX/22
(VI/8-3)
IX/23
(VI/9-1)
IX/24
(VI/9-2)
IX/3
(VI/2-2)
IX/4
(VI/2-3)
IX/5
(VI/3-1)
IX/6
(VI/3-2)
IX/7
(VI/3-3)
IX/8
(VI/4-1)
IX/9
(VI/4-2)
V/10
(IV/4-9)
V/11
(IV/5-7)
V/12
(IV/5-8)
V/13
(IV/5-9)
V/14
(IV/6-7)
V/15
(IV/6-8)
V/16
(IV/6-9)
V/17
(IV/7-7)
V/18
(IV/7-8)
V/19
(IV/7-9)
V/2
(IV/2-7)
V/20
(IV/8-7)
V/21
(IV/8-8)
V/22
(IV/8-9)
V/23
(IV/9-7)
V/24
(IV/9-8)
V/25
(IV/9-9)
V/26
(IV/10-7)
V/27
(IV/10-8)
V/3
(IV/2-8)
V/4
(IV/2-9)
V/5
(IV/3-7)
V/6
(IV/3-8)
V/7
(IV/3-9)
V/8
(IV/4-7)
V/9
(IV/4-8)
VI/10
(V/4-3)
VI/11
(V/5-1)
VI/12
(V/5-2)
VI/13
(V/5-3)
VI/14
(V/6-1)
VI/15
(V/6-2)
VI/16
(V/6-3)
VI/17
(V/7-1)
VI/18
(V/7-2)
VI/19
(V/7-3)
VI/2
(V/2-1)
VI/20
(V/8-1)
VI/21
(V/8-2)
VI/22
(V/8-3)
VI/23
(V/9-1)
VI/24
(V/9-2)
VI/25
(V/9-3)
VI/26
(V/10-1)
VI/27
(V/10-2)
VI/3
(V/2-2)
VI/4
(V/2-3)
VI/5
(V/3-1)
VI/6
(V/3-2)
VI/7
(V/3-3)
VI/8
(V/4-1)
VI/9
(V/4-2)
VII/10
(V/4-6)
VII/11
(V/5-4)
VII/12
(V/5-5)
VII/13
(V/5-6)
VII/14
(V/6-4)
VII/15
(V/6-5)
VII/16
(V/6-6)
VII/17
(V/7-4)
VII/18
(V/7-5)
VII/19
(V/7-6)
VII/2
(V/2-4)
VII/20
(V/8-4)
VII/21
(V/8-5)
VII/22
(V/8-6)
VII/23
(V/9-4)
VII/24
(V/9-5)
VII/3
(V/2-5)
VII/4
(V/2-6)
VII/5
(V/3-4)
VII/6
(V/3-5)
VII/7
(V/3-6)
VII/8
(V/4-4)
VII/9
(V/4-5)
VIII/10
(V/4-9)
VIII/11
(V/5-7)
VIII/12
(V/5-8)
VIII/13
(V/5-9)
VIII/14
(V/6-7)
VIII/15
(V/6-8)
VIII/16
(V/6-9)
VIII/17
(V/7-7)
VIII/18
(V/7-8)
VIII/19
(V/7-9)
VIII/2
(V/2-7)
VIII/20
(V/8-7)
VIII/21
(V/8-8)
VIII/22
(V/8-9)
VIII/23
(V/9-7)
VIII/24
(V/9-8)
VIII/3
(V/2-8)
VIII/4
(V/2-9)
VIII/5
(V/3-7)
VIII/6
(V/3-8)
VIII/7
(V/3-9)
VIII/8
(V/4-7)
VIII/9
(V/4-8)
X/1
(VI/1-4)
X/10
(VI/4-6)
X/11
(VI/5-4)
X/12
(VI/5-5)
X/13
(VI/5-6)
X/14
(VI/6-4)
X/15
(VI/6-5)
X/16
(VI/6-6)
X/17
(VI/7-4)
X/18
(VI/7-5)
X/19
(VI/7-6)
X/2
(VI/2-4)
X/20
(VI/8-4)
X/21
(VI/8-5)
X/22
(VI/8-6)
X/23
(VI/9-4)
X/24
(VI/9-5)
X/3
(VI/2-5)
X/4
(VI/2-6)
X/5
(VI/3-4)
X/6
(VI/3-5)
X/7
(VI/3-6)
X/8
(VI/4-4)
X/9
(VI/4-5)
XI/1
(VI/1-7)
XI/10
(VI/4-9)
XI/11
(VI/5-7)
XI/12
(VI/5-8)
XI/13
(VI/5-9)
XI/14
(VI/6-7)
XI/15
(VI/6-8)
XI/16
(VI/6-9)
XI/17
(VI/7-7)
XI/18
(VI/7-8)
XI/19
(VI/7-9)
XI/2
(VI/2-7)
XI/20
(VI/8-7)
XI/21
(VI/8-8)
XI/22
(VI/8-9)
XI/23
(VI/9-7)
XI/3
(VI/2-8)
XI/4
(VI/2-9)
XI/5
(VI/3-7)
XI/6
(VI/3-8)
XI/7
(VI/3-9)
XI/8
(VI/4-7)
XI/9
(VI/4-8)
XII/1
(VII/1-1)
XII/10
(VII/4-3)
XII/11
(VII/5-1)
XII/12
(VII/5-2)
XII/13
(VII/5-3)
XII/14
(VII/6-1)
XII/15
(VII/6-2)
XII/16
(VII/6-3)
XII/17
(VII/7-1)
XII/18
(VII/7-2)
XII/19
(VII/7-3)
XII/2
(VII/2-1)
XII/20
(VII/8-1)
XII/21
(VII/8-2)
XII/22
(VII/8-3)
XII/23
(VII/9-1)
XII/3
(VII/2-2)
XII/4
(VII/2-3)
XII/5
(VII/3-1)
XII/6
(VII/3-2)
XII/7
(VII/3-3)
XII/8
(VII/4-1)
XII/9
(VII/4-2)
XIII/1
(VII/1-4)
XIII/10
(VII/4-6)
XIII/11
(VII/5-4)
XIII/12
(VII/5-5)
XIII/13
(VII/5-6)
XIII/14
(VII/6-4)
XIII/15
(VII/6-5)
XIII/16
(VII/6-6)
XIII/17
(VII/7-4)
XIII/18
(VII/7-5)
XIII/19
(VII/7-6)
XIII/2
(VII/2-4)
XIII/20
(VII/8-4)
XIII/21
(VII/8-5)
XIII/22
(VII/8-6)
XIII/23
(VII/9-4)
XIII/24
(VII/9-5)
XIII/3
(VII/2-5)
XIII/4
(VII/2-6)
XIII/5
(VII/3-4)
XIII/6
(VII/3-5)
XIII/7
(VII/3-6)
XIII/8
(VII/4-4)
XIII/9
(VII/4-5)
XIV/10
(VII/4-9)
XIV/11
(VII/5-7)
XIV/12
(VII/5-8)
XIV/13
(VII/5-9)
XIV/14
(VII/6-7)
XIV/15
(VII/6-8)
XIV/16
(VII/6-9)
XIV/17
(VII/7-7)
XIV/18
(VII/7-8)
XIV/19
(VII/7-9)
XIV/2
(VII/2-7)
XIV/20
(VII/8-7)
XIV/21
(VII/8-8)
XIV/22
(VII/8-9)
XIV/23
(VII/9-7)
XIV/24
(VII/9-8)
XIV/3
(VII/2-8)
XIV/4
(VII/2-9)
XIV/5
(VII/3-7)
XIV/6
(VII/3-8)
XIV/7
(VII/3-9)
XIV/8
(VII/4-7)
XIV/9
(VII/4-8)
XV/10
(VIII/4-3)
XV/11
(VIII/5-1)
XV/12
(VIII/5-2)
XV/13
(VIII/5-3)
XV/14
(VIII/6-1)
XV/15
(VIII/6-2)
XV/16
(VIII/6-3)
XV/17
(VIII/7-1)
XV/18
(VIII/7-2)
XV/19
(VIII/7-3)
XV/20
(VIII/8-1)
XV/21
(VIII/8-2)
XV/22
(VIII/8-3)
XV/23
(VIII/9-1)
XV/24
(VIII/9-2)
XV/3
(VIII/2-2)
XV/4
(VIII/2-3)
XV/7
(VIII/3-3)
XV/8
(VIII/4-1)
XV/9
(VIII/4-2)
XVI/10
(VIII/4-6)
XVI/11
(VIII/5-4)
XVI/12
(VIII/5-5)
XVI/13
(VIII/5-6)
XVI/14
(VIII/6-4)
XVI/15
(VIII/6-5)
XVI/16
(VIII/6-6)
XVI/17
(VIII/7-4)
XVI/18
(VIII/7-5)
XVI/19
(VIII/7-6)
XVI/20
(VIII/8-4)
XVI/21
(VIII/8-5)
XVI/22
(VIII/8-6)
XVI/23
(VIII/9-4)
XVI/24
(VIII/9-5)
XVI/8
(VIII/4-4)
XVI/9
(VIII/4-5)
XVII/10
(VIII/4-9)
XVII/11
(VIII/5-7)
XVII/12
(VIII/5-8)
XVII/13
(VIII/5-9)
XVII/14
(VIII/6-7)
XVII/15
(VIII/6-8)
XVII/16
(VIII/6-9)
XVII/17
(VIII/7-7)
XVII/18
(VIII/7-8)
XVII/19
(VIII/7-9)
XVII/20
(VIII/8-7)
XVII/21
(VIII/8-8)
XVII/22
(VIII/8-9)
XVII/23
(VIII/9-7)
XVII/24
(VIII/9-8)
XVII/9
(VIII/4-8)
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.

query: 0.021553993225098 print: 0.029431104660034