Wybierz kategorię:
Dla tej kategorii nie mamy skorowidza, a tylko listę arkuszy
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 23.7 MBNLLat187 Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas 1909 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
Arkusz 23.6 MBNLLat187 Jumeras leja un viņas ievērojamas vietas 1909 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 99.1 MBNLLat194 Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un kaudzītes Matīsa rakstu darbiem. I. sēj. II. d. : ceļojuma apraksti 1896 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 99.6 MBNLLat194 Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un kaudzītes Matīsa rakstu darbiem. I. sēj. II. d. : ceļojuma apraksti 1896 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
Arkusz 24.7 MBNLLat209 Führer durch das Dünathal von Stockmennshof nach Kokenhusen nebst eine Karte 1887 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 53.5 MBNLLat209 Führer durch das Dünathal von Stockmennshof nach Kokenhusen nebst eine Karte 1887 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 137.6 MBNLLat211 Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un Kaudzītes Matīsa rakstu darbiem : I. sēj. I.d. : ceļojumu apraksti 1893 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 138.3 MBNLLat211 Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un Kaudzītes Matīsa rakstu darbiem : I. sēj. I.d. : ceļojumu apraksti 1893 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
Arkusz 11.3 MBNLLat212 Illustrerte Touristenkarte der Livländischen Schweiz 1910 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
Arkusz 11.5 MBNLLat212 Illustrerte Touristenkarte der Livländischen Schweiz 1910 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
Arkusz 17.4 MBNLLat221 Vēsturīgs vadonis caur Rīgu ar Rīgas plānu 1888 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
Arkusz 17.6 MBNLLat221 Vēsturīgs vadonis caur Rīgu ar Rīgas plānu 1888 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
Arkusz 5.4 MBNLLat226 План города Митавы 1907 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
Arkusz 5.4 MBNLLat226 План города Митавы 1907 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 121.9 MBNLLat251 Album Balticum 1907 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 122.6 MBNLLat251 Album Balticum 1907 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
Arkusz 13.3 MBNLLat252 Der Staburags 1850 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
Arkusz 13.4 MBNLLat252 Der Staburags 1850 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 43.0 MBNLLat255 Der Rigasche Strand mit Kemmern. Die Livländische und Kurländische Schweiz. Das Dünatha mi Kokenhusen 1900 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 88.9 MBNLLat255 Der Rigasche Strand mit Kemmern. Die Livländische und Kurländische Schweiz. Das Dünatha mi Kokenhusen 1900 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 76.4 MBNLLat256 Die Düna von der Ogermündung bis Riga und der Badeort Baldohn 1910 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 147.7 MBNLLat256 Die Düna von der Ogermündung bis Riga und der Badeort Baldohn 1910 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 52.2 MBNLLat260 Vadons pa Rīgu ar izstādes un pilsētas plāniem, iestāžu, veikalu, personu adresēm, grāmatu galdu, dzelzceļa sarakstu utt. 1901 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
Arkusz 4.3 MBNLLat260 Vadons pa Rīgu ar izstādes un pilsētas plāniem, iestāžu, veikalu, personu adresēm, grāmatu galdu, dzelzceļa sarakstu utt. 1901 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 39.6 MBNLLat261 Ogre - skaistākais atpūtas, atveseļošanās, gaisa un kalnu kūrorts 1934 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 80.7 MBNLLat261 Ogre - skaistākais atpūtas, atveseļošanās, gaisa un kalnu kūrorts 1934 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 88.1 MBNLLat262 Vadonis pa Liepāju ar pilsētas plānu 1935 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 173.1 MBNLLat262 Vadonis pa Liepāju ar pilsētas plānu 1935 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
Arkusz 22.2 MBNLLat263 Riga und Umgegend in Wort und Bild 1824 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 104.8 MBNLLat263 Riga und Umgegend in Wort und Bild 1824 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
Arkusz 16.1 MBNLLat265 Album : Rigaer Strand ± 1910 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 36.4 MBNLLat265 Album : Rigaer Strand ± 1910 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 49.4 MBNLLat266 Kurze Beschreibung der Stadt Libau 1908 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 114.6 MBNLLat266 Kurze Beschreibung der Stadt Libau 1908 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 98.1 MBNLLat267 Sehenswürdigkeiten der Stadt Riga und Umgegend in Wort und Bild 1899 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 386.4 MBNLLat267 Sehenswürdigkeiten der Stadt Riga und Umgegend in Wort und Bild 1899 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 41.8 MBNLLat269 Aiz šaurās dzimtenes robežām – ceļojuma apraksti 1899 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 84.8 MBNLLat269 Aiz šaurās dzimtenes robežām – ceļojuma apraksti 1899 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
Arkusz 16.7 MBNLLat271 Cēsu un apkārtnes vadonis ar Cēsu pilsētas plānu 1928 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 38.3 MBNLLat271 Cēsu un apkārtnes vadonis ar Cēsu pilsētas plānu 1928 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 35.2 MBNLLat274 Kurländische Güter und Schlösser 1905 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 81.3 MBNLLat274 Kurländische Güter und Schlösser 1905 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 161.7 MBNLLat279 Rīga 1959 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 88.5 MBNLLat279 Rīga 1959 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 25.2 MBNLLat283 No Rīgas līdz Rīt-Āzijai ar Feniksa fabrikas magonēm 1899 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 25.4 MBNLLat283 No Rīgas līdz Rīt-Āzijai ar Feniksa fabrikas magonēm 1899 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 72.4 MBNLLat284 Šķērsām caur Sibīriju 1900 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 72.9 MBNLLat284 Šķērsām caur Sibīriju 1900 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 48.4 MBNLLat285 Die livländische Schweiz in Wort und Bild 1901 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 49.3 MBNLLat285 Die livländische Schweiz in Wort und Bild 1901 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 147.3 MBNLLat286 Ilustrēts vadons pa Rīgu : ar Rīgas ievērojamāko vietu vēsturisku aprakstu, 40 nobildējumiem un diviem plāniem 1910 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 147.8 MBNLLat286 Ilustrēts vadons pa Rīgu : ar Rīgas ievērojamāko vietu vēsturisku aprakstu, 40 nobildējumiem un diviem plāniem 1910 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 219.5 MBNLLat288 Von Baltischen Küsten und Inseln 1906 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 218.1 MBNLLat288 Von Baltischen Küsten und Inseln 1906 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 93.6 MBNLLat289 An der Ostsee 1888 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 94.2 MBNLLat289 An der Ostsee 1888 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 115.1 MBNLLat290 Mani ceļojuma piedzīvojumi - V. daļa 1914 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 116.2 MBNLLat290 Mani ceļojuma piedzīvojumi - V. daļa 1914 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 67.5 MBNLLat291 Mani ceļojuma piedzīvojumi - ceļojuma apraksts - VI. daļa 1920 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 66.9 MBNLLat291 Mani ceļojuma piedzīvojumi - ceļojuma apraksts - VI. daļa 1920 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 121.4 MBNLLat292 Mani ceļojuma piedzīvojumi - ceļojuma apraksts - III. daļa 1912 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 122.4 MBNLLat292 Mani ceļojuma piedzīvojumi - ceļojuma apraksts - III. daļa 1912 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 123.6 MBNLLat293 Mani ceļojuma piedzīvojumi - ceļojuma apraksts - IV. daļa 1913 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 124.5 MBNLLat293 Mani ceļojuma piedzīvojumi - ceļojuma apraksts - IV. daļa 1913 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 95.7 MBNLLat294 Pa kalnu Osetiju un Imeretiju - (ceļojuma un tautas dzīves apraksts) 1915 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 96.4 MBNLLat294 Pa kalnu Osetiju un Imeretiju - (ceļojuma un tautas dzīves apraksts) 1915 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 30.0 MBNLLat296 Ilustrēts vadonis pa Rīgas Jūrmalas peldu vietām ar plānu un 8 ilustrācijām 1924 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 30.2 MBNLLat296 Ilustrēts vadonis pa Rīgas Jūrmalas peldu vietām ar plānu un 8 ilustrācijām 1924 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 72.1 MBNLLat297 Путеводитель по Риге ея окрестностям 1885 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 135.5 MBNLLat297 Путеводитель по Риге ея окрестностям 1885 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
Arkusz 5.1 MBNLLat298 Die livländische Schweiz 1890 300 dpi (2013-03-05) details
format jpg
Arkusz 5.1 MBNLLat298 Die livländische Schweiz 1890 300 dpi (2013-03-05) details
format jpg
UWAGA, duży plik: 95.5 MBNLLat300 Ilustrēts vadons pa Rīgu 1901 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 95.9 MBNLLat300 Ilustrēts vadons pa Rīgu 1901 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
Arkusz 9.6 MBNLLat303 Vadons caur Rīgu un viņas ievērojamām vietām ar dz[iesmu] sv[ētku] un izstādes programmām 1880 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
Arkusz 9.7 MBNLLat303 Vadons caur Rīgu un viņas ievērojamām vietām ar dz[iesmu] sv[ētku] un izstādes programmām 1880 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf
UWAGA, duży plik: 27.9 MBNLLat305 No Rīgas līdz Taškentai 1900 300 dpi (2013-03-05) details
format zip
UWAGA, duży plik: 28.1 MBNLLat305 No Rīgas līdz Taškentai 1900 300 dpi (2013-03-05) details
format pdf