Wybierz kategorię:
Dla tej kategorii nie mamy skorowidza, a tylko listę arkuszy
Sortowanie listy: Typ listy:
Arkusz 5.7 MBATLASUSSR1928 А.С.С.Р. Немцев Поволжья – пояснения 1 A.S.S.R. Niemców Powołża – objaśnienia 1 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 5.5 MBATLASUSSR1928 А.С.С.Р. Немцев Поволжья – пояснения 2 A.S.S.R. Niemców Powołża – objaśnienia 2 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 5.6 MBATLASUSSR1928 Автономная Башкирская С.С.Р. – пояснения 1 Baszkirska Autonomiczna S.S.R. - objaśnienia 1 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 4.5 MBATLASUSSR1928 Автономная Башкирская С.С.Р. – пояснения 2 Baszkirska Autonomiczna S.S.R. - objaśnienia 2 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 4.3 MBATLASUSSR1928 Автономная Вотская Область – пояснения 1 Wocki Obwód Autonomiczny – objaśnienia 1 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.9 MBATLASUSSR1928 Автономная Вотская Область – пояснения 2 Wocki Obwód Autonomiczny – objaśnienia 2 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 6.0 MBATLASUSSR1928 Автономная Калмыцкая область – пояснения 1 Kałmucki Obwód Autonomiczny – objaśnienia 1 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 5.3 MBATLASUSSR1928 Автономная Калмыцкая область – пояснения 2 Kałmucki Obwód Autonomiczny – objaśnienia 2 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.2 MBATLASUSSR1928 Автономная Карельская С.С.Р. – пояснения 1 Karelska Autonomiczna S.S.R. - objaśnienia 1 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.0 MBATLASUSSR1928 Автономная Карельская С.С.Р. – пояснения 2 Karelska Autonomiczna S.S.R. - objaśnienia 2 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 4.5 MBATLASUSSR1928 Автономная Марийская Область – пояснения 1 Marijski Obwód Autonomiczny – objaśnienia 1 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.7 MBATLASUSSR1928 Автономная Марийская Область – пояснения 2 Marijski Obwód Autonomiczny – objaśnienia 2 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 5.0 MBATLASUSSR1928 Автономная Область Коми – пояснения 1 Obwód Autonomiczny Komi – objaśnienia 1 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 5.0 MBATLASUSSR1928 Автономная Область Коми – пояснения 2 Obwód Autonomiczny Komi – objaśnienia 2 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 5.1 MBATLASUSSR1928 Автономная Татарская С.С.Р. – пояснения 1 Tatarska Autonomiczna S.S.R. - objaśnienia 1 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 4.7 MBATLASUSSR1928 Автономная Татарская С.С.Р. – пояснения 2 Tatarska Autonomiczna S.S.R. - objaśnienia 2 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.7 MBATLASUSSR1928 Автономная Чувашская С.С.Р. – пояснения 1 Czuwaska Autonomiczna S.S.R. - objaśnienia 1 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 4.0 MBATLASUSSR1928 Автономная Чувашская С.С.Р. – пояснения 2 Czuwaska Autonomiczna S.S.R. - objaśnienia 2 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 9.9 MBATLASUSSR1928 Задний переплёт Okładka tylna 1928 300 dpi (2013-07-16) details
Arkusz 4.1 MBATLASUSSR1928 Карта мира (краткие пояснения) 1 Mapa świata (zwięzłe objaśnienia) 1 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.9 MBATLASUSSR1928 Карта мира (краткие пояснения) 10 Mapa świata (zwięzłe objaśnienia) 10 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.6 MBATLASUSSR1928 Карта мира (краткие пояснения) 2 Mapa świata (zwięzłe objaśnienia) 2 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 2.8 MBATLASUSSR1928 Карта мира (краткие пояснения) 3 Mapa świata (zwięzłe objaśnienia) 3 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.4 MBATLASUSSR1928 Карта мира (краткие пояснения) 4 Mapa świata (zwięzłe objaśnienia) 4 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 4.0 MBATLASUSSR1928 Карта мира (краткие пояснения) 5 Mapa świata (zwięzłe objaśnienia) 5 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 4.1 MBATLASUSSR1928 Карта мира (краткие пояснения) 6 Mapa świata (zwięzłe objaśnienia) 6 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 4.0 MBATLASUSSR1928 Карта мира (краткие пояснения) 7 Mapa świata (zwięzłe objaśnienia) 7 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.9 MBATLASUSSR1928 Карта мира (краткие пояснения) 8 Mapa świata (zwięzłe objaśnienia) 8 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 4.0 MBATLASUSSR1928 Карта мира (краткие пояснения) 9 Mapa świata (zwięzłe objaśnienia) 9 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 16.7 MBATLASUSSR1928 Карта мира (левая часть) Mapa świata (lewa część) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 17.0 MBATLASUSSR1928 Карта мира (правая часть) Mapa świata (prawa część) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 15.7 MBATLASUSSR1928 Карта мира (целая) Mapa świata (całość) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 16.4 MBATLASUSSR1928 Карта Р.С.Ф.С.Р. (E) Mapa RSFSR (E) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 20.1 MBATLASUSSR1928 Карта Р.С.Ф.С.Р. (NE) Mapa RSFSR (NE) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 21.5 MBATLASUSSR1928 Карта Р.С.Ф.С.Р. (NW) Mapa RSFSR (NW) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 17.9 MBATLASUSSR1928 Карта Р.С.Ф.С.Р. (SE) Mapa RSFSR (SE) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 18.7 MBATLASUSSR1928 Карта Р.С.Ф.С.Р. (SW) Mapa RSFSR (SW) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 21.3 MBATLASUSSR1928 Карта Р.С.Ф.С.Р. (W) Mapa RSFSR (W) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 21.6 MBATLASUSSR1928 Карта Р.С.Ф.С.Р. (WNW) Mapa RSFSR (WNW) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 21.0 MBATLASUSSR1928 Карта СССР (NE) Mapa ZSSR (NE) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 22.3 MBATLASUSSR1928 Карта СССР (NW) Mapa ZSSR (NW) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 14.3 MBATLASUSSR1928 Карта СССР (SE) Mapa ZSSR (SE) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 19.2 MBATLASUSSR1928 Карта СССР (SW) Mapa ZSSR (SW) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
UWAGA, duży plik: 45.2 MBATLASUSSR1928 Карта СССР (SW3) Mapa ZSSR (SW-3) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 20.4 MBATLASUSSR1928 Карта СССР Европейская часть (север) Mapa ZSSR Część europejska (północ) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
UWAGA, duży plik: 26.4 MBATLASUSSR1928 Карта СССР Европейская часть (целая) Mapa ZSSR Część europejska (całość) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 20.0 MBATLASUSSR1928 Карта СССР Европейская часть (юг) Mapa ZSSR Część europejska (południe) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 3.6 MBATLASUSSR1928 Карта СССР Европейская часть-Ленинградская область (overlay) Mapa ZSSR Część europejska – obwód leningradzki (nakładka) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 2.1 MBATLASUSSR1928 Оглавление Spis treści 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 2.9 MBATLASUSSR1928 Оглавление – по алфавиту Spis treści – alfabetyczny 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 4.0 MBATLASUSSR1928 От Редакционной Комиссии Od Komisji Redakcyjnej 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 13.3 MBATLASUSSR1928 Переплёт Okładka 1928 400 dpi (2013-07-16) details
Arkusz 14.3 MBATLASUSSR1928 Переплёт – обратная сторона Okładka – strona tylna 1928 400 dpi (2013-07-16) details
Arkusz 3.1 MBATLASUSSR1928 Предисловие Przedmowa 1928 240 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.5 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р. – пояснения 1 RSFSR – objaśnienia 1 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.6 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р. – пояснения 2 RSFSR – objaśnienia 2 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 2.8 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р. – пояснения 3 RSFSR – objaśnienia 3 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.6 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р. – пояснения 4 RSFSR – objaśnienia 4 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.4 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р. – пояснения 5 RSFSR – objaśnienia 5 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.4 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р. – пояснения 6 RSFSR – objaśnienia 6 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
UWAGA, duży plik: 27.0 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р.-А.С.С.Р. Немцев Поволжья RSFSR – ASSR Niemców Powołża 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 12.9 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р.-Автономная Башкирская С.С.Р. RSFSR – Baszkirska Autonomiczna SSR 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 13.1 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р.-Автономная Вотская Область RSFSR – Wocki Obwód Autonomiczny 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
UWAGA, duży plik: 28.7 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р.-Автономная Калмыцкая область RSFSR – Kałmucka Autonomiczna SSR 1928 266 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 13.3 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р.-Автономная Карельская С.С.Р. RSFSR – Karelska Autonomiczna SSR 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 12.9 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р.-Автономная Марийская Область RSFSR – Marijski Obwód Autonomiczny 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 12.3 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р.-Автономная Область Коми RSFSR – Obwód Autonomiczny Komi 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 13.2 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р.-Автономная Татарская С.С.Р. RSFSR – Tatarska Autonomiczna SSR 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 3.8 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р.-Автономная Татарская С.С.Р. (overlay) RSFSR – Tatarska Autonomiczna SSR (nakładka) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 12.6 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р.-Автономная Чувашская С.С.Р. RSFSR – Czuwaska Autonomiczna SSR 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 3.1 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р.-Автономная Чувашская С.С.Р. (overlay) RSFSR – Czuwaska Autonomiczna SSR (nakładka) 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 20.6 MBATLASUSSR1928 Р.С.Ф.С.Р.-Киргизская А.С.С.Р. RSFSR – Kirgizka ASSR 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 5.5 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 1 ZSSR – objaśnienia 1 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.4 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 10 ZSSR – objaśnienia 10 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.4 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 11 ZSSR – objaśnienia 11 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.6 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 12 ZSSR – objaśnienia 12 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.6 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 13 ZSSR – objaśnienia 13 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.5 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 14 ZSSR – objaśnienia 14 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 4.7 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 2 ZSSR – objaśnienia 2 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 4.7 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 3 ZSSR – objaśnienia 3 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.9 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 4 ZSSR – objaśnienia 4 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.7 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 5 ZSSR – objaśnienia 5 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.8 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 6 ZSSR – objaśnienia 6 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.5 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 7 ZSSR – objaśnienia 7 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.7 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 8 ZSSR – objaśnienia 8 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.5 MBATLASUSSR1928 СССР – пояснения 9 ZSSR – objaśnienia 9 1928 266 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 6.4 MBATLASUSSR1928 Титульный лист Strona tytułowa 1928 300 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.8 MBATLASUSSR1928 Титульный лист – обратная сторона Strona tytułowa – strona tylna 1928 300 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.8 MBATLASUSSR1928 Титульный лист – языки Европы Strona tytułowa – języki Europy 1928 300 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 3.9 MBATLASUSSR1928 Титульный лист – языки СССР Strona tytułowa – języki ZSSR 1928 300 dpi (2013-07-16) details
tekst / text / текст
Arkusz 12.8 MBATLASUSSR1928 Узбекская С.С.Р. Uzbecka SSR 1928 400 dpi (2013-07-16) details
mapa / map / карта
Arkusz 4.1 MBATLASUSSR1928 Условные обозначения к картам атласа Znaki umowne do map atlasu 1928 400 dpi (2013-07-16) details