Wybierz kategorię:
Dla tej kategorii nie mamy skorowidza, a tylko listę arkuszy
Sortowanie listy: Typ listy:
AHPWKLIT Atlas Historyczny Polski. Jan Jakubowski, Wielkie Księstwo Litewskie w drugiej połowie XVI wieku.
The Historic Atlas of Poland. Jan Jakubowski, The Great Dutchy of Lithuania in the 2nd half of the 16th century.

Arkusz 2.4 MBAHPWKLIT Atlas Historyczny Polski. Jan Jakubowski, Wielkie Księstwo Litewskie w drugiej połowie XVI wieku. The Historical Atlas of Poland. Jan Jakubowski, the Great Duchy of Lithuania in the 2nd half of the 16th Century. 1928 200 dpi (2013-08-17) details
mapa część 1 / map part 1
Arkusz 2.3 MBAHPWKLIT Atlas Historyczny Polski. Jan Jakubowski, Wielkie Księstwo Litewskie w drugiej połowie XVI wieku. The Historical Atlas of Poland. Jan Jakubowski, the Great Duchy of Lithuania in the 2nd half of the 16th Century. 1928 200 dpi (2013-08-17) details
mapa część 2 / map part 2
Arkusz 2.5 MBAHPWKLIT Atlas Historyczny Polski. Jan Jakubowski, Wielkie Księstwo Litewskie w drugiej połowie XVI wieku. The Historical Atlas of Poland. Jan Jakubowski, the Great Duchy of Lithuania in the 2nd half of the 16th Century. 1928 200 dpi (2013-08-17) details
mapa część 3 / map part 3
Arkusz 2.3 MBAHPWKLIT Atlas Historyczny Polski. Jan Jakubowski, Wielkie Księstwo Litewskie w drugiej połowie XVI wieku. The Historical Atlas of Poland. Jan Jakubowski, the Great Duchy of Lithuania in the 2nd half of the 16th Century. 1928 200 dpi (2013-08-17) details
mapa część 4 / map part 4
Arkusz 6.5 MBAHPWKLIT Atlas Historyczny Polski. Jan Jakubowski, Wielkie Księstwo Litewskie w drugiej połowie XVI wieku. The Historical Atlas of Poland. Jan Jakubowski, the Great Duchy of Lithuania in the 2nd half of the 16th Century. 1928 200 dpi (2013-08-17) details
całość publikacji pdf / total publication, odf
UWAGA, duży plik: 47.7 MBAHPWKLIT Atlas Historyczny Polski. Jan Jakubowski, Wielkie Księstwo Litewskie w drugiej połowie XVI wieku. The Historical Atlas of Poland. Jan Jakubowski, the Great Duchy of Lithuania in the 2nd half of the 16th Century. 1928 600 dpi (2015-01-24) details
mapa wys. rozdz. / map, high res.
AHPWKR Mapa województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788-1792; PAU; 1929.
Map of the Voivodship of Cracow in the time of the Four-Years' Diet 1788-1792; PAU; 1929.

Arkusz 23.9 MBAHPWKR Mapa województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego Map of the Voivodship of Cracow in the time of the Four-Years' Diet of 1788-1792 1929 400 dpi (2014-04-09) details
mapa / map
Arkusz 18.9 MBAHPWKR Mapa województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego Map of the Voivodship of Cracow in the time of the Four-Years' Diet of 1788-1792 1929 300 dpi (2015-01-11) details
mapa / map
AHPWPOM Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI wieku
Maps of the Voivodship of Pomerania in the 2nd half of the 16th century

UWAGA, duży plik: 189.0 MBAHPWPOM Całość publikacji, w tym część tekstowa. The whole publication, including the text part. 1957 200 dpi (2014-04-09) details
Arkusz 25.0 MBAHPWPOM Rozmieszczenie własności ziemskiej Distribution of land ownership 1957 200 dpi (2014-04-09) details
mapa 1 / map 1
Arkusz 21.9 MBAHPWPOM Sieć parafialna. Parish network. 1957 200 dpi (2014-04-09) details
mapa 2 / map 2